Kontakt oss

Abonnenter

Mot merforbruk på 60 mill. i helsesektoren

Avatar

Publisert

Helsesektoren i Ullensaker kommune går mot et merforbruk på i underkant av 60 millioner kroner i 2023. Påtroppende politisk regime sier at det ikke vil bli jaktet på syndebukker. 

Det var under budsjettkonferanse på rådhuset at økonomisjefen i Ullensaker kommune informerte om at årsprognosen for helsevern og omsorg går mot et merforbruk på 58,9 millioner kroner.

Administrasjonen i kommunen jobber i disse dager med en rapport, og politikerne blir forelagt denne rapporten i et møte nå i oktober.

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby skriver følgende i en e-post til Jessheimpuls:

“Sektoren har iverksatt mange tiltak for å redusere utgiftene og tilpasse tjenestene, blant annet ved å etablere flere institusjonsplasser i egen regi. Antallet innbyggere som har behov for omfattende bistand har økt markant, og vi ser at denne situasjonen også preger kommunene rundt oss.” 

– Utgifter knyttet til kjøpsplasser, brukerstyrt assistanse (BPA), innleie av vikarer og økt pågang på tjenester samt rekruttering var vel utfordrende også i 2022. Var det ikke tatt nok høyde i budsjettet for disse utgiftene?

– Budsjettene ble styrket med tanke på både kjøpsplasser og bemanning. Kjøpsplasser inkluderer brukerstyrt assistanse da tjenesten kjøpes hos ekstern leverandør. Behovene hos innbyggerne har vokst ut over det som var forutsatt og har vært uventet høyt over en lengre periode, sier helse- og omsorgssjefen.

– Når det gjelder bemanning så tar budsjettene ofr 2023 høyde for styrket og planlagt bemanning og vikarutgifter. Når enhetene har problemer med å rekruttere så medfører dette økning i bruk av egne ansatte, som som øker overtidsutgiftene. I tillegg er enhetene avhengige av å leie inn fra vikarbyrå når egne personellressurser ikke strekker til. Utgiftene til vikarbyrå ligger over det kommunen budsjetterer med til vikarer.

Tiltak

– Hvilke tiltak har sektoren satt i gang for å redusere utgifter samt tilpasse tjenester?

– Vi arbeider aktivt med rekruttering og sykefravær for å få ned kostnader i forbindelse med vikarer og vikarbyrå. Enkelte arbeider med å etablere vikarpool da dette er en rimeligere løsning enn å bruke vikarbyrå.

– Det jobbes dessuten med å etablere 10 forsterkede institusjonsplasser for å dempe noe av trykket på kjøpsplasser, sier Grimstad-Kirkeby, som sier at det er gjort en vurdering av tjenestene som tilbys i dag, men at en reduksjon i tjenestetilbudet vil kunne ha en uheldig effekt med tanke på økt behov for tyngre tjenester.

– Det gjennomføres stram styring og tett oppfølging, med møter mellom kommunedirektør, kommunaldirektør og enhetsledere og økonomi for de enhetene som viser merforbruk, understreker hun.

Politisk alvor

Påtroppende ordfører Ståle Lien Hansen (Frp) sier at dette ikke er ukjent materie for politikken, og han er tydelig på at det ikke vil bli jaktet på syndebukker i kjølvannet av dette merforbruket.

IKKE PÅ JAKT: Vi er ikke på jakt etter syndebukker, sier påtroppende ordfører Ståle Lien Hansen om merforbruket i helsesektoren. 

– Det gjelder først og fremst at vi – tverrpolitisk og samlet – kommer til bunns i dette her, og vi jobbe knallhardt sammen for å sørge for at vi som kommune ikke havner i en slik situasjon igjen.

Det var som kjent overskridelser i helse- og omsorgssektoren også tilbake i 2018, så helt ukjent materie er ikke dette i Ullensaker kommune.

– Den gang sluttet helsesjefen?

– Vi har ingen intensjoner om å sette i gang noe som gjør at folk må slutte i jobben sin på grunn av dette. Vi må løse dette sammen, sier Ståle Lien Hansen.

En sak blir som nevnt forelagt politikken i slutten av denne måneden.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.