Kontakt oss

Abonnenter

Ligger lavt på gebyrer for byggesaker

Avatar

Publisert

En bestilling fra kontrollutvalget i Ullensaker kommune viser at Ullensaker i 2024 har de nest laveste gebyrene av kommunene det er sammelignet med. Ullensaker ligger 27 prosent under gjennomsnittet.

Undersøkelsen sammenligner byggesaksgebyrene i Ullensaker med fire andre kommuner på Romerike: Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

Det er konklusjonen i undersøkelsen gjennomført av Romerike Revisjon.

  • Revisjonen har kartlagt gebyrene for 19 vanlige sakstyper i Ullensaker og nabokommunene i 2023 og 2024.
  • I sum har Ullensaker de nest laveste gebyrene av kommunene i 2024.
  • Ullensaker ligger 27 prisen under gjennomsnittet. Bare Rælingen har lavere.
  • Gebyrene for de ulike sakstypene varierer i stor grad mellom kommunene.

Se saksgrunnlaget ved å TRYKKE HER

Dette konkluderer Romerike Revisjon med:

“Revisjonen har valgt ut de sakstypene som innbyggere normalt søker om knyttet til egen bolig og sakstypene som utbyggere normalt søker om.
Ullensaker har nest lavest gebyrer for innbyggere i 2024. Bare Rælingen har lavere. Ullensaker er 29 prosent under gjennomsnittet for de fem kommunene.”

Lavest for utbyggere

Undersøkelsen viser også at Ullensaker har de laveste gebyrene for utbyggere i 2024:

  • Ullensaker ligger 30 prosent under gjennomsnittet for de fem kommunene.
  • Lillestrøm drar snittet markant opp.
  • Byggesaksgebyrene i 2024 er klart redusert i forhold til gebyrene i 2023.
  • I 2023 lå gebyrene for innbyggere 24 % over gjennomsnittet, mens gebyrene for utbyggere lå 30 % under gjennomsnittet.
  • Gebyrforskjellen mellom innbyggere og utbyggere er altså betydelig jevnet ut i årets gebyrforskrift (reduksjon i forhold til 2023 for begge.).

Høyt over år

Per 1. januar 2024 hadde Ullensaker kommune et positivt selvkostfond på 10.4 millioner kroner. Dette økte med 1.1 millioner kroner i 2023.

“Dette indikerer at byggesaksgebyrene har vært for høye over år. Nedsettelsen av gebyrene i 2024 kan være et godt tiltak for å nærme seg selvkost på byggesaksbehandlingen. Det er viktig å treffe godt på kostnad slik at gebyrene ikke varierer for mye mellom år.” konkluderer Romerike Revisjon.

Les hele rapporten ved å TRYKKE HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.