Kontakt oss

Abonnenter

Formaliserer nytt parkeringsregime

Avatar

Publisert

Nye parkeringsregler i Jessheim by og Ullensaker er allerede innført fra nyttår. Nå foreligger administrasjonens forslag til hvordan det nye parkeringsregimet skal håndteres.

Målene med parkeringshåndhevingen i Ullensaker kommune er som følger:
  • Sikre trafikksikkerheten
  • Ivareta fremkommeligheten
  • Øke tilgjengeligheten til parkeringsplasser gjennom økt rullering på plassene i sentrum
  • Skape et hyggeligere bymiljø.

Parkeringsenheten vil fremover ha et mer bevisst forhold til målene ovenfor, og at håndheving av feilparkerte biler er et middel for å oppnå målene.

Fra nyttår

Kommunestyret vedtok i november 2023 at administrasjonen skulle avvikle parkeringsavgift for ansatte i Ullensaker kommune fra 1.januar 2024.

Det skulle samtidig innføres to timer gratis parkering i kommunale gater og på områder med avgift i sentrumsområdets indre kjerne.

Videre ble det vedtatt at det på kommunale idrettsanlegg, institusjoner, skoler og utfartsområder i sentrum av Jessheim og Kløfta skulle legge til rette for lengre parkering, med lokale variasjoner, basert på lokale stedsvurderinger.

Se administrasjonens forslag til parkeringsbestemmelser rundt om i Ullensaker lenger ned i denne teksten.

Håndteres kommunalt

Det er i forbindelse med forslag til nye reguleringer også foretatt en vurdering av om håndhevingen i Ullensaker kan settes bort til privat aktør.

Det er ikke mulig å sette bort hele parkeringsvirksomheten, da det er bare kommunen selv som kan håndheve langs offentlig veg. Dette innebærer at private aktører bare kan håndheve på kommunale eiendommer. Disse parkeringsplassene er gratis, med unntak av Rådhuset og Ormen Lange. Det vil si at det er lite inntekter å hente for en privat aktør.

Kommunedirektøren innstiller på at at parkering fortsatt skal håndteres av Ullensaker kommune og ikke en privat aktør.

Hovedutvalgene skal behandle saken denne uka, og det er kommunestyret som fatter det endelige vedtaket senere denne måneden.

Dette innføres

Dette er foreslått av ordninger rundt om i kommunen i framtiden:

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.