Kontakt oss

Abonnenter

Kommunen vil ha svar om rønne

Avatar

Publisert

Med maks flyt i prosesser og reguleringer, så kan det bli bygging i Ringvegen 31B. I mellomtiden tikker bekymringsmeldinger og klager inn hos Ullensaker kommune.

Hobrå Eiendom AS ved daglig leder Tim Holmvik har mottatt et brev der Ullensaker kommunen ber om en redegjørelse innen 15. mai. Dette basert på bekymringsmeldinger som er kommet inn i brevs form vedrørende eiendommen Ringvegen 31B.

Der er det solgt inn boliger i seks etasjer på tomten, og slik ser skissene fra 2022 ut:

Mottatt brev

“Ullensaker kommune har mottatt bekymringsmeldinger om bolig på eiendom… Ringvegen 31B. Meldingene går ut på at bygningen er i dårlig forfatning, at glass fra knuste vinduer ligger på fortauet langs Ringvegen, og at ungdommer er observert å ta seg inn i bygningen for angivelig å drive med hærverk og rus.” heter det i brevet fra kommunen fra slutten av april i år.

HÆRVERK: Omfattende hærverk på eiendommen har vært et problem over tid. Slik så det ut for et par uker siden. Sofa er ryddet vekk, og vinduer i 2. etasje er spikret igjen etter at dette bildet ble tatt. 

– Må stenges forsvarlig

Det er brev fra blant annet naboer til den tomme bygningen som er sendt til Ullensaker kommune, og det bes om at huset må stenges forsvarlig fordi dette skaper en følelse av utrygghet samt at det er potensielt farlig for dem som tar seg inn i bygningen, heter det i ett brev.

Ullensaker kommune ber om følgende informasjon i redegjørelsen fra gårdeier:

“I redegjørelsen trenger vi informasjon om bygningens tilstand og en vurdering av hvorvidt bygningen anses å være til vesentlig ulempe eller fare for skade, samt informasjon om eventuelle sikringstiltak.”

Leste du denne fra mai 2023?

Mangler verktøy mot forfall

Og videre:

“Vi vil vurdere saken når vi har mottatt redegjørelsen deres. Hvis vi konkluderer at bygningen er i en slik tilstand at det er fare for skade eller vesentlig ulempe, vil vi følge opp saken videre.” skriver Ullensakerk kommune.

 – Ikke lett å sikre

– Det er ikke lett å sikre et ubebodd sentrumshus mot innbrudd og vandalisme. Selv om vi på en positiv og servicevennlig måte har latt politi, militæret og andre trene i huset, er det ikke nok til å holde uvedkommende borte, skriver Tim Holmvik til Jessheimpuls etter at vi kontaktet ham.

– Vi har blant annet sikret huset med plater som er skrudd inn i huset fra innsiden og har ryddet på eiendommen og skåret ned trær som ga skygge for å være en god nabo, men likevel registrerer vi at noen uvedkommende kommer og sparker ned sperringene/platene og knuser rutene fra innsiden og kaster en sofa gjennom vinduet og ut foran inngangspartiet, fortsetter Holmvik.

Boliger

Mange har også spurt seg hva som er tenkt bygget på eiendommen, og Holmvik håper at selskapet Ringvegen 31 B utvikling AS (eierselskapet for eiendommen) kan komme i gang etter påske 2025.

– Vi håper at bygging av det nye og spennende vestvendte urbaniserte huset starter etter påske 2025 forutsatt at den alt går som vi ser for oss per nå, sier Holmvik.

Men først venter en redegjørelse fra gårdeier til Ullensaker kommune innen 15. mai.

Som det står i brevet fra kommunen:

“Eier eller den ansvarlige har plikt til å holde byggverk og installasjoner i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller for for skade på personer, eiendom eller miljø, jf. plan- og bygningslover §31-1.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.