Kontakt oss

Abonnenter

Nærmer vi oss nytt kulturløft?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

I kjølvannet av flyplassvedtaket i 1992 ble det tatt mange løft for at Ullensaker skulle være i stand til å møte veksten som ville komme. Er tiden inne for et tilsvarende løft nå som vi er i ferd med å bli fullblods regionby?

Betydningen av et kulturhus i forbindelse med etableringen av hovedflyplass på Gardermoen har hatt voldsom betydning for kulturlivet i vår kommune.

Satsingen på det som ble et kulturhus til 90 millioner kroner hadde et vanskelig svangerskap mot fødsel, og det var først da daværende rådmann Svein Holsæter kunne sette av 15 millioner kroner (fordi det fløt statlige midler i vår retning) på midten av 1990-tallet, altså midt i perioden mellom flyplassvedtaket i 1992 og flyplassåpningen i oktober 1998.

PÅ BARRIKADENE: Fylkeskultursjefen i Akershus gikk i spissen for et opprop blant kultursjefene på Øvre Romerike om statlige midler til kulturhus. Det kom penger, og Ullensaker kunne begynne prosessen med å planlegge og bygge. Faksimile RB/Nasjonalbiblioteket

Jessheimpuls har snakket med Holsæter, og han sier at det måtte store løft til på alle områder for å være i stand til å møte den veksten som uunngåelig ville komme i kjølvannet av hovedflyplassen. Kultur var den del av det løftet som måtte tas.

Kultur var en viktig brikke i denne “opprustningen” av Ullensaker, selv om det som nevnt var en vanskelig sak som hadde både tilhengere og motstandere i politikken.

FORLØSNINGEN: Daværende Ullensaker-rådmann Svein Holsæter kunne legge inn 15 millioner kroner i budsjettet, noe som førte til at vi etter mange år og lange diskusjoner kunne bygge kulturhus i vår kommune. Kulturhuset sto ferdig i 1999. Faksimile fra RB

30 år siden

30 år etter flyplassvedtaket i 1992 er Jessheim en 10 år gammel by – og kanskje tiden igjen er inne for å ta et løft for kulturfronten?

Annonsering

Kulturindeksen fra 2019 viser at Ullensaker kommer ganske dårlig ut sammenlignet med de kommunene vi kan sammenlignes med.

I mange diskusjoner og debatter er det blitt vist til løftet på anleggsfronten når det er snakk om idrett; det har vært et sårt tiltrengt løft, noe også kulturlivet i Ullensaker var enig i. Kulturaktørene har ventet tålmodig – eller ganske tålmodig – på sin tur, selv om utålmodigheten var stor før kulturhuset ble vedtatt bygget.

Leste du denne?

Noen hull i kulturbyen Jessheim

– Dette betyr ikke at vi har et dårlig kulturliv i Ullensaker. Jeg ser det mer som et utslag av at vi har vokst så mye at tallmaterialet slår dårligere ut hos oss enn de kommunene vi sammenlignes med, sa kultursjef Jon Henrik Solhei til Jessheimpuls i forrige uke.

Han er den andre kultursjefen i Ullensaker som undertegnede har intervjuet i forbindelse med at innbyggertallet stiger mens kulturbudsjettet er tilnærmet likt fra år til år.

BLUSSET OPP: Debatten om kulturhus blusset opp etter flyplassvedtaket i 1992. Aner vi en gryende utålmodighet igjen? Faksimile RB/Nasjonalbiblioteket

Kulturloven

Marit Lødemel gikk av som kultursjef i Ullensaker i mai 2016, og i sitt siste intervju med meg (den gang for Romerikes Blad) sa hun følgende:

“I kulturloven fra 2007 står det svart på hvitt at det offentlige har ansvar for å legge til rette for at alle skal få muligheten til å oppleve og utøve kultur.”

–Det var et viktig prinsipp, og det var et prinsipp politikere lokalt og nasjonalt ikke kunne løpe fra, sier Lødemel, som er rask med å legge til at i Ullensaker er politikere og administrasjon blitt bevisste på at kultur skal være en del av helheten når noe planlegges.

Annonsering

Kultursjef Solhei sier at vi i Ullensaker dessverre har for få kulturarenaer – altså flater – til å kunne tilby alle ullsokninger å uttrykke seg innen kulturuttrykk.

Nytt kulturløft?

FEST I 1999: Ullensaker kulturhus åpnet i 1999, og ullsokningene danset inn i solnedgangen av glede. Faksimile RB/Nasjonalbiblioteket

Er det da slik at vi nå begynner å nærme oss det neste store kulturløftet og en forpliktelse om å ta et jafs som vedtaket om å bygge kulturhus var på midten av 1990-tallet. Til tross for diskusjoner den gang da, så tror jeg vi skal slite med å finne noen som mener at byggingen og driften av et kulturhus i kommunen vår var feil prioritering?

Kapasiteten til kulturhuset er sprengt, og et mulighetsstudie for utvidelser (eller var det bygging av et nytt kulturhus) er blitt liggende i en skuff på rådhuset. Det har rett og slett ikke vært penger til å prioritere dette.

Men kanskje tiden er kommet for å ta det kulturløftet som på ett eller annet tidspunkt er nødt til å komme?

Vi blir ikke færre ullsokninger de kommende årene.

Og kulturloven som Marit Lødemel refererte til i 2016 gjelder vel fortsatt?

 

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.