Kontakt oss

Folk

Mortens kro gir seg på Herredshuset

Avatar

Publisert

Mortens kro gir seg som driver av Herredshuset til nyttår. Det eneste som er sikkert er at det gamle praktbygget ikke blir stående tomt.

– Dette er det fineste huset på Romerike, Herredshuset er blant de 10 største tømmerbygningene i landet og det ligger på den fineste tomten på Jessheim. Det er klart at dette huset ikke skal stå tomt, sier venneforeningens Lars Røhnebæk.

Omsetningssvikt

– Hvorfor forlenger ikke Mortens kro avtalen om å drive videre?

– Vi har ikke nok inntjening her, sier Siw Hausmann.

– Kostnadene blir for store når vi driver Herredshuset som en satellitt fra Gjelleråsen, så vi har bestemt oss for å utvikle Mortens kro videre uten å drive Herredshuset, fortsetter Hausmann.

– Vi så en omsetningssvikt for Herredshuset i 2019, og da så vi ikke muligheten for å fortsette.

LES: Den stolte damen på haugen

Ny driver?

– Hva skjer med Herredshuset nå?

– Nå må vi få tid på oss til å sondere for å finne drivere som kan ta driften videre, sier Rolf Baardseth, som understreker at samarbeidet med Mortens kro har vært upåklagelig de to og et halvt årene driften har vært på deres hender.

Ny driftsform?

– Det er mulig vi må tenke helt nytt når det kommer til å drifte huset. En tanke kan være å dele opp drift selskapslokalene og kjøkkenet, sier Baardseth.

– Vi ser med andre ord på muligheter for å kunne drive huset på best mulig måte, og da holder vi alle muligheter åpne, sier Røhnebæk.

– Vi snakker med folk og lufter ideer internt i stiftelsen og venneforeningen, supplerer Baardseth, som ser det som naturlig også å se på vedtektene fra 2002 for å se om det må justeres noe i ordlyd etter 17 år.

– Hvor mange finnes det der ute som kan drifte huset slik driften er nå, altså å drifte hele huset?

– Det er i hvert fall 15 firmaer som vil være interessante å snakke med for vår del, sier Rolf.

Bookinger håndteres

Mortens kro driver Herredshuset ut året, samtidig som de håndterer selskaper som allerede er booket fram til 1. mars 2020.

– Venneforeningen og stiftelsen jobber nå i tre grupper: booking, sondering ut mot potensielle drivere og en gruppe som ser på vedtekter, drift og annet praktisk.

– Alle som har booket selskap eller som ønsker å booke selskap vil bli ivaretatt, forsikres det rundt bordet.

Ikke tomt hus

– Herredshuset vil ikke bli stående tomt slik det gjorde før det ble tatt et løft innen renovering i sin tid?

– Jag kan ikke engang tenke meg at det kan bli scenarioet. Herredshuset har for sterk posisjon til at det blir stående tomt, sier Røhnebæk.

– Men det kan også hende det ligger i kortet at Herredshuset i sterkere grad må vendes inn mot Storgata og sentrum i større grad enn i dag. Det er mulig å gjøre noen grep for å dreie fokus inn mot sentrum slik at huset blir mer integrert del av sentrumskjernen, sier Baardseth.

– Men trist dag uansett?

– Det er det ingen tvil om. Men mørkt er det ikke. Det jobbes godt nå som vi vet hva framtiden bringer, sier Baardseth og Røhnebæk.

Fakta Herredshuset

  • Mot slutten av forrige århundre blåste vindene for en egen nasjon, et fritt land, slutt på union med Sverige.
  • Herredsstyret i Ullensaker ville ha noe som kunne markere tettstedet i Ullensaker – Jessheim.
  • Tomten ble gitt av kjøpmann Ole Gotaas og den landskjente arkitekten Holger Sinding-Larsen fikk i oppdrag å tegne huset.
  • Da Herredshuset ble innviet i 1901 var det med kommunelokaler, festsal og lokaler for banken.
  • Men det gikk ikke lenge før det kom ønske om utbedringer og ombygging. Sinding-Larsen ble igjen kontaktet, og i 1923 startet arbeidet med å reparere og bygge huset.
  • Det mest omfattende var at svalgangene i fronten ble lukket inn, og at det ble laget et nytt inngangsparti.
  • Neste endring kom i 1951 da utedoene ble erstattet med toaletter i den nyutgravde kjelleren. Herredshuset fungerte som kommunelokale frem til 1967.
  • I 1998 var det klart for alle at Herredshuset måtte settes i stand. Kommunen ledet an i arbeidet, som etter hvert engasjerte både frivillige og næringslivet i kommunen.
  • I 2003 kunne Herredshuset gjenåpnes i sin opprinnelige stand og gjenoppsto som bygdas storstue. Herredshuset er fortsatt Jessheims ubestridte signalbygg og forteller en viktig del av Jessheims historie.
  • Herredshuset har hatt fire drivere i nyere tid. Mortens kro har vært driver siden mars 2017

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.