Kontakt oss

Folk

Gode hjelpere i toner og gjerning

Avatar

Publisert

Petter Barg og Vegar Storsve har sett hva musikk kan gjøre med livsglede og motivasjon til barn som lever bak piggtråd i en flyktningeleir i Libanon. Derfor er engasjementet livsvarig.

28. oktober er ambisjonen å fylle storsalen i Ullensaker kulturhus med et fulltallig publikum. På scenen står profilerte artister og lokale musikanter, og inntektene går uavkortet til å sikre ett års drift av et musikkprosjekt Barg og Storsve har viet store deler av sitt voksne liv til å holde liv i inne i flyktningeleiren Rashidieh i Libanon.

Artister som Unni Wilhelmsen, Amund Maarud, Sol Heilo, Maria Mittet Haukaas og Trine Rein stiller opp gratis for det gode formålet. 

LES: Vil fylle kulturhuset for Storsve og Bargs hjertebarn

Marginal drift

TRANGE KÅR: Det er lite eller ingenting av optimisme å spore i flyktningeleiren. Derfor er musikkprosjektet til Barg og Storsve viktig. FOTO: ELISABETH ØSTBY

– Dette handler ikke om å samle inn penger til flybilletter slik at Petter og jeg kan dra på tur til Libanon. Denne støttekonserten kan bidra til at alle som jobber knallhardt for å holde dette prosjektet i live slipper å ha ryggen mot veggen for en stakket stund; mellom 350.000 og 400.000 kroner gjør det mulig for dem som jobber inne i leiren å drifte prosjektet i ett år, og de pengene må komme utenfra. For der inne finnes det ikke penger, sier Vegar Storsve.

Men la oss ta ett steg tilbake i et forsøk på å forklare hva dette Libanon-prosjektet som har satt seg i hjertet til de to lokale musikerne og pedagogene er for noe, og hvorfor dette prosjektet har så tung forankring på Jessheim og i Ullensaker som det har.

  • Algarheim skole hadde tilbake i 2002 et prosjekt der barn fra flyktningeleiren kom på musikalsk besøk
  • Petter Barg jobbet som lærer ved skolen, og han besøkte flyktningeleiren i 2001
  • Vegar Storsve og Petter Barg hadde tidligere jobbet med et prosjekt i Afrika, og de to begynte å bruke av ferier og fritid for å reise ned og bidra til den musikalske biten inne i flyktningeleiren
  • Behovet viste seg å være for stort til at de to kunne involvere seg alene
  • Jessheim videregående skole (Petters arbeidsplass) og Norges musikkhøgskole(Vegars arbeidsplass) ble – sammen med Algarheim skole – involvert slik at slagkraften ble større og ringvirkningene nådde flere folk som potensielt kunne engasjere seg og bidra
  • I oppstarten var musikktilbudet i flyktningeleiren en del av et program for mental helse (NORWAC)
  • Herrene Storsve og Barg ønsket etter hvert å vri prosjektet over til å bli et bredere kulturprosjekt – og slik ble det og slik er det forblitt gjennom FORUM for Kultur og Internasjonalt Samarbeid
  • Elever ved Jessheim videregående skole har engasjert seg på flere måter: cd-prosjekt, innsamlingsaksjoner, konserter og elever som har reist ned til Libanon på eget initiativ for å hjelpe til.
  • Mange familier her i Ullensaker har vært vertsfamilier for flyktningebarn som har vært i Norge i regi av musikkprosjektet

 

FRA NORGE: Instrumenter som kasseres i kulturskoler i Norge er kjærkomne tilskudd til barna i flyktningeleiren. FOTO: ELISABETH ØSTBY

Engasjerte omgivelser

– Både Petter og jeg er anlagt sånn at vi går på omgivelsene våre for at de skal engasjere seg. Derfor var det naturlig at Musikkhøgskolen i Oslo og Jessheim videregående ble en naturlig del av det store bildet.

– Hvordan vil dere beskrive forholdene i flyktningeleiren?

– Noen er apatiske og mangler livsgnist og motivasjon i en situasjon som på mange måter er håpløs. Det bor 31.000 i den flyktningeleiren vi jobber med, og mange har levd hele sitt liv inne på det området. For barna er musikkprosjektet et lysglimt og et avbrekk i en ellers vanskelig hverdag. Dette er fjerde generasjons flyktninger,  sier Barg.

Entusiasme

ENTUSIASME: Musikkprosjektet fungerer som en gulrot for at folk skal fortsette på skole. Du må gå på skole for å få være med og spille. FOTO: ELISABETH ØSTBY

– Noe av det som kanskje er vårt viktigste bidrag er å være pådrivere som fyller på med entusiasme og glede når vi er der nede, for det jobbes under ganske kummerlige forhold, sier Storsve, som understreker at de ovennevnte 400.000 kroner ikke tar opp i seg reparasjon eller anskaffelse av instrumenter til prosjektet.

– Det handler om marginal drift av selve skolen inne i leiren, sier han.

Gulrot for skolegang

– Et annet viktig moment er at mange går på skole på grunn av dette musikkprosjektet, for det er lagt inn som et premiss at de som er med må gå på skolen. Sånn sett fungerer prosjektet som en gulrot til å bli i skolen, og ved å fortsette på skole og i musikkprosjektet så er barna mindre eksponert for krefter som ønsker å radikalisere dem. For det er krefter som holder på med det i flyktningeleiren, det vet vi. De lokker med penger, goder og andre ting. Vi blir en motpol til det, sier Vegar.

– Når skal dere nedover neste gang?

– Jeg reiser i høstferien, og jeg håper å kunne overbringe hilsen om godt billettsalg og engasjement for prosjektet til dem som bor der nede, sier Storsve.

Barg og Storsve står selv på scenen under støttekonserten “Heroes” søndag 28. oktober. Da skal bandet Husbands i aksjon som ett av de lokale innslagene.

HUSBANDS: Bandet Husbands blir en del av støttekonserten i Kong Rakne søndag 28. oktober.

BILLETTER HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.