Kontakt oss

Folk

Bakkekontakt med Jon

Avatar

Publisert

Jon Bakke går inn i sin første julehandel som fersk senterleder i en merkelig tid. Vi har huket tak i ham mellom møter og andre oppgaver som tilfaller ham i jobbhverdagen.

Jessheimpuls sin utsendte tyr til et godt gammelt grep rent intervjuteknisk når vi velger revolverintervjuet som form. Dels fordi Bakke er en travel ung herremann, og dels fordi svarene kommer spontant og ufiltrert.

Fakta

Navn: Jon Bakke
Alder: 29 år
Sivil status: Singel
Bor: Skovly/Jessheim
Aktuell: Påtroppende senterleder med noen måneders fartstid i den stillingen

1. -Formell bakgrunn/utdanning?
– «Pre-business» på CSUSM i California. Bachelor i Økonomi og Administrasjon med spesialisering i ledelse på NTNU Trondheim

2. – Hva går jobben som senterleder i korte trekk ut på?
– Jobben til en senterleder går kort fortalt ut på å legge til rette for at butikkene skal drive optimalt, og gjennom grundig markedsføring fundere gode kundeopplevelser og trofaste kunder til senteret.

Det handler om å legge til rette

3. Du er også «utviklingsansvarlig» i firmaet – eller hva er den tittelen?
– Dersom det finnes tid, og er nødvendig, har jeg fått en kreativ frihet til å skape konsepter som passer inn i den totale «butikkmiksen» på senteret. Vi er alltid ute etter å danne et optimalt totaltilbud til lokalbefolkningen, og noen ganger krever det at vi setter i gang ting på egen hånd.

Viktig å sette i gang noe sjøl

4.  – Tre ord som beskriver deg som leder?
– Rettferdig, empatisk, tydelig

5. -Tre ord som beskriver deg som person?
– Energisk, positiv, sosial

6. – Du kommer inn i en brytningstid for kjøpesenterbransjen (netthandel/korona/fysisk handel). Dine tanker om 2021 for deres del?
– På en side syntes jeg det er en ekstremt utfordrende periode å tiltre i en slik kompleks rolle. Verdens endringer setter nådeløse omstillingskrav til alle som driver med handel. Korona har i tillegg skapt kortsiktige «spilleregler» for oss alle. Samtidig synes jeg det er beroligende at ingen har tråkket nøyaktig samme vei før. Da det er umulig å vite fremtiden helt sikkert, og det finnes heller ingen fasitsvar på hvordan vi skal gå den i møte.

Korona har skapt kortsiktige “spilleregler”

7. – Dine tanker 10 år fram i tid for deres del?
– Med den raske utviklingen til byen og kommunen er det triggende å tenke 10 år fram i tid. Da har vi forhåpentligvis et universitet i byen, med påfølgende studentliv, vi er tett integrert med «logistikk og konferanse»-“clusteret” rundt Gardermoen og vi har blitt kultursentrum på Romerike med en rekke ulike kulturscener og ukentlige arrangementer.

Om 10 år er vi kultursentrum

8. – Hvilke grep gjør dere i 2021?
– Vi gjør en rekke ulike grep for 2021, både store og små. Neste år blir startskudd for en kontinuerlig endringsperiode i tråd med kundenes behov.

– Litt mer konkret?

– Det meste koker ned til å gi flere kunder flere grunner til å besøke oss oftere. Flere restauranter, underholdningskonsepter og tjenestetilbud er en kort oppsummering på det.

9. – Hvorfor kommer dere til å lykkes med de grepene?
– Vi består nå av en ledelse der alle er motivert for å skape noe helt unikt for framtiden. Vi kommer til å jobbe mot samme målsettinger, og da er det mye kompetanse og erfaring som drar i samme retning. Planer er jo bare gode intensjoner hvis det ikke genererer til hardt arbeid.

