Connect with us

Politikk

Politisk vilje til lokal “nødhjelp” til næringslivet

Avatar

Published

on

Fremskrittspartiet satte seg ved bordet med 15 punkter hvis intensjon er akutt hjelp til næringslivet, kultursektoren og idretten her i Ullensaker. 

Hvis ikke dette er en krise, så er ingenting krise. Det var bakteppet for de 15 punktene som ble lagt på bordet som intravenøs nødhjelp i kroner og øre, og et samlet formannskap stilte seg bak initiativet fra Frp. Punktene følger i bånn av denne saken.

Det som skjer er at administrasjonen – ved rådmann Rune Hallingstad – skal bruke tiden fram mot neste ukes formannskapsmøte til å komme med en vurdering av de punktene som ble lansert.

BLE HØRT: Ståle Lien Hansen og Fremskrittspartiet.

– Vi er nødt til å komme fram med noe. Det vil medføre uante kostnader for kommunen på sikt hvis vi ikke tråkker til, var begrunnelsen til Ståle Lien Hansen da han la fram punktlister.

– Om dette ikke blir en politisk sak nå, så er vi i det minste nødt til å ta et gruppeledermøte for å se hva vi kan få til, sa Lien Hansen.

Og formannskapet var unisont lydhørt og velvillig til å se hva som bor initiativet fra Frp, etter at det før møtet kom signaler om at dette ikke ville bli diskutert i formannskapet.

Men en konstruktiv diskusjon ble det.

Friske millioner

Stortinget har signalisert 5 milliarder kroner som skal fordeles ut på kommunene, og det ble i formannskapet antydet at Ullensakers pott blir på anslagsvis 35 til 40 millioner kroner – basert på at tidligere tildelinger til Ullensaker er cirka 6 millioner kroner per milliard kroner til fordeling.

– Vi har også mulighet til å bruke av disposisjonsfond i denne krisen, for vi er nødt til å tenke lange linjer i denne krisen, understreket FrPs Tom Staahle.

– Ekstraordinære tiltak må til, og vi samles til politisk møte for å diskutere disse punktene – og eventuell andre muligheter som kan avhjelpe næringslivet lokalt i denne situasjonen, sa ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap).

VERKSTED: Det blir tverrpolitisk verksted for å se om hva slags akutte løsninger Ullensaker selv kan bidra med til lokalt næringsliv. Allerede neste uke blir Fremskrittspartiets 15 punkter løftet fram, enten som gruppeledermøte eller i formannskapet. 

Politisk verksted

– Det er mye bra her, og vi er nødt til å få på plass et tverrpolitisk verksted – også for å se om det dukker opp grep vi ikke tenker på her og nå. Samtidig er det viktig at vi ikke forhaster oss heller, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp).

– Vi har begynt å jobbe med dette, og vi kan legge fram en vurdering senest mandag neste uke, var beskjeden fra rådmann Rune Hallingstad.

Neste steg i denne saken blir i formannskapet neste uke. Kommunestyret er planlagt 21. april, så det kan tidlig bli en politisk sak med vedtak da – altså om en snau måned, hvis vi forsto det formelle rundt prosessen korrekt.

Punktene

Dette er punktlisten Fremskrittspartiet presenterte for de andre politiske partiene:

 1. Kr 10 millioner settes av til lokalt næringsliv. Midlene skal gis som en akutt bistand til de bedrifter som er i ferd med å gå konkurs. Midlene gis etter en økonomisk vurdering der bedriftens historie i Ullensaker vektlegges i tildeling av midler.
 2. 7.5 millioner gis til kultur og idrettslag i Ullensaker som akutt bistand etter søknad og i tett samarbeid med idrettsrådet for å sikre at lagene overlever den akutte fasen vi er inne i.
 3. Avgifter: Kommunale avgifter til bedrifter i Ullensaker utsettes. Gir bedriftene en bedre likviditet
 4. Kommunal støtte til planlagte kommunale kultur-og idrettsarrangement utbetales selv om arrangementene er avlyst som følge av Korona
 5. Rådgivning: Sikre at lokale bedrifter får tilgang på rådgivning og bistand til økonomiske utfordringer. Det iverksettes dialog med lokale regnskaps og revisjonsfirma som kan bistå kommunen i arbeidet,
 6. Fremskrittspartiet vil forsere fremdrift av byggeprosjekt i kommunal regi og handle av lokale aktører der regelverket åpner for dette. Konkurranselovgivningen utnyttes for å sikre de lokale satsingene.
 7. Kommunen betaler sine regninger til lokale bedrifter kommunen har en avtale med.
 8. I samarbeid med Viken tar Ullensaker kommune initiativ til en regional plan for å sikre at reiselivsnæringen og hotellene kan komme raskt tilbake i drift etter krisen er over
 9. Det innføres ingen kommunalt innført eiendomsskatt på næring i Ullensaker
 10. Den kommunale andelen av formueskatten kuttes og tilbakeføres bedriftene da bedrifter i dag må betjene denne skatten ved å ta ut utbytte som i stedet kan brukes til å sikre likviditet i bedriften
 11. Kommunen prioriterer opp saksbehandling på saker som berører lokalt næringsliv som i byggesaker, plansaker og andre relevante saker som gir ny aktivitet.
 12. Kommunen utvider ordningen med lærlinger og tar inn studenter for å bistå kommunen med presserende arbeidsoppgaver der dette er mulig.
 13. Kommunen etablerer et samarbeid med lokale næringsdrivende for å bidra til at bransjer som til vanlig bruker mye utenlandsk arbeidskraft (f.eks landbruk, bygg- og anlegg), får kontakt med arbeidsledige/permitterte.
 14. «Aktivitetsplikt» for mottakere av sosiale stønader, både over og under 30 år, revideres.
  Det tilrettelegges for å kunne gjennomføre enkle og praktiske arbeidsoppgaver oppgaver. Vi ser blant annet at det kan bli mangel på sykepleiere, og da kan blant annet arbeidsoppgaver som å brette sengeklær, rydde kopper og kar etc være arbeidsoppgaver som kan gjøres av denne gruppen, mens sykepleierne kan konsentrere seg om det de er utdannet til å gjøre.
 15. Kommunen går i dialog med Etablerertjenesten, Innovasjon Gardermoen og eventuelle andre lokale næringsdrivende, for å opprette 2-3 dagers endrings- og grunnkompetansekurs som er beregnet å gi grunnkompetanse innen næringer som mangler tradisjonell arbeidskraft.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.