Connect with us

Byutvikling

– Nødt til å endre driften av Ullensaker

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune bruker mer penger enn de får penger inn. Uten forandringer bærer det mot stupet. Men det tas synlige grep.

Lars Elstad (bildet over) er leder av en ny enhet i Ullensaker kommune. Den enheten blir sentral når nye og mer kostnadseffektive Ullensaker skal meisles ut og realiseres i årene som kommer.

I 2040 vil tjenestebehovet i Ullensaker være det dobbelte av i dag. Det har ikke kommunen råd til uten å gjøre konkrete endringer.

Signalene er at kommunen må ta konkrete og muligens smertefulle grep

Det meste av det administrative arbeidet i Ullensaker kommune handler om å tydeliggjøre virkeligheten kommunen lever i samt skape en kollektiv forståelse av viktigheten av å endre kurs før det er for sent.

Signalene fra innleid analytisk hjelp underbygger erkjennelsen av at kommunen må ta konkrete – og muligens smertefulle grep – for å forbli slagkraftig og framoverlent.

LES: Dette er Ullensakers skjær i sjøen framover

I perspektivmeldingen – som ikke tar opp i seg årsaker til at kommunen er i den situasjonen som beskrives – står det følgende:

Vi bruker mer penger enn vi har

Rådmann Rune Hallingstad

“Hovedkonklusjonen i perspektivmeldingen er at vi bruker mer penger enn vi har for å ivareta en bærekraftig økonomisk utvikling. Dersom det ikke gjøres grep grep for å endre den økonomiske utviklingen, vil disponible fond bli brukt opp innen få år, og det er sannsynlig at kommunen vil bli registrert på ROBEK-lista (satt under administrasjon, red.anm.)”.

To valg

Det er altså to muligheter for å gjøre noe med den situasjonen kommunen kan risikere å havne i hvis det ikke blir tatt konkrete grep: redusere kostnader eller øke inntekter.

LES: Antall omsorgsplasser må tredobles de neste 20 årene

Helsvarte utsikter, sier du?

Nei, ifølge rådmannens melding samt det foreløpige tallgrunnlaget analyseselskapet Agenda Kaupang la fram for formannskapet denne uka – i tillegg til konkrete grep som allerede er gjort i kommunen – så er det ikke gitt at Ullensaker styrer mot avgrunnen. De dystre spådommene går på det at det blir svart hvis ingen grep blir tatt.

Ett konkret grep ble tatt i fjor

Og grep er tatt, vil bli tatt og endringer vil skje, er beskjeden både fra administrasjon og politikere.

LES: Nye skolegrenser i emning?

Innovasjonsgruppe

Ett konkret grep ble vedtatt i fjor. Da bestemte politikerne i Ullensaker seg for å opprette en ny enhet i kommunen – Innovasjon og digitalisering – som har fått som mandat å finne smartere og mer effektive måter å yte tjenester på.

Det handler om å finne løsninger som frigjør kapasitet

Lars Elstad

– Det høres kaldt ut?

– Det er ikke nødvendigvis det. For å si det veldig enkelt handler det om å finne løsninger som handler om å frigjøre kapasitet slik at den kan settes inn der det er behov. Det er tjenester som helt sikkert kan digitaliseres helt, og så er det tjenestetilbud som krever menneskelige ressurser. Det blir vår jobb, sier Lars Elstad, leder av innovasjonseenheten.

Enheten består av Elstad, Sara Ceavova, Oda Lintho bue, Fredrik Sørensen og Richard Mack.

– Svært felt og massiv oppgave. Hvordan går dere fram rent praktisk?

– Vi fungerer som et slags konsulentbyrå internt, og vi skal bistå de forskjellige sektorer med å jobbe smartere, og så handler det om å gjøre de teknologiske systemene bedre for både innbyggerne og de ansatte i kommunen.

– Dere bygger rammeverket for de nye menneskelige og digitaliserte tjenestene i framtidens Ullensaker?

– Kanskje litt svulstig formulert, men det er til en viss grad riktig. Vi skal inn og se på hva som fungerer i dag, hva som ikke fungerer i dag og hva som kan fungere på en bedre måte enn i dag. Dette for å kunne tilby best mulig tjenester til befolkningen til så lave kostnader som mulig, sier Elstad.

Virkeligheten

TALLFESTET HØST: Budsjettet for 2019 venter i det fjerne for politikerne våre. Rådmann Rune Hallingstad og hans stab jobber fram en så realistisk virkelighetsbeskrivelse som mulig for Ullensaker i framtiden. Det er den politikerne skal håndtere med sine prioriteringer.

LES: Høye bølger og enstemmig vedtak

Rådmann Rune Hallingstad og hans folk i administrasjonen bruker både perspektivmeldingen og tallmaterialet som analyseselskapet Agenda Kaupang jobber fram for hver sektor i kommunen som oppspill og underlagsmateriale til den budsjettprosessen som nå intensiveres inn i høsten og førjulstiden.

Budsjett for 2019 skal vedtas i desember.

– Analysen vil forhåpentlig vise administrasjonen og politikerne hvor det er handlingsrom og hvor det ikke på sikt vil være lønnsomt å kutte, sier Hallingstad.

– Det såkalte ostehøvelprinsippet vil ikke hjelpe oss i den situasjonen vi er nå. Eventuelle kutt må komme der det i den enkelte sektor kan vise seg å være rom for kutt. Så er det opp til politikerne å ta endelig stilling til de resultatene Kaupang og administrasjonen kommer med, sier Hallingstad.

Det politiske miljøet skal også være med i arbeidsgruppene som utover høsten skal jobbe videre med det tallgrunnlaget som blir ferdigstilt og offentliggjort senere i høst.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.