Connect with us

Abonnenter

Vedtok løp for 1.400 barnehageplasser

Avatar

Published

on

Kommunestyret vedtok denne uka en plan som skal dekke behovet for 1.360 nye barnehageplasser de neste 10 årene.

Det har det siste drøye året vært jobbet intenst med en politisk bestilling fra mars 2022 – en bestilling som skulle ende i en barnehagebehovsplan som skal vise tilstrekkelig antall barnehageplasser med god kvalitet de neste 10 årene.

Og tirsdag kunne kommunestyret vedta denne planen.

– Jeg er glad for at vi har fått til en konkret plan og et enstemmig vedtak, sier Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, leder av utvalget som har jobbet med planen.

Tomter

I planen er det foretatt en kartlegging av mulige tomter for utbygging av de 1.360 nye barnehageplassene. Det er behov for en seks mål stor tomt, og det pekes på 10 mulige tomter i Jessheim by.

  • Døli: Langelandskollen, Gartnerløkka, Bekkefaret
  • Gystadmarka: Gystadmarka, Nyholm, Smestuløkka, Gystadmyra
  • Skogmo: Skogmo Park
  • Jessheim: Kverndalen
  • Algarheim: Ingen aktuelle tomter

Fire av barnehagetomtene er i utbyggingsområder med rekkefølgebestemmelser (Skogmo Park, Nyholm, Langelandskollen og Smestuløkka). Det vil si at det ikke blir videre utbygging av boliger før barnehagen er bygget, er den politiske føringen som er lagt.

Barnehagene bygges etter følgende tidsplan:

Nordby barnehage utvides til 10 avdelinger. Fladbyseter, Tiurkroken, Jessheim og Bakke barnehager opprettholdes med dagens kapasitet. En modernisering av disse barnehagene vil ikke føre til noen vesentlig kapasitetsøkning, og det anbefales derfor å videreføre disse med dagens kapasitet gjennom ordinært vedlikehold i byggets restlevetid.

Finansiering av tiltakene i Barnehagebehovsplanen behandles i budsjettet for 2024 og i økonomiplanen for 2024 til 2027.

Men vi snakker om investeringer for opp mot 800 millioner kroner for å realisere den ambisiøse planen, sier Fjærli Hjetland.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.