Sammen har vi mye kompetanse og erfaring

10.  – Hva er styrken til Jessheim storsenter?
– Vi er allerede et etablert regionsenter med et godt totaltilbud. Vi er heldige som aldri kommer til å stå overfor «senter versus sentrum»-problematikken, og vi har relativt mye plass i sentrum på å utvikle oss videre i takt med etterspørsel og behov. Dessuten har vi en styrke i stor variasjon i hvem som besøker oss, og det gjør at de aller fleste konseptene blir akseptert i byen – noe som igjen betyr at det er mulig å drive godt.

Vi er heldige her på Jessheim

11. – Hva er utfordringene til Jessheim storsenter?
– Siden vi er et så stort senter, er det utfordrende å skape en «personlighet» for oss som en helhet. I dag engasjerer folk seg mye mer i verdier enn nøyaktig hva en aktør kan tilby dem. Da må vi bli enda flinkere til å fortelle om de grunnleggende verdiene våre, og vi må være tydelige på hva vi tilbyr.

Vi må være tydelige på hva vi tilbyr

12. – Hvorfor er Jessheim et godt sted å leve og bo og jobbe?
– Fordi Jessheim er en by som har noe for alle. Her er det kort vei til sentrum, idrettsanleggene og naturperlene våre. Dette skaper en intimitet i samfunnet som få byer kan måle seg med. Samtidig er det så stort at du ser ukjente fjes hver eneste dag, og det er bra.

Vi er en liten by som er stor nok til å være by

13. – Jessheims utfordringer i årene som kommer?
– Flere sterke ben å stå på i næringslivet. Boligbyggingen har ikke fått en brems på grunn av covid-19, slik som alle andre sektorer, og det krever at de andre følger raskt etter for å ikke danne en ytterligere ubalanse i befolkning kontra arbeidsplasser i kommunen.

Flere bein i næringslivet

14. – Hvordan forholder du deg til kritikken av Jessheim storsenter som stor aktør i byen?
– Konstruktiv kritikk tar jeg alltid i mot. Vi er en stor aktør i byen, så det er lett å peke på oss når det er misnøye. Jeg håper kritikerne ser alle de gode ringvirkningene vi skaper i et sentrum også. Vår visjon for fremtidens sentrum er ikke så «fiendtlig» eller «lukket» som noen kanskje tror.

Jeg håper kritikerne ser ringvirkningene vi skaper også

15. – Hvor viktig er det med liv i Storgata for dere som aktør i sentrum?
– Det vil alltid være en drøm å bli en «syv-dagers-by». Vi brenner for å skape sosiale møteplasser og gode opplevelser i samvær med andre mennesker, så selvfølgelig er det viktig for oss at befolkningen bruker byen. Jeg er overbevist om at vi i 2020 har innsett den positive innflytelsen sosiale impulser har på oss.

Viktig at befolkingen bruker byen

16. – Hva er et favorittuttrykk for deg?
– Du bommer 100 prosent på skudd du ikke skyter!

17. – Det prates mye om privat og offentlig samarbeid. Hvor opptatt er du av det?
– Det er alt for mange vellykkede eksempler på samarbeid mellom kommune og næringsliv for at jeg ikke kan være opptatt av det. Begge parter har sine fordeler, og samarbeid skaper et sterkt kompani i veien mot forenelige mål. OsloMet blir eksemansoppgaven vår på akkurat dette.

OsloMet blir en eksamensoppgave

18. – Hva gjør du når du ikke er på kontoret?
– Da er jeg enten i en form for aktivitet, eller med venner og bekjente – eventuelt begge deler samtidig

19. – Hva er ditt skjulte talent?
– Det hender jeg treffer krysset når jeg legger ned ballen rett utenfor sekstenmeteren for et fiktivt frispark uten mur og keeper på løkka.

20. – Solospiller eller lagspiller?
– Definitivt lagspiller

21. Hvordan bygger man et godt lag?
– Man bygger et godt lag ved å identifisere ulike styrker og unike egenskaper, og så søker man å danne et godt samarbeid mellom personene som innehar disse egenskapene med forankring i hvilket resultat vi vil oppnå.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.