Connect with us

Abonnenter

Mangler verktøy mot forfall

Avatar

Published

on

Det er lite eller ingenting politikere og kommunal forvaltning kan gjøre med skamplettene i bybildet. Mulige sanksjoner må på plass når avtaler om utbygging av områder blir inngått.

Jessheimpuls inviterte ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap) og ordførerkandidat for det største opposisjonspartiet Ståle Lien Hansen (Frp) på rusletur for nettopp å se på noe av det som møter folk som ferdes i bybildet.

De er begge enige om at spøkelseshus som råtner på rot ikke er bra for det estetiske Jessheim, men de er ikke helt samstemt når det kommer til hvordan denne problematikken bør og kan håndteres for å unngå det som er blitt et syn som ikke er uvanlig i deler av Jessheim sentrum.

Forringelse

De døde punktene i byen vår

Denne tematikken – forringelse av det visuelle i bybildet samt at boområder blir forringet når oppkjøpere lar hus forfalle mens de leier ut i påvente av utbygging – har Jessheimpuls mottatt relativt mange henvendelser og tips om over tid, og ingen av de to toppolitikerne lokalt liker det de ser flere steder på rusleturen rundt i sentrum.

PÅ VEI: Jessheim by reiser seg, men på den veien er det flere hull i form av forfalne hus som blir en del av bybildet. Ikke bra, er Eyvind J. Schumacher og Ståle Lien Hansen enige om. Hvordan å unngå dette er de to herrer ikke helt enige om. 

Mister virkemidler

– Når et område blir regulert (altså at tillatelse til bygging blir gitt) så mister vi virkemidlene og formell mulighet til å følge opp at oppkjøpere og utbyggere holder eiendommene representative, sier ordfører Schumacher.

– Noe av utfordringen er at forringelsen av boområder starter fordi utbyggere må vente med å komme i gang. Ved å holde momentum i veksten så er enklere å unngå det forfallet vi ser visse steder, sier Ståle Lien Hansen.

– Du må nesten forklare?

– Altså, hvis et område blir regulert til transformasjon, så begynner boliger å bli kjøpt opp av utbyggere. Hvis det tar lang tid mellom vedtak transformasjon og utbygging, så er det fare for at forfall vil oppstå, utdyper Lien Hansen.

– Og når det er lagt inn at et område skal tranformeres – for eksempel fra hus til blokker – så blir det for sent å gå tilbake og legge inn vern eller andre ting, legger han til.

Og det er her det kommer til politisk dissens mellom borgerlige og rød-grønne, muligens?

– I Oslo har de for eksempel en verneplan for småhus, og det kan være en tanke at deler av områder som ligger inne som tranformasyjonsområder får et visst vern på seg, sier ordfører Schumacher.

– Linjebo er egentlig et godt eksempel på det jeg sier, legger ordføreren til.

Leste du denne?

Med blått skilt som skjold mot utbyggere

– Et virkemiddel vi har er å være tydelige på når vi ser for oss at det kan komme utbygging på de forskjellige eiendommer som er kjøpt opp, mener Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud.

FORFALL FLERE STEDER: Vi kan ikke ta hensyn til utbyggere som spekulerer i forfall, sier varaordfører Lars halvor Stokstad Oserud, her utenfor et bygg som fortsatt venter på å bli revet i Gardermovegen. Men utbyggerne av dette området har ikke levert et prosjekt som innfrir, foreløpig. 

– Hvis vi sier at “her blir det ikke bygging før tidligst i 2050, så tror jeg det kan bidra til at folk bor i husene i det området lenger – og at disse husene blir ivaretatt bedre, mener varaordføreren, som er tydelig på at han gjerne skulle hatt flere virkemidler å bruke på de oppkjøperne som lar hus forfalle.

– At noen spekulerer i oppkjøp med et håp om å få gjennom planer på kortere sikt enn det som er realistisk er ikke noe vi som politikere eller administrasjon kan ta hensyn til, legger Stokstad Oserud til.

8.000 boliger

I det sentrale Jessheim er det regulert og gitt tillatelse til utbygging av rundt 8.000 boliger i årene som kommer, og det er i påvente av oppstarten at hus blir stående og forfalle, som det tomme bolighuset i bånn av Gotaasalleen.

Dette huset er det første som møter dem som ferdes inn mot hjertet av Jessheim. Planene for dette området (K2 for dem som er på detaljnivå) er godkjent for utbygging, og AF-gruppen har signalisert at de går videre med planene for utbygging her.

Stor-Oslo Eiendom eier en del av området K2, og de har signalisert at de ikke går videre med sine planer i dette området nå. Lønnsomheten er ikke der etter det politiske vedtaket som ble fattet for deres del av prosjektet.

Leste du denne?

Gjennomfører ikke dette prosjektet

AF-Gruppen

VANNSKADE: Det er en vannskade som har totalskadet dette huset, sier utbyggerne i AF-Gruppen til Jessheimpuls. De venter på rivingstillatelse nå. Ordfører Eyvind J. Schumacher og Frps Ståle Lien Hansen er enige om at det er uheldig med så tydelig forfall i det sentrale bybildet. Men virkemidler og sanksjoner har de lite av i ermet. 

Men det er altså AF-Gruppen som eier eiendommene nærmest Gotaasalleen, og Jessheimpuls disse svarene fra utbyggeren:

– Hvorfor lar dere som utbygger og eier hus forfalle på denne måten?

– Det har aldri vært intensjonen å la bygget forfalle. Huset ble totalskadet i en vannskade ifjor og vi venter nå på rivingstillatelse fra kommunen. Denne forventer vi å motta innen kort tid, og vi har entreprenør klar til å utføre jobben.

– Hvilke retningslinjer eller tanker har dere når det kommer til forringelse av et område – som dette huset bidrar til – på den måten hjørnet av K2 framstår?

– Vi ønsker å bidra til gode bomiljøer, og skal gjøre vårt ytterste for at området utvikles på en positiv måte. De øvrige husene som vi eier er vedlikeholdt, selv om området skal utvikles.

Er dette vanlig kutyme for AF-gruppen, altså å la hus stå og forfalle på denne måten i påvente av bygging?

– Se svar over.

– Når tror dere bygging i område K2 kan komme i gang?

– Vi venter på nødvendige tillatelser før vi går i gang med bygging. Vi kan dessverre ikke gi nøyaktige tidspunkt for oppstart da dette ligger delvis utenfor vår kontroll.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.