Connect with us

Politikk

Griper tak i dårlig sikrede byggeplasser

Avatar

Published

on

Dårlig sikrede byggeplasser og barn er dårlig kombinasjon, men åpenbart mer vanlig på Jessheim enn jeg er vant til, sier forelder med erfaring fra byggeplasser Kjetil Nilsen. Kommunen lover umiddelbare grep.

Det bygges like ved Algarheim skole, og Fonbekk Huseierforening kan ikke lenger lukke øynene for det de mener er klar svikt når det kommer til sikring av området skolebarn ferdes i daglig.

– Vi kan ikke lenger sitte rolig og se på dette, sier Nilsen til Ap-politiker Eyvind J. Schumacher, som i forrige formannskapsmøte tok opp situasjonen som oppleves som lett fortvilende for naboene i området Algarheim skole.

– Spesielt med tanke på det forestående arbeidet med den nye skolen som er vedtatt bygget, sier Nilsen.

– Ja, det skal ikke oppleves slik når kommunen er byggherre med innleid entreprenør, sier Schumacher, som føler at administrasjonen absolutt tok saken på alvor da spørsmålene ble stilt i formannskapet.

– Dette er jo ikke det eneste stedet det bygges på Jessheim eller i Ullensaker, sier Ap-representanten.

– Alt må være på stell på byggeplassene, legger han til.

Fonbekk Huseierforening har vært på egenbefaring. Rapporten som er sendt til kommunen peker blant annet på følgende punkter:

Usikker skolevei

Usikrede maskiner gatelangs er heller intet uvanlig syn i området.

 1. Barn har ferdes i område når det foregår sprengning
 2. Barn går og sykler rundt tunge anleggsmaskiner i drift
 3. Barn som har tatt feil av vei, og nesten syklet ned i gravegrop meddybde på ca 3m
 4. Barn som har ferdes i vei når det graves og lastes store steiner
 5. Barn som leker rundt parkerte maskiner

Dårlig sikring

Dårlig sikrede grøfter har vært en gjenganger i nabolaget, selv om disse grøftene ikke så dype som noen grøfter har vært. 

 1. Åpne byggegjerder ved flere steder langs byggeområdet.
 2. Usikrete byggegjerder som ikke er festet opp eller nede ved foten.
 3. Åpne grøfter på opp til 3 meter.
 4. Bruk av riggområde langs Oscar Christensens veg for kummer og utstyr

5. Åpne grøfter som stått slik i flere uker.

6. Tilfeller at det tas fri på kveldstid og helg uten å sikre plassen

Dårlig skilting

 1. Folk som skal ferdes ut av Fjellbakken har gjentatte ganger tatt feil vei grunnet dårlig skilting.
 2. Forbudsskilt for kjøring for deler av vei overholdes ikke.

Støv og støy

 1. Støv fra anleggsvirksomhet ut over det som er informert. Kl 07:00 – 19:00, og faste pauser på to timer i løpet av arbeidsdagen.
 2. Det støver mye på hus og eiendommer fra virksomheten, og dette er meget skjemmende for beboerne.

Møtevirksomhet

– Jeg kan forsikre at vi har fullt fokus på denne saken, sier kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger til Jessheimpuls.

– Det er lagt opp til møter både i slutten av denne uka og mandag neste uke. Da har denne saken prioritet, sier Per Even Johansen i kommunen.

– Vi setter pris på konkrete innspill som dette, og vi tar tak i det, sier han.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.