Kontakt oss

Abonnenter

Nav går nye veier

Avatar

Publisert

Nav-kontorene på Øvre Romerike går nye veier for å koble arbeidsgivere og arbeidstakere med flyktningebakgrunn. Nylig ble det arrangert jobbtreff med ny vri, og denne uka ble det uteksaminert språkmentorer hos Nav Ullensaker. 

Nav har en stor gruppe arbeidssøkere med flyktningbakgrunn som nylig er ferdig med norskopplæring gjennom introduksjonsprogrammet. Disse er motiverte og rede til å komme seg ut i jobb, og mange har kompetanse og erfaring som det er behov for i det norske arbeidsmarkedet.

Språkmentorer

Men først til et annet offensivt tiltak i regi av Nav, også dette med fokus på å få flerspråklige innbyggere ut i jobb.

Tidligere denne uka fikk den første språkmentorgruppa i Nav Ullensaker utdelt kursbevis etter å ha gjennomført tre samlinger der ambisjonen er å gjøre arbeidsplasser språkutviklende og bedre tilrettelagt for arbeidssøkere fra Nav som sliter med språkopplæringen.

Enhetsleder i Nav Ullensaker Gry Kristin Hosøy delte ut bevis til dem s0m har gjennomført kurset, der man blant annet er innom hvordan det er å lære et språk i voksen alder, kunsten å korrigere og viktigheten av kommunikasjon på en en arbeidsplass.

Jobbtreff

Men hvordan koble jobbsultne kandidater med arbeidsgivere som trenger arbeidskraft?

Da slår gode krefter seg sammen for å arrangere et jobbtreff der jobbsøkere og arbeidsgivere treffes for å gjøre nødvendige sonderinger rundt hvilken jobb som kan passe den enkelte – og alt i løpet av en hektisk og effektiv dag.

Dette var settingen da 43 jobbsøkere ble koblet med representanter fra seks bedrifter, og det var både presentasjoner og speed-intervjuer på agendaen denne dagen.

Det var første gang et arrangement som dette blir gjennomført for flyktninger på Øvre Romerike, og erfaringene viser seg å være gode.

Gode erfaringer

– Bedriftene som deltok var svært fornøyde etter en hektisk dag, og alle fant kandidater de ønsket å gå videre med. Flyktningene som deltok på jobbtreffet syntes også at dette var en spennende og god måte å møte arbeidsgivere på’’, sier Line Svindal fra NAV Jobbservice Øvre Romerike.

Ved at bedriftene presenter seg og forteller om sine stillinger, så får kandidatene et inntrykk av både arbeidsplassen og hva som forventes og kreves i de ulike stillingene. Dette gir et godt grunnlag når de skal velge de bedriftene de ønsker å gå på speedintervju til.

98 intervjuer

Det ble gjennomført 98 intervjuer denne dagen, og 24 kandidater gikk videre til 2. gangs intervju.

– Fire har fått jobbtilbud, og to søkere har fått tilbud om såkalt jobbsmak for å se hvordan den potensielle arbeidsplassen fungerer, opplyser Omar Rhabi ved NAV Ullensaker til Jessheimpuls.

Det er Nav-kontorene på Øvre Romerike ved flyktningetjenestene og Nav Jobbservice Øvre Romerike som sto for arrangementet.

– Vanskelig å finne arbeidsgivere?

– Det var seks bedrifter som ville rekruttere på jobbtreffet som ble arrangert, og det er alltid et behov for arbeidsgivere.

Slik fungerer jobbmessen:

  • Bedrifter presenterer virksomheten for en gruppe motiverte arbeidssøkere med flyktningbakgrunn.
  • De som ønsker å høre mer om jobbmuligheten vil deretter møte dere for en kort prat, slik at dere blir bedre kjent med hverandre.
  • Etter arrangementet velger dere de kandidatene dere ønsker å gå videre med. Alt i samarbeid med Nav.
  • Selv om kandidaten er ferdig med introduksjonsprogrammet, vil veileder i NAV også tilby tett oppfølging etter en ansettelse, for å ivareta både kandidat og deg som arbeidsgiver.

Fakta om introduksjonsprogrammet:

  • Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år deltar i introduksjonsprogrammet.
  • Programmet gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har i tillegg arbeids- og utdanningsrettet innhold.
  • Mål er å gi opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv
  • Å bidra til å fotfeste i det norske arbeidslivet
  • Få en god match mellom oppdragsklare kandidater, og arbeidsgivere

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.