Kontakt oss

Abonnenter

Konstruktivt møte om etablering av fagskole

Avatar

Publisert

Kan Fagskolen Viken bli tungen på vekttallskålen når det kommer til å få høyere utdanning hit til Jessheim? I går var det møtevirksomhet rundt akkurat det spørsmålet på rådhuset. Og i dag kommer Høyskolen Kristiania til byen.

Ingen klare og konkrete svar å få – annet enn at det er berammet et nytt møte mellom Fagskolen Viken og Ullensaker kommune for å se mer på mulige løsninger samt kompetansebehov i vår region og kommune.

På rådhuset møttes ordfører Ståle Lien Hansen, varaordfører Børre Lien Hansen, Innovasjon Gardermoens Remy Skogstrand, Ullensaker kommunes næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen samt rektor Eirik Hågensen og pro-rektor June Enger tirsdag for sonderinger om potensiell etablering for Fagskolen Viken.

Ordfører Ståle Lien Hansen sa noe om sine forventninger til å få på plass høyere utdanning i Ullensaker i dette intervjuet i januar i år:

Peker ut kursen for 2024

Felles grunn

Det blir litt å finne felles grunn for hva Fagskolen Viken har i sin portefølje og konkrete kompetansebehov vi har her i vår region.

– Nå er det jo sånn at fagskolen treffer godt med sine studietilbud opp mot det næringslivet vi har her, sier varaordfører Børre Lien Hansen.

Han sikter blant annet til helse og reiseliv, og Høyre-politikeren er overbevist om at det å etablere et studietilbud i Jessheim vil skape gode synergier for alle involverte parter.

Møter mange

– Er dere i mange møter av denne typen, rektor Eirik Hågensen?

– Ja, vi er det, bekrefter fagskolerektoren overfor Jessheimpuls.

– Vi er ikke her for å sette et skilt på veggen et sted i morgen, men vi er her for å finne ut hva slags behov som finnes her. Og jo mer konkrete behov som meldes inn til oss jo bedre er det, sier rektoren.

– Fagskolen er jo arbeidslivets skole, sier pro-rektor June Enger.

– Positivt

Dessuten biter vi oss merke i at kommunen og næringslivet står godt sammen her i Ullensaker. Det er veldig positivt, legger rektor Hågensen til.

Ut fra atmosfæren i rommet, så er dialogen og kommunikasjonen god mellom kommunens representanter, fagskolens representanter og Innovasjon Gardermoens representant.

– Vi jobber målrettet med å få en utdanningsinstitusjon hit, og det har vi gjort over tid, sier Remy Skogstrand i Innovasjon Gardermoen.

Møtes igjen

Og selv om ingen av dem Jessheimpuls snakket med etter halvdagsmøtet på rådhuset onsdag ettermiddag ville si det i klartekst, så gis det et klart inntrykk av at det er stor vilje til å få til noe på Jessheim – både fra representantene fra Fagskolen Viken og fra representantene fra Ullensaker.

De møtes snart igjen.

Leste du denne fra november 2023?

Utdanningsinstitusjoner har tatt kontakt

Fakta Fagskolen Viken

  • Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring.
  • Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller lang relevant yrkespraksis.
  • I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag, reiseliv, ledelse og helse- og oppvekstfag.
  • Fagskoleutdanning vil gi deg “flere bein å stå på” og du vil kunne stå i jobb lenger. På alle våre ingeniørutdanninger vil du blant annet kunne bli en attraktiv kandidat til lederstillinger.
  • Flere av våre utdanninger gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet.
  • Innen reiseliv og helse- og oppvekstutdanningene våre vil du fordype deg innen et fagområde og få spisskompetanse innen fagfeltet som kan gi deg nye ansvarsområder.
  • Studiesteder i Akershus er Vestby, Strømmen, Rud og Bjørkelangen

Les mer om Fagskolen Viken ved å TRYKKE HER

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.