Kontakt oss

Abonnenter

Flere møter strømmes i framtiden?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Byråkratiet og politikken sliter til en viss grad med å nå ut til befolkningen. Oppmøte på arrangementer og prosentandelen ullsokninger som stemmer ved valget underbygger dette. Vil strømming av flere møter øke engasjementet hos folk?

Det var Venstres Thorbjørn Merkesdal som løftet fram dette spørsmålet under spørretimen i kommunestyret tirsdag kveld.

Merkesdal sin tilnærming er at de folkevalgte er valgt av folk, og alt som kan gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne av politiske diskusjoner, vedtak og annet er et gode for demokratiet. Og tilgjengeligheten – og muligheten til å orientere seg i saker og vedtak og debatter – er ikke god nok i dag, mener Venstres mann i kommunestyret.

God debatt

Det ble en god debatt rundt dette, for det er jo et faktum at noe må gjøres for å øke oppslutningen og interessen blant innbyggerne våre. Det er blant annet bevilget 1,7 millioner kroner for å øke valgdeltakelsen inn mot kommunevalget (en plan for dette blir kommunalt lansert om ikke så lenge).

Jessheimpuls er til stede i utvalgsmøter vi finner relevante, i formannskapet og vi overværer kommunestyremøtene når det føles verdifullt (avhenger av hvilke saker på som er på sakskartet).

Og det som ofte kan være interessant i utvalgsmøter er orienteringer og presentasjoner av – for eksempel – kommende utbyggingsprosjekter eller andre saker som kan være av stor interesse for store deler av borgerne i Ullensaker.

Som for eksempel den pågående prosessen om mulig ny ungdomsskole i Jessheim sentrum og hvordan det kan påvirke bruk og utnyttelse av andre skoler.

Nå fikk kommunestyret – og tilskuere i salen eller via strømming – en orientering om dette i går kveld.

Oppe tidligere

Tematikken har vært oppe tidligere, og denne saken ble dyttet videre til evalueringsutvalget, som er i ferd med å komme seg opp i marsjfart igjen.

Argumentene mot å strømme flere møter var, sagt fra talerstolen:

  • Et ubehag ved å ta ordet når man vet at man blir filmet
  • Åpner for å bli kryssfilmet ut av kontekst senere
  • Diskusjonene i utvalgsmøtene er ofte gode, men strømming kan legge en demper på dette og skape mindre debatt

Noen tok til orde for at det blir valgkamp og litt tilgjort hver gang et kamera blir slått på, uten at Jessheimpuls helt fikk tak i om det var positivt eller negativt ment.

– Stå i det

Beathe Christensen – uavhengig representant som har følt behovet for å orientere seg på kroppen – mente at det bare er å stå i det for den politiker som er sjenert og føler et ubehag ved å stå foran kamera. Politikere er folkets valgte representanter, så det må man tåle, var hennes tydelige beskjed.

Flere interessante momenter kom opp i løpet av debatten, og det er grunn til å følge framtidige innspill med en viss interesse:

  • Hvilke grep kan gjøres for å vise forslag, vedtak og gangen til vedtak?
  • Hva stemmer den enkelte representant?
  • Hvordan øke den generelle interessen i befolkningen for prosesser og politiske saker
  • Medvirkning er et populært ord i prosesser – men antallet medvirkende er relativt lavt?

Snart valgkamp

Snart er valgkampen i gang for fullt. Det har vært både isbading og kaffetreff fra flere partier (Jessheimpuls rakk dessverre ikke disse treffene), og det skal bli spennende å se om det blir flukt over valgkampen 2023. Valgkampen 2019 var temmelig amper politikken imellom, og den var gikk egentlig den generelle borger hus forbi.

Spenningen er der med tanke på hvordan det hele blir mobilisert, effektuert og håndtert det neste halve året.

Strømming blir det i hvert fall ikke fram mot valget.

Men en strøm av valg-jippoer blir det helt sikkert.

Det pleier å være sånn.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.