Connect with us

Abonnenter

Enda mer på plass for overgangen

Avatar

Published

on

Bane NOR har inngått kontrakt med Multiconsult om prosjektering og rådgivning på flere prosjekter langs nordre del av Hovedbanen – nærmere bestemt på Jessheim, Hauerseter og Dal. Planlegging vil pågå til 2025. 

Aktuell byggeperiode er innenfor tidsrommet 2026-2029 avhengig av tidspunkt for investeringsbeslutning, heter det i pressemeldingen fra Bane Nor.
Oppdraget innebærer at Multiconsult skal utforme teknisk detaljplan og reguleringsplan for flere aktuelle tiltak.

Fleksibilitet

Dette gjelder følgende planlagte prosjekter som skal bidra til økt sikkerhet og mer fleksibel avvikling av togtrafikken, samt bedre vilkår for godstrafikken:
  • Ny tømmerterminal på Hauerseter for omlasting mellom lastebiler og tog. Målet er å øke tømmertransporten på jernbanen, med en forventet årlig omlasting på 300.000 kubikkmeter.
  • Ny overgangsbru over sporene for myke trafikanter på Dal stasjon. Brua skal erstatte dagens planovergang, som stenges.
  •  Forlengelse av dagens kryssingsspor på Jessheim stasjon, slik at lange godstog kan krysse med persontog.
  • Ny plattform på østsiden av dagens spor og ny overgangsbru over sporene.
  • Bedre tilgjengelighet til stasjonen, som blir universelt utformet og tilrettelagt for alle brukergrupper.

Planlegging

Multiconsult starter sitt oppdrag umiddelbart, og hovedtyngden vil pågå til og med 2025.  Forslagene til reguleringsplaner som blir utarbeidet, skal behandles av kommunene i en offentlig planprosess som grunnlag for å starte bygging.
Kontrakten med Multiconsult inneholder også opsjoner på å lage anbudsgrunnlag og byggeplaner, oppfølging i byggeperioden og som-bygget dokumentasjon. Dessuten omfatter kontrakten en opsjon på eventuell prosjektering av to spor mellom Jessheim og Nordby holdeplass.
Kontraktsverdien til Multiconsult er estimert til ca. 45 millioner kroner.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.