Kontakt oss

Byutvikling

Definerer sentrumshandel vidt forskjellig

Avatar

Publisert

Det politiske miljøet er splittet i synet på hva handel i satellitter rundt sentrumskjerne betyr for byutviklingen. Det er bydel Jessheim sør et eksempel på.

Jessheimpuls skrev i går om Byporten Jessheim, og at utbyggerne ønsker det området som det foretrukne handelsstedet.

Kommunestyret vedtok reguleringsplan med innbakt handel på Jessheim sør, men Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har hele veien vært mot å åpne opp for handel i det området.

Det politiske flertallet gir all makt til utbyggerne

Gro Holt

– Så lenge det politiske flertallet i Ullensaker gir all makt til utbyggerne, kan man jo spørre seg hvorfor vi jobber med byplan, reguleringsplaner og så videre, sier Gro Holt, som representerer SV og Rødt.

– Sminker virkeligheten

Jessheim sør (i bakgrunnen) er en del av sentrum i byplanen, sier varaordfører Willy Kvilten. Han synes utbyggernes innsalg til næringsaktører om at dette skal bli det foretrukne handelsstedet for folk på Jessheim er å sminke virkeligheten. 

Ikke kjøpesenter

Willy Kvilten

– Dette er nok et innsalg basert på å gjøre seg attraktiv for næringsaktører, tenker jeg, sier varaordfører Willy Kvilten om måten utbyggerne selger inn området – som det “foretrukne handelsstedet for innbyggerne på Jessheim og omegn.”

– I reguleringsplanen har vi lagt inn at det innenfor det området tillates etablering av boligbebyggelse og forretninger, men ikke kjøpesenter, samt tjenesteyting med tilhørende parkering, sier Kvilten.

– Dette er med andre ord profilering i tråd med planene for et levende bysentrum og utviklingen av det?

– Vi er veldig bevisste på at vi ønsker et levende sentrum i Jessheim, med fokus på Storgata og Rådhusplassen. Samtidig så er det slik at Jessheim sør ligger innenfor byplanen, så vi må ikke snevre inn byen for mye heller, sier Kvilten.

Dette er i strid med tidligere vedtak

Lars Egil Berg

– Vi mener dette er i strid med tidligere vedtak og enighet om handel i sentrum, sier Senterpartiets Lars Egil Berg, som ikke fikk medhold i saken om å redusere handel til kun å gjelde det som er nødvendig for å betjene det lokale kundegrunnlaget.

– Et stort detaljhandelssenter vil i stor grad utfordre næringslivet i Jessheim sentrum, mener Arbeiderpartiets Irene K. Furulund.

Et stort detaljsenter vil i stor grad utfordre næringslivet

Irene K. Furulund

– Står helt fritt

Skjermdump fra hjemmesiden til Byporten Jessheim. 

Fremskrittspartiets leder Ståle Lien Hansen ser ingen problemer med ordlyden i innsalget til Byporten.

Det er riktig at du i teorien kan kjøre køfritt dit

Ståle Lien Hansen

– Det er fritt frem for tiltakshaver eller utbygger å profilere seg med de fordeler de mener å inneha ved eget prosjekt, sier Lien Hansen.

– Det er riktig at du i teorien kan kjøre køfritt dit, da det i dag ikke finnes særlig kø i dette området, samt at etterhvert som omkjøringsvegen ferdigstilles vil man også kunne omgå sentrum fra Jessheim Øst.

– Jeg må svare et betinget «ja» på om dette er rett profilering. Det blir ikke solgt byggevarer i Storgata. Og planen for Jessheim Sør ble godkjent av kommunestyret, sier Venstres Roger Axelsson.

Plasskrevende handel er?

Slik definerer fylkesdelplanen plasskrevende handel.

Det politiske miljøet i Ullensaker er relativt samstemt når det kommer til definisjonen av hva plasskrevende handel er: du trenger bil for å få med varer hjem, noe som er i tråd med definisjonen i fylkesdelplanen. Men fylkesdelplanen sier også noe om at man ikke skal blande detaljhandel og plasskrevende handel:

I Jessheim sør er det åpnet opp for 3.000 m2 detaljhandel og 10.000 m2 plasskrevende handel.

Vi vil kunne styre størrelsen på arealene som kan brukes til detaljhandel

Willy Kvilten

– Gjennom føringer i reguleringsplanene vil vi kunne styre størrelsen på arealene som kan brukes til detaljhandel utenfor sentrum, så dette frykter vi ikke. Men vi mener det er fornuftig at man kan handle matvarer i nærområdet uten å måtte kjøre inn til sentrum, sier Willy Kvilten.

Byporten vil være et supplement til utviklingen av sentrum

Ståle Lien Hansen

– Byporten vil være et supplement til utviklingen av sentrum, og spesielt betjene innbyggere i den delen av byen. Dette vil ikke hindre utvikling av byen, sier Ståle Lien Hansen.

– Disse bydelene bør begrenses til kun lokal mindre handel. Det vil bidra til et levende bysentrum på Jessheim, sier Aps Berg.

– Det er klart det blir konkurranse, men jeg tror de 3.000 kvadratmetrene i Jessheim Sør i hovedsak blir «nærbutikk» til de nesten 1000 leilighetene og boligene i nærområdet, mener Roger Axelsson.

Skjermdump fra hjemmesiden til Byporten Jessheim.

Drabantbyer?

Ja, man kan få fire-fem tettsteder istedenfor by

Roger Axelsson

– Er etableringer som Jessheim sør og Gystadmarka i faresonen for å bli drabantbyer til Jessheim hvis alt av handel foregår i de bydelene?

– Jeg ville svært gjerne hatt en byutvikling som i Fredrikstad og Drammen, som også har butikker i gatene. Men det krever mer offensiv byutvikling. Og, ja, man kan få fire-fem tettsteder istedenfor en by, frykter Venstres Axelsson.

– Det viktigtste er å sørge for gode lokale bomiljøer med felles sosiale møteplasser, sier Irene K. Furulund.

– Ja. Disse bydelene bør begrenses til kun lokal mindre handel. Det vil bidra til et levende bysentrum på Jessheim, sier Lars Egil Berg.

Dette vil ikke utvikle seg til å bli drabantbyer

Ståle Lien Hansen

– Det legges ikke til rette for handel av en slik art at dette vil utvikle seg til egne drabantbyer. Dette er hensyntatt i planleggingen underveis, men det er ment å gi innbyggere i disse områdene mulighet til noe handel uten å måtte inn i sentrum, sier Ståle Lien Hansen.

Vi frykter ikke at det blir drabantbyer

Willy Kvilten

– Gjennom føringer i reguleringsplanene vil vi kunne styre størrelsen på arealene som kan brukes til detaljhandel utenfor sentrum, så dette frykter vi ikke. Men vi mener det er fornuftig at man kan handle matvarer i nærområdet uten å måtte kjøre inn til sentrum, er svaret fra Høyres Kvilten.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.