Connect with us

Byutvikling

Dekker bordet for gründere på Jessheim

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune er svært interessert i å tiltrekke seg gründere og oppstartbedrifter. Derfor etableres etter alle solemerker Business Jessheim for å lokke til seg nettopp gründere.

Satsingen vil forsterke og videreutvikle tilbudet til oppstartsbedrifter og gründere i kommunen, og det nye tilbudet “vil legge et bredere grunnlag for utvikling av nytt næringsliv. Det vil også kunne være et viktig bidrag til utvikling av Jessheim som et urbant regionssenter”, heter det i saken formannskapet får på bordet tirsdag.

Dette vil tiltrekke seg gründere

Det kommunen ønsker å legge til rette for er:

  • 20 subsidierte kontorplasser med tilgang til møterom, kopimaskin og annet (det må være rom for utvidelser).
  • Gründerfellesskapet skal ligge i Jessheim sentrum.
  • Prisen på en plass i landskap vil koste 2.500 kroner i måneden (1.500 kroner for fleksiplass).
  • Kontorfellesskapet skal være en møteplass hvor tanken er å bygge opp et miljø der kunnskapsdeling er en del av opplegget.
  • Det skal arrangeres kurs, foredrag og ulike gründertreff i lokalene

Behovet er der

Det kommer til å stilles noen krav til den som skal ta plass i fellesskapet. Det vil med andre ord bli utarbeidet retningslinjer for hvem som kan leie seg inn, og innholdet blir trolig noe av dette:

  1. Det må være en oppstartsbedrift.
  2. Aktørene skal være innstilt på å bidra til gründer-fellesskapet
  3. De skal ha realistiske og gjennomførbare planer og en viss fremdrift i egen etablering.

Gründere i sentrum

“Et godt tilbud på Jessheim vil kunne medføre at færre gründere fra kommunen vil etablere sin virksomhet andre steder. Videre kan det bidra til at vi tiltrekker oss flere spennende bedrifter. På sikt kan dette også bygge opp under kommunens næringsvennlige identitet.”

Etablerer Business Jessheim

Legge til rette

Det er en kjensgjerning at gründere møter utfordringer når det kommer til kunnskap, nettverk, et sted å ha kontorplass og andre praktiske utfordringer. Det er dette Ullensaker kommune ønsker å legge til rette for ved å etablere Business Jessheim.

– Ullensaker har ansvaret for Etablerertjenesten på Øvre Romerike, altså kurstilbud og rådgivning for dem som ønsker å starte egen bedrift. Fylkeskommunen hadde dette tidligere, så dette kommer også den biten i møtet, sier Tom Staahle til Jessheimpuls. Fylkeskommunen er hovedfinansiør for etablerertjenesten.

Får stadig henvendelser fra gründere

– Ikke stasjonen

– Mange har pekt på Jessheim stasjon som optimale lokaler for noe sånt?

– Jeg tror ikke stasjonsbygningen blir stedet for etableringen fordi det ser vanskelig ut å komme i mål med Bane Nor om avtale på bygget. Dessuten kan det bli utfordrende å utforme bygget da det er vern på det, sier Staahle.

I saksdokumentet heter det at det vil være en fordel med samlokalisering med andre bedrifter.

Oppstart av Business Jessheim forutsetter at Akershus fylkeskommune bidrar med finansiering, og at kommunen selv setter av midler på budsjettet for 2019.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.