Kontakt oss

Byutvikling

Definerer Jessheim sør som framtidens handelssted

Avatar

Publisert

Utbyggerne av Jessheim sør selger inn området som det “foretrukne handelsstedet” for innbyggerne på Jessheim. Skivebom, sier plansjefen i kommunen.

Jessheim sør – omtalt som Barcode Jessheim – er ferdig regulert i kommunen, og de første av de totalt 800 leilighetene er allerede solgt. I reguleringen åpnes det opp for totalt 13.000 kvadratmeter handel, fordelt på detaljhandel (3.000 m2) og plasskrevende handel (10.000 m2). Senterpartiet fikk ikke flertall for følgende punkt i reguleringsvedptaket:

“Med henvisning til regional plan for areal og transport, tillates det ikke detaljhandel i området ut over det som er nødvendig for å betjene det lokale kundegrunnlaget som planforslaget åpner for.”

Slipper sentrum

I beskrivelsen av området Byporten Jessheim står følgende skrevet:

“Byporten Jessheim har fortrinnene som vil gjøre dette til det foretrukne handelsstedet for innbyggerne i Jessheim og omegn. Nesten uansett hvor man bor i Jessheim vil man her kunne kjøre køfritt til den store parkeringsplassen her, og det vil være enkelt å kunne besøke butikkene uten å måtte kjøre til sentrum.”

Og videre:

“Byporten Jessheim vil få 260 parkeringsplasser… Dette gir en god kundeopplevelse og bidrar til å fremme handelspunktet.”

– Skivebom

Jessheim sentrum er det foretrukne handelssentrum i vår byplanlegging og framtidige byutvikling, sier plansjef Åge Vebostad til Jessheimpuls.

– Det er skivebom hvis profileringen av dette området er at det skal bli det foretrukne handelsstedet, sier Åge Vebostad, plansjef i Ullensaker kommune.

– Formålet med økt fokus på byplanlegging og byutvikling er å styrke identiteten til Jessheim som regional by. Og “urgenet” i all god byutvikling er handel i sentrum, sier Vebostad.

– Og selv om handel kan endre karakter med tiden, så er det Jessheim som skal være handels- og kultursentrum, understreker plansjefen.

– Er det grunn til å være bekymret rundt det at boligprosjektene, som inkluderer noe handel, kan bli drabantbyer som ligger som satellitter rundt sentrum?

– Detaljhandel i de områdene skal betjene de primære behov lokalt i det nærområdet. Og hva er definisjonen på plasskrevende handel? Biltema er jo et eksempel på hvor vanskelig det kan være å definere akkurat hva plasskrevende handel er, sier Vebostad.

– Og vi må være bevisste på at randsonene til Jessheim sentrum ikke blir drabantbyer som går på bekostning av et levende bysentrum, sier Vebostad.

Diffus definisjon?

Det er nettopp uttrykket “plasskrevende handel” som de siste årene har vært gjenstand for diskusjon og – til en viss grad – tolkning over det ganske land.

Og fylkesmannens juridiske avdeling sier følgende om plasskrevende handel:

– Definisjonen av plasskrevende handel vil avhenge etter hvilket nivå i planleggingen det gjelder, sier Anders Hilt, rådgiver i juridisk avdeling hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Utbyggerne av Jessheim sør legger Akershus fylkeskommune sin fylkesdelplan fra 2001 til grunn for sin definisjon av plasskrevende handel. Og der står skrevet den planen:

“Retningslinjene gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler og hagesentre.”

Definisjonen på plasskrevende handel i fylkeskommunens fylkesdelplan fra 2001. Byporten Jessheim forholder seg til denne definisjonen

Utbyggerne svarer

Skjermdump fra hjemmesiden til Byporten Jessheim. 

– Hva legger dere i at dette skal være det foretrukne handelsstedet for innbyggerne på Jessheim og omegn?

– Mesteparten av virksomheten vil være plasskrevende handel, som er virksomheter som ønsker seg nærme trafikkårer, som E6 og hovedinnfarten til Jessheim, og som hverken kommunen eller aktørene selv ønsker skal ligge midt i inne i et bysentrum, sier Stig Ø. Kvarsnes i Conceptor.

– Dere skriver videre at «nesten uansett hvor man bor i Jessheim så vil man her kunne kjøre køfritt til den store parkeringsplassen her, og enkelt kunne besøke butikkene her uten å måtte kjøre inn til sentrum.» Legger dere i dette at Byporten Jessheim skal være en direkte konkurrent til handel i sentrum?

– Vi vil i hovedsak ha aktører som ikke egner seg for plassering midt i sentrum. Plasskrevende handel bør ikke plasseres i sentrum, sier Kvarsnes.

PS! Les morgendagens oppfølger i Jessheimpuls. Der vil politikerne våre flagge sine reaksjoner og tanker rundt tematikken plasskrevende handel.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.