Kontakt oss

Politikk

Fylket rakk ikke 17. mai-feiingen

Avatar

Publisert

Til tross for purringer fra Ullensaker kommune rakk ikke Veidekke og deres entreprenører å feie de gater og fortau de hadde ansvar for i tide til 17. mai og pinse.

Deler av Jessheim sentrum har fortau med grus og stein etter vinterens strøing. Mange har tatt til orde for at dette ikke er holdbart, dels fordi det er stygt, men også fordi myke trafikanter for en noe humpete reise til og fra sentrum. Ved Trondheimsvegen har det hopet seg opp ganske kraftig, men ordfører Tom Staahle forsikrer at det ikke er snakk om å snikinnføre endring av bynavn fra Jessheim til Sand…

Ordføreren har ettergått hva som har skjedde – eller ikke skjedd – og det er Veidekke og underentreprenører som har hatt for dårlig kapasitet inn mot 17. mai, uten at Staahle unnskylder noen av den grunn.

Det er ikke snakk om å skifte navn fra Jessheim til Sand

– Jeg ble på ettermiddagen 16. mai gjort oppmerksom på manglende feiing av deler av det veinettet fylket har ansvaret for, sier Staale.

– Deler av Jessheim og kommunen for øvrig ble ikke klargjort til 17. mai og pinse. Veidekke lå rett og slett to uker på etterskudd grunnet manglende kapasitet i maskinparken, sier ordfører Tom Staahle til Jessheimpuls på ettermiddagen 2. pinsedag.

Når kommunen rekker å bli ferdige, så bør Veidekke klare det

– Jeg kommer til å be mine folk om å kontakte rette vedkommende i Veidekke og formidle at vi forventer at dette blir tatt tak umiddelbart over pinse. Når vi i Ullensaker kommune rakk å bli ferdig i tide til nasjonaldagen, så er det sterkt beklagelig at Jessheim blir skjemmet fordi man ikke jar kapasitet i fylket.

Jeg er minst like irritert som innbyggerne

– Vi har full forståelse for at folk synes dette er dårlig ekspedert, og jeg er minst like irritert som folk som har henvendt seg til kommunen eller postet frustrasjon på sosiale medier, sier Staahle, som gjerne feier for Veidekkes dør. Det er nemlig rent der kommunen har hatt ansvaret.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.