Kontakt oss

Helse

Den politiske hverdagen i gang

Avatar

Publisert

Det kanskje største politiske trykket vil trolig Ullensakers helsepolitikerne oppleve i tiden som kommer, med et merforbruk på 60 millioner og kartlagt behov for 80 plasser til såkalt avlastende tiltak.

Påtroppende hovedutvalgsleder for helse og omsorg Alf Jaran Karlsen (Frp) er klar over både kostnader og utfordringer i den sektoren han skal lede politisk de neste fire årene.

Det er vedtatt en overordnet helseplan, og den avdekket behovet for avlastende tiltak som gjør at Ullensaker raskt kan øke kapasitet på institusjonsplasser, omsorgsboliger og avlastningsplasser i påventende av permanente løsninger.

– Vi står overfor to ting på en gang: vi skal i gang med de lange linjene som er skissert ut i den overordnede helseplanen, men vi er også nødt til å se på best mulige løsninger på kort sikt for å komme behovet for avlastende tiltak i møte, sier Karlsen til Jessheimpuls.

Politisk bestilling

Saken som hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg har på sitt bord denne uka er en bestilling fra kommunestyret i forrige periode, og bestillingen var å se på hvordan Ullensaker kan tilstrekkelig antall institusjonsplasser, omsorgsboliger og barne- og avlastningsplasser.

Ullensaker har i dag 298 plasser fordelt på institusjonsplasser og omsorgsboliger (med eller uten fast bemanning). Udekket behov fram til 2026 er forventet å være totalt 359 plasser.

Og for avlastende tiltak er det lagt til grunn 80 plasser (64 til eldre og 16 til barn og unge), heter det i saksframlegget.

Avhengig av svar

Akkurat hvilke kortsiktige løsninger som blir valgt er litt avhengig av svarene politikerne får fra administrasjonen, sier Alf Jaran Karlsen.

– Hvordan da?

– Er det noe i de avlastende tiltakene som må settes inn som kan bli en sømløs overgang til langsiktige løsninger. Det som skal skje på Kløfta er et nærliggende eksempel på det i og med at det kommer en trinnvis utbygging av Kløfta bo- og aktivitetssenter. Første fase kan bli modulbygg på dagens tomt, som gir 20 til 40 plasser i påvente av nybygg med utvidet kapasitet i fase 2. Det vil være nærliggende å gå for en slik løsning, sier Karlsen.

Må styrkes

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen sier i sin vurdering av saken at det er urealistisk å håndtere avlastende tiltak for eldre med 64 plasser innenfor dagens drift.

“Å etablere flere plasser i form av dobbeltrom og ombygging for å øke kapasiteten i eksisterende arealer er ikke ikke å anse som gode løsninger både for ansatte og beboere over tid.” heter det i hans uttalelse.

“kommundedirektøren anbefaler en satsing på avlastende tiltak som bidrar til reell økning i kapasitet for langtidsplasser ot tiltat som vil bidra til å dempe veksten for plasser til heldøgns omsorg.”

Utfordringen er gitt, og håndteringen av løsninger på kort og lang sikt er nå på politikernes bord.

– Hva ligger nærmest i form av langsiktige løsninger?

– Det er nærliggende å si utvidelse av Kløfta samt et nytt bygg på et egnet sted, men dette vil konsekvensutredningen vise. Startskudd for dette blir etter nyttår, sier Alf Jaran Karlsen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.