Kontakt oss

Politikk

Disse fyller posisjoner i råd og utvalg

Avatar

Publisert

Det andre konstituerende kommunestyremøtet resulterte i følgende bemanning i formannskap og utvalg de neste fire årene. 

Valg av ordfører og varaordfører ble foretatt i forrige uke, og tirsdag kveld var det resterende poster i formannskapet hovedutvalg som var på agendaen.

Dette er navnene som fyller de viktigste posisjonene de neste fire årene:

Formannskapet

Formannskapet 2023-2027
Faste medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ståle Lien Hansen FrP Jorun Gram Vordal FrP
Tom Staahle FrP Markus Gotaas FrP
Anne Volle FrP Camilla Svensson FrP
Iver Tokstad FrP
Even Evensen FrP
Harald Espelund FrP
Børre Lien Hansen H Lars Vidvei H
Willy Kvilten H Anne-Stine Roksvaag H
Lise Kragset Furuseth KRF Stig Gunleiksrud H
Hans Jørgen Borgen H
May Anne Brand H
Silje Kristine Rygland AP Elisabeth Berg Hansen SP
Lars Halvor Stokstad Oserud SP Asbjørn Gundersen AP
Lars Fjærli Hjetland AP Gro Holt SV
Britt Othilie Knutsen AP Stein Ove Gudmundsrud AP
Thorbjørn Merkesdal V Unni Lisbeth Lundberg AP

Hovedutvalg teknisk, idrett og kultur

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Iver Tokstad, nestleder FrP Stig Remi Steiner FrP
Cato Stenmark FrP Marlen Andresen FrP
Eli-Anne Zahl FrP Roger Zahl FrP
Asbjørn Rakvåg FrP
Perlita Golin Gotaas FrP
Hans Jørgen Borgen, leder H Kristian Hannestad H
Elizabeth Ledal H Erik Leifssøn H
Lars Christian Steen H Ole Morten Øversjøen H
Guri Anette Kjelgum H
Eva Camilla Løntjern H
Unni Lisbeth Lundberg Ap Trond Erik Hovin Sp
Mahmod Ahmad SV Tove Kongsvik MDG
Anne Grete Borgen Ap Arne Arnesen Ap
Martin Stanger Sp Barbro Holth V
Muhammed Musharaf Ap Kim Kjeldsen R

Hovedutvalg oppvekst

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Jorunn Gram Vordal, nestleder FrP Lars Aasgaard FrP
Even Evensen FrP Marlene Andresen FrP
Felix Frantzen FrP Kjell-Tommy Johansen FrP
Odd Magne Holter FrP
Tone Jøndal FrP
Lene Kathrine Håkonsen, leder H Eva Camilla Løntjern H
Lars Vidvei H Stig Gunleiksrud H
Hanne Sofie Borgen H Dag Schøyen H
Per Gabrielsen H
Guri Anette Kjelgum H
Gro Holt SV Kathrine Asbjørnsen R
Nima Nemati Saeid Ap Jalil Vahedi Ap
Torunn Aurstad Sp Peder G Børtnes SV
Kristine Larsen Ap Ingrid Luke Sp
Frits Eriksen MDG Moses Ngaah Nyuibengbeh MDG

Hovedutvalg helse og omsorg

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Alf Jaran Karlsen, leder FrP Ingfrid O. Tveit FrP
Camilla Svensson FrP Tone Jøndal FrP
Markus Gotaas FrP Ivar Gotaas FrP
Unni Lund Finkenhavn FrP
Hans Jørgen Kristiansen FrP
Anne-Stine Roksvaag, nestleder H Ole Morten Øversjøen H
May Anne Brand H Dag Schøyen H
Bjarte Vollebæk KrF Ole Gunnar Andresen H
Dagny R Laache KrF
Eva Camilla Løntjern H
Elisabeth Berg Hansen Sp Svein Tore Olsen Ap
Asbjørn Gundersen Ap Jorunn Bogstad Sp
Anneli Lund Weng Ap Ann Kristin Sandaa SV
Stein Vegard Leidal V Eline Stokstad Oserud Sp
Anette Laregg R Stefan Sørlie Oure V

Kontrollutvalget

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Dag Bakke FrP Tone Hassel FrP
Odd Magne Holter FrP Sverre Kragset KrF
Ma’Ayan Camilla Murad H Hans Petter Lindstad H
Eirik Ballestad, leder MDG Brita Skallerud SP
Eva Gullichsen, nestleder Ap Jone Randa Rødt

Administrasjonsutvalget

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ståle Lien Hansen FrP Tom Staahle FrP
Anne Volle FrP Lise Kragset Furuseth KrF
Børre Lien Hansen H Willy Kvilten H
Unni Lisbeth Lundberg Ap Elisabeth Berg Hansen Sp
Lars Halvor S. Oserud Sp Asbjørn Gundersen Ap

Eiendomsskatteklagenemnd

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ingfrid O. Tveit, leder FrP Roger Zahl FrP
Lars Vidvei, nestleder H Stig Gunleiksrud H
Mette Karin Knutsen H Anne-Stine Roksvaag H
Elisabeth Berg Hansen Sp Frøydis Myrhaug Danielsen R
Frits Eriksen MDG Reidar Hansen Ap

Nominasjonsutvalget

Parti Medlemmer Varamedlemmer
FrP Anne Volle Jorun Gram Vordal
Arbeiderpartiet Lars Hjetland Unni Lisbeth Lundberg
Høyre Willy Kvilten, leder Lene K Håkonsen
Senterpartiet Elisabeth Berg Hansen Lars Halvor Stokstad Oserud
SV Gro Holt Mahmod Ahmad
Venstre Thorbjørn Merkesdal Mirnesa Balagic
Rødt Kathrine Asbjørnsen Kim Kjeldsen
MDG Erik Ballestad Tove Kongsvik
KrF Lise Kragset Furuseth Bjarte Vollebæk

Eldrerådet

(I tillegg kommer sju medlemmer fra pensjonistforeningene?

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Harald Espelund FrP Dag Schøyen H
Kathrine Asbjørnsen R Elisabeth Berg Hansen Sp

Råd for flerkulturell innbyggere

(I tillegg kommer sju medlemmer og varamedlemmer nominert blant flerkulturelle innbyggere)

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Anne-Stine Roksvaag H Jorunn Gram Vordal FrP
Nigar Inayeti R Mahmod Ahmad SV

Fjellstyret

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Kjell-Tommy Johansen, nestleder FrP Jorunn Gram Vordal FrP
Erik Leifssøn H Lars Vidvei H
May Anne Brand H Lars Chr Steen H
Svein Tore Olsen, leder Ap Lars H. S. Oserud Sp
Elisabeth Berg Hansen Sp Irene Furulund Ap

Viltnemnda

Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Kjell-Tommy Johansen, nestleder FrP Jorunn Gram Vordal FrP
Erik Leifssøn H Lars Vidvei H
May Anne Brand H Lars Chr Steen H
Lars Halvor S. Oserud, leder SP Svein Tore Olsen Ap
Irene Furulund Ap Elisabeth Berg Hansen Sp

 

Styret i stiftelsen Herredshuset 
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Lars Vidvei H Harald Espelund FrP
Kirkelig fellesråd
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ingfrid O. Tveit FrP May Anne Brand H
Flystøyutvalget
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ståle Lien Hansen FrP Per Gabrielsen H
Gardermoen interkommunale råd
Representantskapet
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ståle Lien Hansen FrP Børre Lien Hansen H
Silje Rygland Ap Lars Halvor Stokstad Oserud Sp
Styret
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Ståle Lien Hansen FrP Børre Lien Hansen H

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.