Kontakt oss

Abonnenter

Framoverlent holdning i nytt forum

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Etter at Ullensaker Næringslivsforum ble formelt sparket i gang, så var det bare å lene seg tilbake for å ta inn inntrykk, ros, råd og utfordringer for den politiske ledelsen i kommunen.

120 påmeldte og booking av større lokaler hele tre ganger i forkant av frokostmøtet – og formell lansering av Ullensaker Næringslivsforum – vitner om at dette har næringslivet ventet på og at dette kan ha gode forutsetning for å bli en kanal og aktør som kan bli hørt i framtidige politiske og administrative prosesser på rådhuset.

Dette er styret

I styret for næringslivsforumet sitter:

  • Remy Skogstrand fra Innovasjon Gardermoen
  • Ann Kristin Austheim fra Quality Hotel Gardermoen
  • Odd Anders Amdahl fra ØM Fjeld
  • Kate Skaug Nilsen fra Møller Bil
  • Jon Bakke fra Jessheim Storsenter
  • Camilla Nilsen fra Nesten Ny
  • Tore Espe fra Gardermoen Utvikling

Tydelig

Det var i hvert fall det ordfører Ståle Lien Hansen tok til orde for da han innledet torsdagens seminar. Han var tydelig på at det er svært ønskelig å få flere innspill fra næringslivet.

Lien Hansen var også tydelig på at han ikke er helt sikker på om næringslivet totalt sett har bidratt nok inn i pågående prosesser som vil bety mye for et framtidig Ullensaker og Jessheim by.

Et næringslivsforum – som næringslivet selv skal bære og drifte og forme – vil være et solid tilskudd til et nærere samarbeid med næringslivet i Ullensaker. For hele Gardermoregionen.

Dialog

Et hovedtema for frokostmøtet var behovet kompetanse og utdanning i form av å få på plass aktører innen nettopp dette i vår region, og – som Jessheimpuls skrev om torsdag morgen – så er det både dialog og konkrete møter mellom Ullensaker kommune og tilbydere av høyere utdanning – nærmere bestemt Fagskolen Viken og Høyskolen Kristiania.

– Vi skal ha et nytt møte med Ullensaker kommune allerede neste uke, kunne Heidi Åberg fra Høyskolen Kristiania bekrefte overfor Jessheimpuls torsdag formiddag.

– Kommunen jobber med å få på plass et utdanningssenter, og vår dialog med kommunen går på hvordan vi eventuelt kan bidra til å fylle dette studiesenteret, sier Åberg.

– Tiden er nå

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen var også en av programpostene under frokostmøtet, og hans tydelige beskjed til utdanningsinstitusjoner som lukter på etablering i vår kommune var at tiden er nå og at toget går nå.

– Situasjonen vil være helt annerledes om bare får år, så kompetansemiljøene må kjenne sin besøkelsestid. Vår plassering gjør oss til et unikt sted, sa Kristiansen fra podiet.

Selvtillit

Sett utenfra så har prosessen med å få OsloMet til Jessheim gitt god næring til den kollektive selvtilliten på rådhuset. Kristiansen sa at det har vært jobbet godt og lenge med å etablere en grunnmur og et fundament å bygge videre på med tanke på å få utdanningsinstitusjon hit, og det er noe i framtoning og tale som er nødt til å gjøre inntrykk på dem som lytter til det som blir sagt fra kommunalt hold.

Troverdighet

Det ligger med andre ord en troverdighet i det kommunedirektør formidler om at tiden er nå.

Og med et næringslivsforum etablert, så ble det tatt nok et skritt mot å finne ut av et eksakt kompetansebehov vår region trenger.

For – som rektoren for Fagskolen Viken sa til Jessheimpuls onsdag ettermiddag – jo mer konkrete behov som meldes inn, jo lettere blir det for utdanningsmiljøene å navigere i et forsøk på å sy sammen noe som bli etablert her.

Konstruktivt møte om etablering av fagskole

Det er med andre ord spennende tider for kompetanseheving og potensiell høyere utdanning. Det ligger en realisme – og optimisme – i ordene som blir sagt fra administrativt og kommunalt hold.

Så får vi se om kompetansemiljøene kjenner sin besøkelsestid.

Møter er i hvert fall booket.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.