Kontakt oss

Folk

Har permanente lopper i blodet

Avatar

Publisert

Bruktbutikken til Røde Kors på Jessheim genererer nesten en million kroner tilbake til lokalsamfunnet. Selv ønsker de seg permanente lokaler å være i. Gjerne der de er i dag.

Torsdag er siste dag bruktbutikken i Magasinleiren holder åpent, og det vanker garantert skatter for den som tar turen innom mellom 17.00 og 19.30.

– Vi kommer til å runde 650.000 i brutto salgsinntekter torsdag denne uken, og de siste månedene – faktisk de siste seks månedene – har vært helt vanvittige, sier Kari Alman-Kaas og Torild Pettersen over en kjapp kaffekopp i bruktbutikkens lokaler.

Hver eneste torsdag selges det brukt for mellom 25.000 og (på det meste) 38.000 kroner. Slikt blir det penger som spyttes tilbake til lokalsamfunnet av.

Runder millionen igjen

– Det betyr at vi er på vei til langt over en million kroner også i 2019, sier Alman-Kaas.

– Vi har passer millionomsetning – eller vært snublende nær – i mange år nå, sier Torild Pettersen.

Og overskuddet fra salg av brukte gjenstander – mye fra eneboliger som tømmes i nærområdet – går tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til det ene og det andre lag, foreninger og institusjoner søker om støtte til; korps har fått uniformer, foreninger har fått støtte til turer eller annet det er behov for og institusjoner har fått utstyr det ikke har vært råd til på budsjettene. Listen er lang som et godt år.

Skatter hver dag

– Det er mange skatter å finne for den som vet han han eller hun leter etter?

– Hver eneste gang vi åpner dørene, slår Alman-Kaas fast.

– Det er vanskelig å unngå å snuble over noe sjeldent eller verdifullt, sier Torild Pettersen.

– Men vi holder på profilen om å prise billig for å ha gjennomtrekk av varer i butikken, sier Alman-Kaas.

VERDIFULLT? Gammelt militærutstyr – trolig for rytter – er kommet inn til bruktbutikken. Trolig sjelden vare, og i god stand.

Lang avtale

Gjengen i bruktbutikken til Røde Kors er ikke av typen folk som roper høyest og klager mest. Men i det siste har diskusjonen gått når den faste kjernen av dugnadsarbeidere møtes.

– Dere diskuterer hva?

– Praten går på det at vi sårt ønsker oss et permanent lokale som vi kan utvikle og gjøre litt mer ut av enn det vi er i stand til i dag. Vi er i disse lokalene på lånt tid i dag.

Røde Kors har hatt midlertidig plass i Magasinleiren siden 2006. Da skulle veigarasjen de disponerte rives for å gi plass til nye boliger.

– Gjerne her

– Hvor vil dere helst være?

– Vi er gjerne her vi er, men da er det viktig å få på plass en langtidsavtale.

– Ganske slitt her?

– Ja, hele anlegget er litt slitent, men det er ikke veldig mye som skal til før det blir veldig mye bedre forhold i lokalene. Og mye kan vi gjøre sjøl, men det hadde vært fint med tett tak og isolasjon i veggene. Da slipper vi at det snør inn og at det ikke er så kaldt innendørs om vinteren.

VÆRE HER: Det hadde vært deilig å få beskjed om at vi kan bli her på permanent basis, og tenk hvor spennende det kunne være å ruste opp alle tre byggene i Magasinleiren og kanskje hus øvingsrom eller annet, sier Kari Alman-Kaas, Torild Pettersen, Vigdis Florø, Karin Berbu og Ellen Roberg. 

Løfte området

Kari Alman-Kaas har tenkt flere lange tanker når det kommer til de kommunale byggene i Magasinleiren.

– Byggene er slitne og gamle, men vi tror at det ikke nødvendigvis trenger å bli veldig dyrt å sette dem i noe bedre stand enn hva tilfellet er i dag. Dessuten er det mye aktivitet i området rundt – tennisbanen og fotballbanen har aktivitet til langt på kveld – så hvorfor ikke utrede hvordan man kan lage de tre kommunale bygningene til noe som kan romme nyttige ting og aktiviteter på denne siden av Jessheim?

– Hvordan tenker du deg det?

– Vi i Røde Kors holder til her i dag, i to bygg. Hovin musikkorps lagrer lopper til sitt loppemarked i det tredje bygget, så det er aktivitet i tre bygninger. Men det er plass til flere. Det er store rom og god plass i kjelleren. Hva med øvingsrom, rom for teater eller korps? Det er en spennende tanke å se på bygningsmassen og hva som kan være mulig å få til, ikke minst i en utfordrende økonomisk periode for Ullensaker.

ET LØFT: Det er en del som må gjøres, men det trenger ikke koste all verden å få til et løft for området og byggene i Magasinleiren, tror Torild Pettersen og Kari Alman-Kaas.

Inviterer politikerne

– Har dere luftet tankene inn i kommunehuset?

– Ikke formelt, men vi har veldig lyst til at lokalpolitikerne tar turen hit til oss for å se på trykket og aktiviteten i bruktbutikken nå på torsdag. Vi spanderer kaffen på dem, sier Alman-Kaas.

– Det er ikke nødvendigvis all verden som skal til for å løfte bygningene noe, men for oss er det viktigste å få et permanent sted der vi kan utvikle bruktbutikken videre. Men vi ønsker i hvert fall å lufte ideen om å utvikle bygningsmassen slik at området kan få et løft, er beskjeden fra gjengen i bruktbutikken.

– Ellers noe dere ønsker dere?

– Vi trenger flere frivillige, om det så bare er et par timer i uka. Ta kontakt med oss, for vi har bruk for absolutt alt av hjelp, er beskjeden fra den harde kjerne.

PS! Ullensaker kommune har en pågående prosess der eiendoms- og bygningsmassen kommunen er får en full gjennomgang.

SISTE DAG: Torsdag er siste dag før ferien for bruktbutikken. Det blir halv pris på mange varer, og åpningstidene er som vanlig fra 17.00 til 19.30.

Fakta kommunal bygningsmasse

  • Ullensaker kommunen besitter i dag ca. 190.000 m2 med eiendom.
  • I tillegg forvalter kommunen ca. 480 kommunale boliger, idrettsanlegg og store uteområder.
  • Kommunen investerer løpende i nye bygg, boliger og anlegg for å sikre nødvendig tjenesteproduksjon for innbyggere.
  • I dag har kommunen ingen overordnede styringsdokumenter for en helhetlig forvaltning og utvikling av kommunens verdier bundet i eiendom.
  • Fokuset i dag er på ordinær forvaltning, drift og vedlikehold for å ivareta myndighetskrav og bruker behov, samt å bygge/leie nye arealer etter hvert som behovet melder seg.
  • Ullensaker kommune fremstår som en lite profesjonell eiendomsaktør i et av Norges heteste markeder, selv om størrelsen på eiendomsporteføljen og rollen til kommunen som samfunnsbygger tilsier noe annet.
  • Kommunens eiendommer først og fremst et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens målsetninger.
  • Som et utgangspunkt for strategiprosessen legges det til grunn en «gap-analyse» tilnærming. Denne skal besvare 3 hovedspørsmål:

(a) Hvor står eiendomsvirksomheten til kommunen i dag?
(b) Hvilken type eiendomsvirksomhet ønsker kommunen?
(c) Hvilke tiltak må kommunen iverksette for å oppnå ønsket tilstand på eiendomsmassen?

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.