Connect with us

Byutvikling

Kommet for å bli i Jessheim by

Avatar

Published

on

Pilotprosjektet med el-sparkesykler i Jessheim by ser ut til å fortsette etter prøveperioden ut oktober.

Firmaet Zvipp plasserte ut 34 elektriske sparkesykler i Jessheim sentrum lørdag morgen den 15. august. Og beskjeden Andreas Strømsheim-Aamodt og Zvipp har fått fra markedet i byen vår, er at området med fordel kan utvides samt at det er ønskelig med enda flere doninger.

– Folk ønsker seg større radius for bruk enn det er i dag hvis tilbudet skal være fra dør til dør, som vi sier i vår bransje, sier Strømsheim-Aamodt, som opplyser at foreløpig erfaringer er at mesteparten av bruk er registrert i bykjernen.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/08/15/na-er-sparkesyklene-kommet-til-jessheim/

Større område

– Overrasket?

– Ja og nei, sier myndighetskontakten til Zvipp.

– Hva legger dere vekt på i et pilotprosjekt som dette?

– Det er flere faktorer som spiller inn med tanke på å gå videre med dette etter oktober: det er kundenes opplevelse av tilbudet, og så er det hva Ullensaker kommune tenker og gjør med tanke på å bake inn dette tilbudet som en del av mobilitetsstrategien.

– I tillegg kommer de markedsmessige vurderingene, legger han til.

Flere sykler

– Som i å tjene penger?

– Ja, det er nødt til å være lønnsomt over tid; dette pilotprosjektet er jo ikke en super-business foreløpig, og vi er nødt til å utvide tilbudet i byen deres hvis det skal være bærekraftig. Og så er vi nødt til å hyre inn noen lokalt til å håndtere den daglige jobben.

– Hvorfor Jessheim, Andreas?

– Vi har en ambisjon om å etablere oss i flere små- og mellomstore byer, og da passet Jessheim godt for et pilotprosjekt. Og så ser vi at Jessheim er i vekst, så det er et element av posisjonering med tanke på de neste 5 til 10 årene for vår del også. Det er jo sånn for mange bedrifter som ser mot vekstområder.

Noe støy

– Hvordan har støyen vært sammenlignet med andre steder?

– Vi følger med i sosiale medier og andre steder, og vi ser at det er noen reaksjoner der ute. Vi opplever det egentlig litt som vi opplever tilstedeværelsen vår i Drammen, altså at det går ganske bra med tanke på støy.

– Men så er jo en viktig del av vår strategi at vi skal ha skånsom etablering der vi er. Vi er nødt til å ha folk, kommune og øvrig næringsliv med på laget hvis vi skal lykkes over tid. Og så er det ikke til å legge skjul på at vår bransje blir møtt med en viss skepsis når vi etablerer oss et sted. Folk har fått med seg det som foregår i de store byene, sier Strømsheim-Aamodt.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/08/20/17-punkter-regulererer-bruk-av-el-sparkesykler/

Mer neste år?

– Vi trakk oss jo ut av Oslo fordi det ikke ble innført regulering der. Det går på vår troverdighet at vi gjør dette skikkelig, sier han.

– Veien videre?

– Vi samler inn el-sparkesyklene i Jessheim by i slutten av oktober, og så fortsetter vi det vi opplever som god dialog med Ullensaker kommune. Deretter tar vi en grundig evaluering gjennom vinteren, så ser vi hva som skjer til våren. Men hvis du spør meg nå, så ser jeg ikke bort fra at vi fortsetter i byen deres, avslutter myndighetskontakten til Zvipp.

Det blir med andre ord trolig mer enn en Zvipp-tur til Jessheim for sparkesykkelfirmaet.

God dialog

Jessheimpuls får opplyst at man i Ullensaker kommune opplever dialogen med sparkesykkelfirmaet som konstruktiv og god.

– Spesielt hvis vi sammenligner med andre byer, der aktører har etablert seg uten engang å gå i dialog med kommuner, sier byplanlegger i Ullensaker kommune Maria Rasmussen.

– Er det plass til dem her?

– Jeg tror et er viktig å ta med dette videre i planleggingen vår. El-sparkesykler bidrar til økt mobilitet i byen, og det er noe vi generelt planlegger for. Og vi ser jo privat bruk av el-sparkesykler i Jessheim by også, dette er ikke noe vi kan unngå, sier Rasmussen.

– Mange klager?

– Vi har ikke mottatt mange formelle klager, men registerer at det er kommentarer i sosiale medier. Mange er negative til innføringen der, samtidig som flere er positive til tilbudet. Vi har ikke fått informasjon om skader, fyllekjøring, fartsovertredelser, så det tyder kanskje på at innføringen foreløpig har gått bra.

– Kommet for å bli?

– Vi ser på dette som et pilotprosjekt på Jessheim. Det er ikke tatt stilling til dette politisk.

– Foreløpig er det store uklarheter i regelverket når det kommer til hva vi som kommune har hjemmel til å bestemme. Derfor venter vi på resultater fra rettssaker som pågår i Trondheim og Bergen, avslutter Rasmussen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.