Kontakt oss

Folk

Anker både ungdom og frivillige til kommunestyret

Avatar

Publisert

Avtalen om bruk og drift av Frivillighetens hus er vedtatt underskrevet. Men inn fra siden kommer spørsmål om plass til ungdommen og hvor mye det koster å drifte huset.

SNART ÅPENT: Renovasjonen av Pakkhuset og det gamle administrasjonsbygget har vært en lang reise. Men nå er det smult farvann.

Formannskapet skulle egentlig behandle det som av posisjonen ble betegnet som en gladsak; etter møter mellom frivilligheten, kommunale eiendommer, kulturenheten i kommunen og kulturrådet, så var vedtaket i formannskapet mer som en formalitet å regne.

Reisen til dette vedtaket har bestått av tidvis høye bølger og heftig debatt.

LES: Kontrollutvalget inn i prosess rundt Frivillighetens hus

Men Arbeiderpartiet fremmet forslag om at ungdommen må få plass i huset, og med Senterpartiet på laget ble det debatt om akkurat dette.

Til ungdommen

– Det er ville tilstander i ungdomsmiljøet i sentrum, og det ungdommen som bor i området Jessheim øst har ingen steder å oppholde seg, sa Eyvind J. Schumacher.

– Vi skal være forsiktige med å karakterisere ungdomsmiljøet på den måten. Vi har utfordringer, men det bildet er sammensatt, kontret ordfører Tom Staahle, som kommer til å ta initiativ til at lederen for forebyggende tjenester for barn og unge (Fabu) kommer til formannskapet og gir en korrekt beskrivelse av realitetene.

– Dessuten er det uttalt fra lensmannen at det ikke er ønskelig med ungdomshus i sentrum, sa FrPs Ståle Lien Hansen.

– Men utekontaktene etterlyser et sted i sentrum, og nå har vi muligheten, kontret Schumacher.

– Utekontaktene hadde tidligere kontor i kjelleren på Herredshuset, noe som fungerte bra, opplyste Aps Britt Othilie Knutsen.

– For alle

– Jeg tror vi greier oss med å vedta at dette huset skal være tilgjengelig for alle, også for ungdommene, sa Lien Hansen.

– Men hvor mye koster det egentlig å drifte Pakkhuset og det gamle administrasjonsbygget, spurte Senterpartiets Lars Egil Berg.

Det kunne ingen svare på i formannskapet. Men vedtaket om at Frivilligsentralen skal drifte huset ble vedtatt, selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet anker saken – og innspillet om at ungdommen må få et rom i bygget – til kommunestyret.

Frivilligheten drifter

Dette skal Frivillighetens hus være:

LES: Utkastet til avtale

Formålet med frivillighetens hus er å være en møteplass for frivillighet og en arena for aktivitet og nettverksbygging og bidra til stort mangfold av aktiviteter som fremmer byliv, kulturliv og folkehelse.

Ullensaker Frivilligsentral skal være hovedbruker, og skal stå for organisering og fordeling av øvrig bruk av byggene.

Forretningsdrift skal ikke være tillatt i byggene. Dette omfatter ikke Frivilligsentralens drift av kafe som et ledd i arbeidstreningsprosjekt.

Det skal ikke betales leie for byggene. Ullensaker kommune har ansvaret for byggteknisk drift og vedlikehold av byggene og drift og vedlikehold av uteområdet som er en del av Sagaparken.

Frivilligsentralen har ansvar for daglig tilrettelegging av bruk, drift, vedlikehold og rengjøring av byggene samt å holde uteområdet rundt bygget rent og ryddet for søppel.

LES: Nå skriver foreløpig siste akt

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.