Kontakt oss

Abonnenter

En kald og klassisk regneøvelse?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Kommende uke skal politikken i gang med å kutte 10 millioner i konsulentbruk. Oppspillet fra administrasjonen framstår blant annet som en kald og klassisk amputasjon av små beløp i kultursektoren. Det kan bli en emmen smak av sånt. 

Et borgerlig budsjettvedtak om å kutte 10 millioner kroner i konsulentbruk i 2024 skal nå effektueres av politikken. Startskuddet går i hovedutvalgene kommende uke, og det er verdt å merke seg potensiell signaleffekt hvis de foreslåtte kutt – ikke minst på kulturfeltet – blir vedtatt politisk.

Kutter småpenger

Administrasjonen har nemlig foreslått å kutte pengestøtte til Musikkfest i sentrum samt penger til utekino i kommunal regi under Jessheimdagene. Beløpet for utekino beløper seg til 30.000 kroner, og utekino er en av få kommuale programposter under de årlige Jessheimdagene.

Musikkfest – altså der band og musikanter spiller på en eller flere scener i Jessheim sentrum i juni er ett kommunalt grep for å bidra til liv og røre og møteplasser i Jessheim sentrum. For er det ett ord som har gått igjen i planverk og i politiske saker det som begynner å bli veldig mange år, så er det nettopp “møteplasser”.

Sett i det lyset så framstår forslag til kutt som ganske en ganske klinisk øvelse for å fjerne 10 millioner kroner fra budsjettene.

Les kuttforslagene her:

Her er kuttene i konsulentbruk

Kutter møteplasser?

Byplanlegging skal legge til rette for møteplasser, og det snakkes opp og i mente om at det er essensielt for bytvikling å skape liv mellom husene, som det heter.

Men er det virkelig kutt i utekino og Musikkfest som var intensjonen med å kutte i konsulentbruk i Ullensaker kommune? Er det virkelig å trekke tilbake det som i det store bildet er ytterst små beløp som er der konsulentskoen trykker i Ullensaker kommune?

Eller handler det om å komme til livs det som virkelig trekker konsulentkroner ut av kommunekassa og den kommunale sparegrisen.

Flaskepantbudsjett

30.000 kroner til utekino og 70.000 kroner til å gjennomføre Musikkfest (dette er to av flere kuttforslag innen kultur) framstår som flaskepantbudsjett hvis vi setter konsulentbruk for å finne visjon og slagord for Ullensaker og Jessheim for noen år tilbake.

En prosess der prislappen fra de innleide konsulentene i Rodeo Arkitekter kom på 1,5 millioner kroner, og der man satt igjen med ordene “Mulighetslandet”.

Jessheimpuls skrev følgende ingress da konsulentregningen ble kjent:

“Samlet regning fra det innleide konsulentselskapet som jobbet fram visjonen “Ullensaker – Mulighetslandet” kom på drøyt 1,5 millioner kroner. Slagordet for byen ble kassert.”

Det har vært skrevet og sagt mye om både den prosessen konsulentselskapet Rodeo Arkitekter sto for, og det er ikke bare Jessheim og Ullensaker som har forkastet det disse konsulentene har kommet fram til. Fredrikstad kasserte også visjonen de måtte betale nesten 350.000 kroner for.

Les mer om dette her:

Visjonjakt på ett ord kostet 1,5 mill.

Mulighetslandet?

Det må da være en politisk intensjon om å komme den slags pengebruk til livs for å kutte kostnader i en prøvet kommuneøkonomi som ligger til grunn for den politiske saken som skal behandles av de folkevalgte i disse dager?

Kutt i konsulentbruk kan umulig være ment å kutte småpenger til en lydmann eller lysmann for å arrangere en musikk-happening i sentrum?

Eller er tanken at Ullensaker kommune skal komme gratis ut av å skape liv og røre i gatene fordi det er viktig med liv mellom husene?

Fargekritt

Holder det for Ullensaker kommune å bruke penger på fargekritt og noen fargerike stoler utenfor rådhuset i fellesferien hvert år?

Det er dette – altså det kommunale ryktet – som til en viss grad står på spill i den politiske behandlingen av kutt i bruk av konsulenter.

Det skal bli interessant å følge den politiske behandlingen.

for Mulighetslandet kan risikere å få trange kår når det skal skapes liv i sentrum og liv mellom husene.

For det er jo det som er visjonen, er det ikke det da?

Å skape møteplasser der ute?

Den som lever får se.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.