Kontakt oss

Abonnenter

Hvem vil lede an i løft for kulturnæringer?

Avatar

Publisert

Kultur er ikke bare viktig for sjel og legeme. Kulturnæringer bidrar også til å løfte byers attraktivitet. Derfor opprettes det nå en prosjektstilling øremerket dette feltet i Ullensaker de neste tre årene. 

Plansjef Åge Vebostad og kultursjef Jon Henrik Solhei prater seg varme om kultur som næring i møtet med Jessheimpuls. For i et byutviklingsperspektiv  viser kulturbegrepet seg å være mer enn enn noe som er fint å overvære eller bruke som adspredelse for utøvere og publikum.

Definerer stedet

Kultur er med på å definere stedet der kulturuttrykkene eksisterer, og som næring er kultur både viktig og interessant å trekke til seg for en by som Jessheim.

– Kultur er viktig i folks liv, og i et byutviklingsperspektiv er kultur viktig for dem som velger – eller som velger bort – det stedet de flytter til, sier plansjef Åge Vebostad, som i samme åndedrag snakker om ringvirkningene kultur og kulturnæringer bidrar til i en by.

– Men hva legger vi i begrepet kulturnæringer, karer?

– Jeg forstår at det kan oppfattes som et diffust begrep, sier kultursjef Solhei.

– Men en type næringer med skaperkraft som skaper møteplasser og opplevelser innen kultur, kunst og håndverk er en forklaring, fortsetter kultursjefen.

– Næringer som gir ringvirkninger, supplerer plansjef Vebostad.

Leste du denne saken fra 2019?

– Kultur blir en viktig hjørnestein

Trekker folk

Begrepet kultur nevnes – politisk og administrativt – som en viktig faktor i nær sagt alle sammenhenger de siste årene. Det kan være i sammenhenger der folkehelse blir nevnt, det er ofte i sammenheng med møteplasser (som jo er særdeles viktig i morderne byutvikling) og det blir nevnt når det snakkes om hva som er viktig for at folk skal komme til vår by for å bo.

Da er kulturtilbudet en viktig faktor, viser statistikk og fakta.

– Men det er viktig å understreke at kulturnæringer er ønsket i sentrum av steder, sier Vebostad.

– Jaha?

– Det forsterker sentrumsfølelsen og liv i gatene, og kulturnæringer bidrar til at folk søker seg inn til sentrum, utdyper plansjefen.

Leste du denne om kulturnæringer i Nes kommune?

Brød og sirkus også i Jessheim by?

Kinderegg

Vebostad beskriver sågar kultur som et Kinderegg etter hvert som intervjuet skrider fram.

– Du må forklare, Åge?

– Kultur skaper for det første folkeliv i den forstand at folk møtes. Kulturnæringer tilbyr omsetning til stort sett alle andre næringer (ringvirkninger) og kulturnæringer skaper arbeidsplasser. Det siste har tidligere vært tonet ned når man snakker om kultur, men det er viktig å understreke ordet “næring” i begrepet kulturnæring. Det handler om folks levebrød, sier Vebostad.

– Og det er blant annet dette vi ønsker å legge til rette for ved å få på plass en rådgiver for kulturnæringer – for å gjøre det mer attraktivt for denne type næringsdrivende å søke seg til Jessheim, supplerer Solhei.

– Det handler om å bygge opp aktørene her, og det handler om å bygge en fellesskap og vi-følelse, for å si det på en annen måte.

Kulturnæringer kan søke penger fra Gardermoen Vekst (men fristen er 6. mars):

Ber kulturen søke penger

Utlysningen

Utlysningen ligger ute, med søknadsfrist 14 mars. TRYKK HER FOR Å SE UTLYSNINGEN

Dette er en nyopprettet stilling, og det handler om å se muligheter og ressurser lokalt for den som skal besette stillingen.

Fra utlysningen:

Jessheim by og tettstedene i kommunen skal fremstå robuste og attraktive inn i fremtiden, og vi ønsker derfor å kunne tilrettelegge for et sammensatt tilbud av opplevelser, nye næringer og klimasmarte løsninger som fremmer byliv. Ullensaker kommune satser på disse elementene i fremtidig by- og tettstedsutvikling, og her vil rådgiver for kreative næringer og byliv spille en nøkkelrolle.

Ullensaker kommune med Jessheim by som sentrum opplever en stor vekst og sterk utvikling. Det er et sterkt næringsliv og kulturliv i Ullensaker.

 • Ullensaker kommune søker en dyktig og energisk rådgiver som skal fremme økt byliv, legge til rette for kreative næringer, opplevelser, arrangementer og aktiviteter i Ullensaker.
 • Rådgiveren er en pådriver og et kontaktpunkt for arbeidet, og skal legge en strategi for målrettet arbeid i prosjektperioden på 3 år og videre.

Oppgaver vil være:

 • Tilrettelegging for næringer og aktører som bidrar til byliv og kulturliv
 • Mobilisere ressurser i kommunen og bidra til at nye kommer til
 • Utviklingsarbeid rettet mot lokale aktører, bygge nettverk og møteplasser
 • Innhente midler som eksterne tilskudd
 • Strategisk arbeid og saksutredning mot politisk nivå
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person som har relevant utdanning innen fagområder som økonomi, entreprenørskap, innovasjon, estetiske fag med flere. Du må kunne vise til gode resultater, og ha et særskilt engasjement for feltet. Vi ser etter en person med:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå
 • Relevant kunnskap/erfaring fra kreativ næring/byliv/kulturfeltet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne jobbe selvstendig, målbevisst og resultatorientert
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Personlig egnethet er avgjørende

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.