Connect with us

Byutvikling

Her kommer Langelandskollen

Avatar

Published

on

275 mål og 258 boenheter i det som har fått navnet Langelandskollen skal for første gang opp politisk denne uka.

Langelandskollen kommer der den lilla sirkelen er, øst for avkjøringen til Jessheim syd på E6. 

258 boenheter fordelt på 51 eneboliger, 52 tomannsboliger og 155 rekkehus er tegnet inn i forslaget som formannskapet får på sitt bord tirsdag. Området er på 275 mål, 75 mål er grøntstruktur i 150-metersbeltet mot E6. Området grenser til den kommende omkjøringsveien som er vedtatt politisk at kommer.

258 boenheter

Saken om omkjøringsveien har vært for øvrig vært en klassiker i politikken siden 70-tallet, og dette har vært en real “høna eller egget”-floke. Skal boliger eller omkjøringsvei komme først i dette området? Det ligger an til at veien bygges i etapper, i samme tempo som de forskjellige prosjektene settes i gang.

Det legges opp til mye grøntareal i prosjektet.

Omkjøringsveien

Les saken “Her kommer 8.000 sentrumsboliger”.

Derfor er det nå fart i planene for Jessheim sørøst, og Langelandskollen er blant områdene som er lenket til omkjøringsveien. Grunneier i dette prosjektet er Semming Wiig.

Enboligtomtene har et areal på mellom 480 og 650 kvadratmeter. tomtene for tomannsboligene er minimum 770 kvadratmeter. Det er lagt opp til to grendelekeplasser og en mindre naturlekeplass i området, og det er satte av plass til barnehage også.

– Lav utnyttelse

Det lilla området utgjør Langelandskollen. 

Rådmannen vurderer utnyttelsesgraden i området til å være “forholdsvis lav” og akseptabel. Utnyttelsesgrad er satt til maksimum mellom 30 og 50 prosent.

Grøntarealene i prosjektet er i stor grad innenfor det som er skrevet om det i kommunedelplanen for området. Det største grøntområdet ligger midt i området, og der skal vannspeilet (demningen) opprettholdes og ikke dreneres bort.

Omkjøringsveien som skal sluse pendlere utenom Jessheim sentrum er nevnt også i denne saken. Der gjentas det at “ferdig vei før boliger kan bygges” blir vanskelig å opprettholde langs traseen:

Ut til høring

“Kommunen har svært gode grunner for å kreve omkjøringsvegen ferdig før «boliger etableres», men dette en svært krevende modell i og med at vegen ikke er tenkt offentlig finansiert, samt at enkelte boligområder ligger langt fram i tid å få realisert.”

Og videre:

“Det er ikke mulig å få til forpliktende avtaler om finansiering for aktørene med en så stor risiko og usikkerhet. De ulike aktørene har ikke selv kontroll over om og når partene foran i rekken realiserer sine prosjekt. Det er heller ikke avklart hvem som skal finansiere utvidelsen fra 2 til 4 felt når den tid kommer. De utbyggerne som kommer sist er urolige for at kostnaden her blir lagt over på dem.”

Det er ikke mulig å få til forpliktende avtaler

Utbyggingsrekkefølgen for prosjektene langs omkjøringsveien kommer etter alt å dømme til å tas ut av reguleringsplanen.

Men aller først skal formannskapet vedta om Langelandskollen legges ut til høring. Det skjer tirsdag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.