Connect with us

Politikk

Enda mørkere for kommuneøkonomien

Avatar

Published

on

Rådmann Rune Hallingstad tegnet et enda mørkere økonomisk bilde i årene som kommer. Og for første gang nevnes eiendomsskatt på bolig som virkemiddel for å klare seg økonomisk.

Færre som flytter til Ullensaker og lavere skatteinntekt gjør at Ullensaker trolig får 100 millioner kroner mindre enn antatt å rutte med i årene som kommer. Dette i tillegg til de dystre spådommene om minus i budsjetter og allerede forventet merforbruk.

De neste måneder og år blir – nær sagt om mulig – enda tøffere for de folkevalgte i Ullensaker. For det vil ikke hjelpe å kutte i tjenestetilbudet alene for å holde hodet over vannet.

Skatteinngangen er den delen av skatten som du og jeg betaler som går tilbake til kommunen. Disse prognosene er dårlige sett med Ullensaker-øyne.

Nedslående

Og i en virkelighet der tallene allerede blinker illevarslende et lite stykke der framme, så vil det ikke være nok å kutte i tjenestetilbudet i årene som kommer – et sted det for øvrig er tatt ganske kraftig fra i kjølvannet av konsulentrapporten som konkluderte med kraftige innsparinger i de forskjellige sektorene.

Færre som flytter til Ullensaker bidrar også til reduserte inntekter til kommunen, og prognosene viser at det er færre som flytter til mulighetslandet Ullensaker enn forutsatt.

– Jeg plikter å legge fram et budsjett i balanse, sier rådmann Hallingstad til Jessheimpuls.

Tydelig bilde

– Det betyr i praksis?

– Det betyr i praksis at jeg viser hva som kan gjøres, men det er politikerne som tar den endelige avgjørelsen når budsjett vedtas, sier han.

Og ett av virkemidlene for å komme de drastiske prognosene i møte er eiendomsskatt på bolig. Det er første gang dette nevnes i klartekst som et mulig grep for å håndtere de mørke framtidsutsiktene.

Samtidig er rådmannen krystallklar på at dreiningen inne helse og omsorg er nødt til å lykkes for Ullensaker kommune.

JOBBER MED: Dette er potensielle grep for å håndtere framtidens kommuneøkonomi. 

 Konkrete grep

Rådmannen understreket overfor finansutvalget at tallene i det han presenterte er høyst usikre, men at bildet han han presenterte er det viktigste å forholde seg til.

Og det bildet er at Ullensaker sannsynligvis mangler mellom 90 og 110 millioner kroner for å gå i null fra neste år og fram til 2024.

– Hva skjer framover?

– Vi kommer til å bli enda tydeligere i vår formidling av mulige grep som må til etter hvert som tallene blir mer og mer konkrete, sier Hallingstad.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.