Kontakt oss

Abonnenter

Disse fråtser i innspill om byen

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Tiden er ute for å komme med innspill til den nye byplanen for Jessheim. Plansjef Åge Vebostad skal nå svare ut og kommentere de 112 innspillene som er kommet inn.

Engasjementet må sies å være bra når vi ser på hvor mange innspill – være seg klager, konstruktive forslag og forslag fra aktører med utbyggingsinteresser i områdene byplanen tar opp i seg.

Byråkratiet svarer

Gangen i prosessen er slik at plansjef Vebostad og hans folk – byarkitekt John Luna og byplanleggerne Maria Rasmussen og Terje Brudal – skal gå inn og se på hvert innspill for å kommentere eller svare ut – som det heter – det som blir etterspurt, foreslått eller påklaget fra borgere, fagfolk og andre.

Dette er veien videre:

Stikkord

Jessheimpuls har vært gjennom alle innspillene som er sendt inn, og stikkord vi har notert oss er:

 • Støymur langs E6?
 • Blir det vern av området Tomtemoen eller ikke?
 • Ny kirke og nytt sogn etter hvert?
 • Er alle trossamfunn hensyntatt (det er ikke nevnt noe om moske i høringsutkastet)?
 • Beboerne i Flatavegen som ikke er bakt inn i byggeprosjekter har sendt inn mange klager der de mener det er uhørt at de bygges inne. De vil selge husene til utbyggere slik at det kan bli leiligheter eller annet på disse eiendommene
 • Hva skjer med de to boligene Fredheim og Bjørk – blir vern opprettholdt eller blir vern opphevet?
 • Industrifeltet like ved sentrum skal transformeres, og det kommer sykkelstier og vannveier over mange av eiendommene
 • Det foreslår en kommunal minibuss som går i sløyfe og er innom alle bydeler
 • Vil det bli endring av minstemål for tomter slik at det for eksempel kan deles av for å bygge generasjonsbolig?
 • Helsebygg ved kirken eller ikke?
 • Området Jessheim sør ser ikke bra ut som innfart til Jessheim. Hva vil bli gjort for å løfte portalene til byen?
 • Utbyggere må bekoste og plante ett tre (ikke buskvekst) per leilighet i sine prosjekter i framtiden
 • Står grønn grense for fall i framtiden?
 • Er det en forglemmelse at Jessheim ikke får undergrunnsbane i framtiden?

Link til alle innsendte innspill finner du her: HØRING – FORSLAG TIL BYPLAN

Endringer kommer

Det eneste som er helt sikkert er at byplanen kommer til å bli endret på flere punkter før den blir endelig vedtatt i mars eller april i 2024.

Det vet vi fordi påtroppende politisk regime – ved flere anledninger enstemmig sammen med de rød-grønne som nå er i opposisjon – har vært tydelig uenige med administrasjonen i det som er blitt lagt fram som orienteringer og forslag underveis i prosessen med byplanen og andre delplaner.

Det har tidvis vært direkte tale, og det har ved flere anledninger vært understreket fra administrasjonen at det som legges fram vil bli gjenstand for diskusjon og debatt.

Radikal kursendring?

Det er lite sannsynlig at det blir radikal kursendring når politikerne får satt sitt endelige bumerke på byplanen, men visse endringer vil garantert se.

Påtroppende politisk regime formelig sitrer etter å utvise handlekraft og gjennomføringsevne (slik de ga uttrykk for i valgkampen og i andre settinger), så gjenstår det å se hvor mye den kommende prosessen  – og dertilhørende byggeprosjekter som er satt på vent til en byplan er vedtatt – vil forsinke eller akselerere den forestående utviklingen av Jessheim by.

Det eneste vi kan være helt sikre på er at årene som kommer ikke bli kjedelige – hverken for entusiaster eller kritikere av det som skjer med Jessheim.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.