Kontakt oss

Folk

Billigere gebyrer for vann og avløp

Avatar

Publisert

Oppsparte midler innen vann og avløp spyles tilbake til deg og meg de neste to årene. I år reduseres gebyrene med inget mindre enn 75 prosent.

Ullensaker kommune har besluttet å tilbakeføre oppsparte midler innen vann- og avløp tilbake til abonnentene, dette gjøres gjennom reduserte årsgebyrer i 2021 og 2022.

Resultatet blir at de kommunale avgiftene totalt sett blir redusert i år. Renovasjonsgebyret har gått opp, men årsgebyrene for vann- og avløp er spesielt lave i år.

70 prosent

– Årsgebyret for vann blir redusert med 70 prosent, og avløp blir redusert med 75 prosent, sier Inger Kronen Tveranger, kommunaldirektør i Ullensaker kommune.

Reduksjon er en engangshendelse i 2021. Gebyret vil måtte heves igjen de neste årene, er beskjeden fra Tveranger.

Ved utgangen av 2020 sto det  nesten 190 millioner kroner på selvkostfondet, og Ullensaker planlegger på bruke nesten 140 av disse millionene på å redusere gebyrene for vann og avløp i år og neste år.

Spart på fond

– For at gebyrene ikke skulle få et stort hopp når utgiftene øker, har vi spart opp fond over noen år nå, sier Tveranger.

Men nå viser det seg at utgiftene ikke kommer like raskt som forventet, og kommunestyret har derfor besluttet å tilbakeføre noe av de siste årenes oppsparte midler til abonnentene.

Ullensaker kommune kan ikke holde på oppsparte midler innen vann og avløp i mer enn fem år. Dette følger av regelverket for selvkost.

Det er derfor besluttet å sette ned årsgebyrene for vann og avløp for 2021 og delvis for 2022, slik at midlene som er spart opp for mer enn femår siden brukes.

Årsgebyrene innen vann og avløp forventes å stige til over 2020-nivå fra år 2023, så reduksjonen vil ikke være vedvarende.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.