Kontakt oss

Abonnenter

De fleste unge trives i Ullensaker

Avatar

Publisert

De aller fleste unge trives i Ullensaker, men det er et tankekors at en av fire på ungdomstrinnet plages av ensomhet. En fyldig spørreundersøkelse gir de som styrer noe å tygge på.

Ungdata 2022 ble besvart av 1.469 elever på 5.-7. trinn (85 prosent), 1.279 elever på 8.-10. trinn (83 prosent) i Ullensaker. I tillegg har 828 elever på Jessheim videregående svart (58 prosent).

Lover satsing

– Det er viktig med god oversikt over hvordan barn og unge i kommunen har det, slik at vi kan planlegge for gode tjenester og prioritere satsningsområder i tiden som kommer, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Ifølge Ullensaker kommune gir resultatene fra Ungdata et godt og troverdig bilde av hvordan barn og unge i Ullensaker har det.

Det gir også mulighet for å følge variasjoner og trender over tid.

 • Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.
 • Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på 5.-7.-trinn, ungdomsskolen og videregående skole.
 • Det blir spurt om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel.
 • På ungdomstrinnet og i videregående skole er det også spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Slik svarer våre unge

 • De aller fleste elever svarer at de er fornøyde med livet, og de fleste har minst én fortrolig venn.
 • De fleste er også svært fornøyd med foreldrene sine. Dette er resultater som har vært relativt stabile over tid.
 • Samtidig er rundt 25 prosent av ungdom på ungdomstrinnet plaget av ensomhet
 • 16 prosent opplever at de har mange psykiske plager
 • 16 prosent opplever mye prestasjonspress rundt kropp, skole og/eller idrett.
 • Dette er ikke unikt for Ullensaker, men gjelder ungdom i Norge generelt.
 • Det er en større andel jenter enn gutter som rapporterer om slike plager.
 • Rundt 10 prosent av ungdom i Ullensaker opplever å bli mobbet minst hver 14. dag.
 • Dette er omtrent som landsgjennomsnittet, som er på 8 prosent.
 • Tallene har vært relativt stabile ved de siste Ungdata-undersøkelsene.

Rusmidler

Ungdom i Ullensaker skiller seg ikke vesentlig fra ungdom ellers i landet når det gjelder bruk av alkohol og andre rusmidler.

Det er likevel 6 prosent av elevene på ungdomstrinnet som har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet, men nivået er stabilt sammenlignet med forrige undersøkelse i 2019.

Nasjonale analyser viser samtidig at narkotikabruken blant elever på videregående har økt de siste 5–6 årene. Dette ser vi også i Ullensaker.

Fritid

Ungdomsskoleelevene i Ullensaker er litt mindre fornøyd med lokalmiljøet der de bor enn det som er gjennomsnittet for ungdomsskoleelever i landet. Det er imidlertid mange som er godt fornøyd med idrettstilbud, kulturtilbud og lokaler til å treffe andre unge på fritiden.

Her skiller ungdom i Ullensaker seg positiv ut sammenlignet med landsgjennomsnittet, og det har vært en positiv utvikling over tid.

Utfordring

Det som likevel er en utfordring, er at færre deltar i organisert aktivitet. Dette er en utfordring i Norge generelt, og Ullensaker ligger litt under landsgjennomsnittet når det gjelder deltakelse i organisert aktivitet blant ungdomsskoleelever.

Det er også en bekymring at stadig flere bruker mye tid foran skjerm. 75 prosent av elevene på ungdomstrinnet, og 51 prosent av elevene på 5.-7. trinn, bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm utenom skolen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.