Kontakt oss

Abonnenter

Rigger for digitale søppeldunker

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune rigger seg for overgang til digitale søppeldunker i det offentlige rom. Det konkluderes med at gevinsten er stor i andre enden. 

Utredningen og forberedelser til å skifte ut kommunale avfallsdunker til moderne dunker – som er mer effektive da de komprimerer avfallet – er en politisk bestilling fra kommunestyret.

Hvorfor?

Hvorfor skal man velge smartavfallsdunker?

  • Det blir mindre kjøring som følge av færre avfallsdunker, det blir tømming etter behov, avfallet komprimeres,
  • Det blir mindre forsøpling rundt dunkene fordi de er tette
  • Det blir mindre kjøring i parker og på fortau
  • Det blir hygieisk pedalåpning av dunkene
  • Kommunalt driftspersonell får frigitt tid til andre oppgaver

Gode erfaringer

– Byer som Trondheim, Halden og Stavanger – og Norrmalm i Stockholm –  har gode erfaringer med å gå over til smarte avfallsdunker, sier Magne Kjensli i Ullensaker kommune.

Enheten for bymiljø i Ullensaker kommune drifter i dag 137 avfallsdunker. Disse dunkene er delt inn i to kategorier – trafikkert og ikke trafikkert.

– De trafikkerte dunkene tømmes daglig i sommerhalvåret, og de tømmes mandag og fredag i vinterhalvåret, sier Kjensli.

De ikke-trafikkerte tømmes en gang i uka gjennom hele året.

Færre antall

– Hvor mange avfallsdunker vil bli satt ut hvis det blir flertall for å gå over til denne typen?

– Foreløpig tall viser at vi kan redusere fra 137 til mellom 40 og 50 av den nye typen. Og 20 til 30 av disse vil bli digitale avfallsdunker, sier Kjensli.

Reduksjonen vil i hovedsak skje i parker og sentrumsområder, i tillegg til Nordbytjernet, og Kjensli er forberedt på at det kan komme reaksjoner på at antallet dunker går ned totalt.

Kapasitet

– Kapasiteten blir likevel bedre, og det blir enklere å drifte avfallshåndteringen, sier han.

Engangskostnaden er relativt høy – to millioner kroner – men gevinsten blir ifølge utredningen at tid blir frigitt til å utføre andre oppgaver for dem som jobber i enheten for bymiljø.

Innføres 2025?

Administrasjonens anbefaling er som følger:

“Det er stort behov for en gjennomgang av avfallsstrategien for kommunen på kommunale uteområder. Det er behov for å se på både antall dunker og plassering, uavhengig av om man velger å gå over til smarte avfallsdunker eller ikke. Romsaas i Jessheim sentrum er et eksempel på et område man må rydde opp i plassering og antall dunker. Bare i dette lille området er det ca. 40 avfallsdunker. Disse dunkene blir i all hovedsak brukt til husholdningsavfall fra beboerne i området, som følge av at disse er lettere tilgjengelig, enn beboernes ordinære avfallsstasjoner.”

Og videre:

“Færre dunker og lukkede dunker fører også til mindre forsøpling enn ved bruk av ordinære avfallsdunker. De områdene det er mest forsøpling i Ullensaker i dag, er i stor grad i nærliggende områder til avfallsdunker…administrasjonen vil ønske å jobbe videre med et underlag for investeringsbesluttning som legges som grunnlag for budsjettprosessen neste år med mål om at tiltaket er på plass sommeren 2025.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.