Connect with us

Abonnenter

Industrieventyret på Jessheim

Avatar

Published

on

Av Ole G. Hertzenberg

Et for mange glemt stykke industrihistorie finner vi vest for Jessheim sentrum. I Kverndalen var det hektisk fabrikkvirksomhet.

Mot slutten av 1800-tallet vokste det fram et helt lite industrieventyr på Jessheim , medblant annet teglverk, garveri, ullvarefabrikk, spinneri og meieri.

I dag er det bare noen gamle hustufter å finne der vi en gang fant industribygg.

I 1860 etablerte først Johan Nordbæk fra Kristiania Døhlen teglværk på Døli.

HARDT LIV: Arbeidere ved Døli Teglverk avbildet i 1910. Foto: MiA/Akershusmuseet

Og i 1868 startet så Peder P. Wætthen opp med både Uldvarefabrik og farveri i Gjestadgropa (Gjestadgropa ligger nedenfor Kverndalssvingen, dvs. på sørsiden av Gardemovegen, red.anm).

FABRIKKLAND: Her finner vi Gropa og Kverndalen – områder med det lille vi har av fabrikkhistorie rundt Jessheim sentrum. 

Der nede drev Wætthen også handel både med garn og kolonialvarer.

Nordbytjernet regulert

Opprinnelig baserte Wætthen seg på kraft fra dampmaskin, men i 1873 flyttet han alle virksomhetene opp i Qværndalen (som det het den gang).

Der sikret han seg rett til å regulere Nordbytjernet, fikk lagt Gjestadbekken i rør og installerte en turbin/generator som skaffet 30 hestekrefter.

Samme mann etablerte Kværndalen Uldvarefabrik og i tillegg et spinneri.

I 1885 kom så den siste industrietableringen i dette området på plass da Finn Ruud bygde ut et allerede eksisterende garveri.

Dampsag og meieri

På den andre siden av Jessheim, rett ovenfor Jessheim Stasjon, etablerte familien Wiig og andre Ullensaker Dampsag og Høvleri AS i 1880-årene – i dagligtale omtalt som «Dampsaga».

I dag finner vi Sagabyen i dette området. Det foreløpig siste byggetrinnet legges ut for salg i disse dager, og med det så er nesten 500 leiligheter bygget på denne tomten.

SAGABYEN: Ullensaker Dampsag og Høvleri fotografert i 1962. I dag finner vi Sagabyen i dette området. Det gamle administrasjonsbygget (midt i bildet) er det eneste gjenværende bygget fra det gamle industriområdet. 

I 1884 kom det første «ordentlige» meieriet på plass; Algarheim Aktiemeieri. I løpet av de neste ti årene ble det etablert i alt 10 slike «aktiemeierier» rundt omkring i Ullensaker, alle ble i praksis drevet som samvirkeforetak.

To av dem lå på Jessheim; Ullensaker Aktiemeieri (der Meierigården nå ligger) og Aastad (Hovin) Aktiemeieri vis á vis Hovin Skole.

MEIERIGÅRDEN: Meierigården i Jessheim sentrum er ett av 10 såkalte aktiemeierier som ble etablert rundt om i Ullensaker.

I 1885 etablerte Finn Ruud så et garveri i Kverndalen.

I tillegg til overnevnte fantes det på slutten av 1800-tallet i og rundt Jessheim en rekke mindre trevarefabrikker, hjulmakerverksteder, verksteder som reparerte sykler (etter hvert automobiler) og elektrisk materiell.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.