Kontakt oss

Byutvikling

Nå kommer Kirkens bymisjon til byen vår

Avatar

Publisert

Kirkens bymisjon avdeling Jessheim er en realitet. Nå er bymisjonen på jakt etter oppdragsgivere som kan tilby oppdrag i form av rydding og søppelplukking. 

I Lillestrøm er vestene til Kirkens bymisjon er del av bybildet. Sånn har det vært i 12 år i hovedstaden på Nedre Romerike. Og Kirkens bymisjon er så omfavnet og høyt skattet at tittelen “Årets Romeriking” ble tildelt bymisjonen i år.

– Nå står Jessheim for tur?

– Ja, vi er på vei til Jessheim nå, og prosjektet der blir en underavdeling av Lillestrøm, sier Tove Stensrud, leder for I jobb-prosjektet i regi av Kirkens bymisjon.

– Varm respons

– Vi har fått overveldende mottakelse og respons hos Ullensaker kommune og det politiske miljøet. Det varmer og er inspirerende i en oppstartsfase, sier Jan Moslet.

Det var politisk samstemthet da den politiske saken om finansiering og etablering på Jessheim var oppe.

Les om I Jobb-prosjektet i Lillestrøm HER

Tilby oppdrag

– Hvordan kan Jessheim by bidra?

– Vi trenger oppdrag innenfor gaterydding og søppelplukking på uteområder i Jessheim by. I Lillestrøm er oppdragsgiverne både private og offentlige aktører, og vi håper Jessheim blir med på dette løftet når vi nå etablerer en avdeling i byen, sier Stensrud.

I Jobb Jessheim er et lønnet, lavterskel arbeidstilbud for mennesker som sliter med langvarig rusavhengighet og/eller psykiske lidelser, og som står utenfor det ordinære arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak, som det heter.

– Oppdragsgiverne skal være trygge på at I Jobb utfører et tilfredsstillende arbeid samtidig som det tatt et viktig og synlig samfunnsansvar, sier Stensrud.

Søppelplukking

– Hva slags oppdrag er dere på jakt etter?

– Først og fremst gaterydding og søppelplukking; blant oppdragsgiverne i Lillestrøm finner vi bilforretninger, butikker, borettslag og andre som har behov for rydding på tomten, parkeringsarealer eller utenfor butikklokalene sine. I dag har vi 19 oppdragsgivere i Lillestrøm, og vi tilbyr gladelig referanser.

– Hvordan er dette lagt opp?

– Vi tilbyr oppdrag to dager i uka – tirsdager og fredag mellom 9.30 og 12.30 – og oppdragsgivere kan skreddersy oppdraget ut fra sitt behov. Men oppdraget må være fast over tid. Vi tar ikke enkeltoppdrag på kun en time en dag. Det må være noe mer forutsigbarhet i oppdragene.

– Det er ikke lov å innta rusmidler i arbeidstiden, og det stilles krav til at hver enkelt arbeider skal være skikket til å utføre oppdraget i forhold til sin ruspåvirkningsgrad og psykiske form. Det er en garanti vi gir, og det er noe vi følger opp i det daglige – også ute på jobb, forsikrer Stensrud.

Stolthet

– Vi opplever at byer – som for eksempel Lillestrøm og Halden – er stolte av å ha Kirkens bymisjon på plass. Hvordan kan Jessheim by bidra?

– Vi håper Jessheim by kan slutte opp om dette jobbprosjektet, først og fremst ved at bedrifter og andre tar kontakt med tanke på jobboppdrag. Det er det aller viktigste nå, for vi er nødt til å ha oppdrag inne før vi kan sende folk ut i jobb, sier Jon Moslet.

LES: Kirkens bymisjon i Halden heier på Jessheim

– Og så skal folk vite at det er med en stor porsjon stolthet at arbeiderne tar på seg arbeidsklærne med Kirkens bymisjon sin logo, og vi får hele tiden høre hvor mye det betyr for dem å ha en jobb å stå opp til, sier Stensrud.

– Dette handler om å ha en jobb som gir mestring, verdighet og livsglede. Dessuten er vår erfaring at dette reduserer både rusbruk og kriminalitet hos arbeiderne våre.

– Håpet er at Jessheim skal omfavne Kirkens Bymisjon på samme måte som Lillestrøm by har gjort, sier Stensrud.

Er du potensiell oppdragsgiver på Jessheim? LES HER

Fakta Kirkens bymisjon

  • Siden 1855 har vi arbeidet for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer.
  • Våre oppgaver er blant annet å se og avdekke krenkelse og nød.
  • Kirkens Bymisjon skal lindre, gi hjelp, trøst og nærvær, og bidra til at den enkelte opplevelse av verdighet blir styrket
  • Vi ønsker å påvirke og forandre årsakene til nød, urett og krenkelse, arbeide for en rettferdig fordeling og et varmere samfunn.
  • I alt vårt arbeid er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til selv og gjøre noe med sin situasjon.
  • De som har det vanskeligst, bør få ta del i det beste livet kan gi.
  • Kirkens Bymisjon er i ferd med å etablere seg på Jessheim, foreløpig i lokalene til 7’ern
  • I Jobb-prosjektet trenger nå oppdragsgivere på Jessheim

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.