Connect with us

Abonnenter

Fersk video fra omkjøringsveien

Avatar

Published

on

Jessheimpuls har med ujevne mellomrom flydd drone over Ole Korslunds vei. Slik ser det ut langs strekningen i slutten av august.

Prosjektledelsen for omkjøringsveien rapporterer om at framdriften i prosjektet går etter planen, og det er ingenting som så langt tilsier at den planlagte åpningen av veien ikke kan gjennomføres i juni 2024.

Med fire kulverter og en skibru som del av prosjektet, så sier prosjektleder Maria Suhr til Jessheimpuls at dette er et relativt stort prosjekt – med en kostnad på mellom 300 og 400 millioner kroner for den tre kilometer lange strekningen.

Se fersk video fra luften her:

Påkoblingen i sør vil rundkjøring, og det vil bli en egen fil for dem som skal ta av på omkjøringsveien ved Jessheim sør.

JESSHEIM SØR: Slik blir påkoblingen til omkjøringsveien fra sør. Rundkjøringen eksisterer i dag, og det er en egen fil som tar av til høyre i forkant av rundkjøringen. Foto: kartsnitt

Kryssløsning nord

I nordenden – der omkjøringsveien kobler seg på Algarheimsveien – er det også lagt opp til rundkjøring, som vi ser av kartsnittet:

SKOGMO: Slik er påkoblingen i nordenden av omkjøringsveien. Den kommer ut ved Skogmo, og det legges opp til rundkjøring her også. Foto: kartsnitt

I nord, mellom de to rundkjøringene Skogmo og Algarheimsvegen, blir det bygget fire felts vei. Resten av traseen får to felt og langs hele strekningen er det gang- og sykkelvei på begge sider. Alle planlagte kryssinger for myke trafikanter er planfrie. Det vil si at det bygges kulverter under veien, melder entreprenøren.

SKOGMO: Slik vil påkoblingen ved Skogmo ta seg ut sett sørover. 

Historien i telegramversjon:

  • Omkjøringsveien har vært en ønsket, men samtidig omdiskutert veg i kommunen gjennom flere år.
  • Den har vært i kommunens planer helt siden 1990-tallet.
  • Veien er ment å avlaste dagens trafikk gjennom østre del av Jessheim sentrum.
  • I herredsstyrets behandling av byplan i juni 2006, ber herredsstyret rådmannen om å komme med en egen sak for realisering av prosjektet.
  • Veien ble ferdig regulert i 2019

Turbulent

Få saker – det må i så fall være den nye E16 – har skapt så mye engasjement som denne omkjøringsveien med de planlagte boligene i området Jessheim sør-øst.

Nå er byggingen av veien i gang, og åpning er som sagt fastsatt til juni 2024.

Styringsgruppen for gjennomføringen av prosjektet består av tre representanter fra kommunen og en representant fra hver av utbyggerne JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS.

Utbyggerne skal bekoste veg og gangveger, mens kommunen bekoster overføringsledninger for vann og avløp.

Det er arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS som vinner.

Verdien av kontrakten er satt til cirka 389 millioner kroner.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.