Kontakt oss

Abonnenter

Delte sine tanker om “byens hjerte”

Avatar

Publisert

Kulturpolitikerne i Ullensaker fikk torsdag kveld de første signalene om hva arbeidsgruppa som jobber med framtidige Sundbytunet tenker om bruk av det de omtalte som “byens hjerte”.

Mandatet og målene som arbeidsgruppen jobber etter fram mot overtakelse av Sundbytunet 14. juni i år, er som følger:

 • Gi innbyggerne flere nye møteplasser og opplevelser fra morgen til kveld
 • Fylle eiendommen med kulturaktiviteter og kreative næringer av god kvalitet
 • Det bør være en tydelig kobling mot Romsaasparken, både fysisk og bruksmessig
 • Eiendommen og aktiviteten som legges til Sundbytunet skal bidra til å styrke bymessige kvaliteter i Jessheim

Les om kjøpet av Sundbytunet her:

Kommunen kjøper Sundbytunet

Tre spor

Det ble presentert tre mulige spor å følge videre for bruk av Sundbytunet, og det vil komme en politisk sak i mai som tydeliggjør hvilken retning bruken av Sundbytunet skal få på kort og lang sikt.

Arbeidsgruppa sonderer nå bredt, og det vil være behov for politiske signaler om ikke veldig lenge. En politisk sak er ventet i mai i år.

 1. Kulturhub – byens hjerte

 • Dette vil dekke flere av kommunens eksisterende kulturbehov
 • En kulturhus vil gjøre det attraktivt for kulturelle og kreative aktører å ville etablere seg og drive virksomhet i Ullensaker og Jessheim by
 • En kulturhub vil gjøre Sundbytunet til en møteplass for innbyggerne
 • En kulturhub kan inneholde øvings- og produksjonsrom, kontorlokaler, møtelokaler, event-lokaler, kafe, utsalg for lokalt produsert mat, parken bidrar til folkeliv
 • Hvem som vil frekventere denne kulturhub er profesjonelle og frivillige aktører innen kultur og fritidsaktiviteter
 • En kulturhub vil trekke til seg barn, unge, voksne og familier

2. Nabolagshus

 • Et såkalt nabolagshus vil være egnet til å løfte nærdemokratiet og bidra til samskaping (å skape noe med andre)
 • Hegner om skapervilje for frivilligheten
 • Driftsformen for et nabolagshus er gjerne mellom utbyggere, kommune og driftsaktørere
 • Et nabolagshus er egnet for bruk på tvers av generasjoner, tverrkulturell møteplass og et sted for innbyggere og besøkende

3. Det lekne museum

 • Det jobbes med planer for et sentrumsnært museum, og arbeidsgruppa som jobber med Sundbytunet kom så vidt innom et mulig museum
 • Det lekne museet – med utstilingsarealer for samlingen i størrelsesorden 800 til 1.200 kvadratmeter
 • Mulig skulpturpark
 • Museumsbutikk, kafe, lokalmat, tradisjonshåndverk

Må snart velge

Tilbakemeldingene fra politikerne i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur var å jobbe videre med et bredt blikk, og så vil det om ikke lenge komme dit at politikerne må velge en retning for veien videre – både på kort og lang sikt.

Spørsmål som driftsform, om det skal være inntjening eller ikke og andre vesentlige punkter det må tas stilling til, vil høyst sannsynlig komme i mai.

Tiden er knapp, for det er som nevnt overtakelse 14. juni.

Og – som det ble gjort et poeng ut av for arbeidsgruppa – det følger jo ikke penger med det de er i ferd med å utrede.

Våren blir spennende.

Her er noen av plansjene som ble vist fram av den administrative arbeidsgruppa:

   

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.