Kontakt oss

Handel

Lettelser for Ullensaker fra onsdag

Avatar

Publisert

De folkevalgte går lenger i å åpne opp Ullensaker enn rådmannen tilråder. 

Et samlet politisk miljø stiller seg bak lettelser i koronatiltakene her i Ullensaker. De åpner opp mer enn rådmannen og kommuneoverlegen gjør i sitt forslag.

Lettelsene tre i kraft fra onsdag.

Men det politiske miljøet var ikke langt unna å snuble på oppløpet da lokal forskrift var oppe til behandling.

Forvirring

Forvirringen – i møtet og hos dem i befolkningen som hørte på – var i nærheten av total en liten periode. Men formannskapet hentet seg inn.

Høyres Karianne Raad Wanggaard stilte spørsmål ved om hvorfor ikke kulturhusets dører kan åpnes på lik linje med bowling og bingo.

– Lillestrøm tillater teater og kino i mindre grupper fra nå, sa Raad Wanggaard.

Etter en god del diskusjon – vi går ikke inn på det i denne teksten – så ble det bestemt at den nye lokale forskriften tar opp i seg at man kan åpne kino og teater hvis man ønsker det.

Det også mulig for steder som Frivilligsentralen – og andre – å arrangere noe, så lenge det er innenfor vedtatt antall som er tillatt inn.

Et arrangement er et arrangement, men det er begrensning i antall som kan samles i salen som er det viktige i denne nye forskriften.

Ny lokal forskrift

Det vedtas ny lokal koronaforskrift for Ullensaker kommune basert på følgende innretning:

Arrangementer – innbakt kino og teater innendørs – tillates med disse antallsbegrensningene:

 • 20 personer innendørs, med faste tilviste plasser
 • 50 personer utendørs, med faste tilviste plasser.
 • 200 personer utendørs, med faste tilviste plasser og fastmonterte seter

SKJENK: Utestedene kan servere litt for ganen uten at det er spiseplikt. Her fra Kulturbanken sommeren 2020.

Videre gis det rom for følgende lettelser:

 • Bingo og bowling tillates åpnet for kommunes innbyggere
 • Lokal munnbindbestemmelse oppheves
 • Lokalt forbud mot sosiale sammenkomster på privat eiendom videreføres, dog slik at forbudet kun skal omfatte innendørs samlinger og at de som er “beskyttet” ikke skal telle med i det maksimale antallet på 10 personer.
 • Det åpnes for ordinær skjenking fram til kl. 22.00
 • Disse lettelsene betyr også at treningsenterne igjen igjen for kommunens innbyggere
 • Ull/Kisa Fotball får ha inntil 200 tilskuere på kamp.

Det kreves heller ikke mat for å kjøpe alkohol hos serveringsstedene våre

Den omtalte forskriftens 5C finner du ved å TRYKKE HER

200 INNE: Ull/Kisa kan ønske 200 velkommen på tribunen når det er hjemmekamp i Obos-ligaen. 

Høyt smittetrykk

I forrige uke ble det registrert 41 smittetilfeller i Ullensaker. Det er en liten økning (11 prosent) fra uken før. Trenden er nedadgående siden 17. mai.

Men kommuneoverlegen vurderer fortsat smittetrykket som høyt i vår kommune. Dette til tross for de siste ukers nedgang.

Kommuneoverlegen anser det som positivt at det er en reduksjon i antall smittede med ukjent smittevei.

Antall smittede per 100.000 innbyggere er for første gang under 200 siden januar 2021.

Flere vaksinedoser

Fra neste uke – altså uke 22 – mottar Ullensaker 2.500 vaksinedoser, noe som betyr dobbelt antall vaksiner sammenlignet med de to siste ukene.

Fra uke 23 er det forventet at vi i Ullensaker mottar mellom 3.500 og 5.000 doser i uka.

Kommuneoverlegen konkluderer med at det er behov for et relativt høyt nivå på smitteverntiltakene, men at det er rom for visse lettelser nå.

Hvem bestemmer hva?

 • Norske helsemyndigheter fastsetter nasjonale og regionale smittevernregler.
 • De folkevalgte i Ullensaker fastsetter de lokale reglene og bestemmer hvor lenge de varer. Kommuneoverlegen og administrasjonen i Ullensaker kommune gir innspill og råd, og de folkevalgte bestemmer hvilke regler som skal gjelde. Dette gjelder de overordnede reglene.
 • Andre ordninger, som for eksempel hvilke kommunale lokaler som holder stengt og hvilket smittevernnivå skolene skal ligge på, bestemmes av administrasjonen og kommuneoverlegen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.