Connect with us

Folk

Makter å holde voksenopplæringen samlet?

Avatar

Published

on

I disse dager går et avtaleutkast om organisering og forpliktelser av voksenopplæringen ut til kommunene som samarbeider om dette. Det er håp om å holde tilbudet samlet på Jessheim.

Ved voksenopplæringen på Øvre Romerike har de levd i uvisshet siden i vinter. Men nå tyder mye på at fagmiljøet kan bestå på Jessheim de neste fem årene.

Det var i et nylig avholdt formannskapsmøte i Ullensaker at redegjørelsen og statusrapporten ble lagt fram for politikerne. Og kortversjonen av ståa er:

Et forslag til ny samarbeidsavtale er i ferd med å sendes ut til kommunene Hurdal, Nes, Nannestad og Eidsvoll (Gjerdrum er ikke med), og i den avtalen er ett av de viktigste punktene at den kommune som blir med på dette ikke kan si opp avtalen de neste fem årene.

Ansvarsfordeling

– Men før saken blir sendt ut skal den opp i regionsrådet der representanter fra alle kommunene er samlet, sier Tom Staahle. Dette for å ta tempen på om det er mulig å slutte opp om avtalens innhold.

LES: Voksenopplæringen består

Skjevheten i ansvarsfordelingen er hovedårsaken til at Ullensaker kommune tidligere sa opp avtalen med de andre kommunene:

Samarbeidskommunene kunne si opp avtalen med ett års oppsigelsestid, og politikerne (på borgerlig side) synes det ble rart med tanke på at Ullensaker satt som vertskap og med det største ansvaret.

Mot enighet

Men nå ser det ut til – hvis nabokommunene godtar avtalen – at voksenopplæringsmiljøet kan forbli samlet på Jessheim, enten i dagens lokaler i Skogvegen 2 eller om det blir i moduler på grusbanen like ved Nordby ungdomsskole. Ullensaker kommune har opsjon på å leie Skogveien videre.

– Vi er godt på vei til å holde miljøet samlet, og det er viktig, sa Arbeiderpartiet Eyvind J. Schumacher da saken ble diskutert i formannskapet.

– Styringsmodellen er debattert tidligere, og nå handler det om å få med politikerne i de andre kommunene på dette. Mitt forslag er at alle partier prater med sine forbundsfeller i de andre kommunene, så går dette sikkert veien, var ordfører Tom Staahles innspill.

Det ligger an til politisk sak rundt dette i november.

Redd Barna inviterer

PS! Det har underveis i denne saken vært argumentert for at voksenopplæringen fungerer godt for å integrere de vel 500 elevene på skolen inn i den norske hverdagen, ikke minst språklig. I den forbindelse slår vi et slag for Redd Barna Ullensaker sitt arrangement i Kulturbanken kommende torsdag. Temaet for den kvelden er Barn på flukt og møtet med Norge.

Temakveldens innhold kort oppsummert: Hvordan ser det globale flyktningbildet ut i dag? Hva ligger egentlig i begrepet hverdagsintegrering? Hvordan kan DU bidra til at nyankomne flyktningfamilier føler seg inkludert i lokalsamfunnet? Arrangementet starter 17.30, og det er gratis inngang.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.