Connect with us

Folk

Nytt parkområde i emning

Avatar

Published

on

Et nytt parkområde i randsonen av Jessheim sentrum er i ferd med å ta form. Tuftepark, fotballbane og en tilrettelagt tursti er noen av ingrediensene.

Prosjektleder Henryk Hüls ser seg om i kontrurene av det som blir et parkområde i tilknytning til handelsparken ved Jessheim Sør.

Jessheimpuls skrev tilbake i 2018 om planene for en park i tilknytning til bekkedraget øst i området.

Sammenhengende sti

“Elveparken er tenkt som en sammenhengende sti som slynger seg ved siden av bekken som i dag renner i området.

Bekken og skogdraget er i dag et naturlig skille mot Dølihagan og jordet det skal bygges på.

Det er også tenkt tre forskjellige parkområder som skal bevare urskoggreget langs bekken.

  1. Naturpark som slynger seg langs bekkedraget og som tar vare på urskoggreget i området.
  2. Sentralpark med gressflater ment for ballspill og annen variert bruk
  3. Vannpark som i tillegg til å fungere som flomsikring også kan fungere som lekeområder.
  4. Gjennom området er det ønskelig med et nett av turstier og sykkelveier som knytter dette utviklingsområdet til eksisterende veier og turstier i området. Se skisse under.

Administrasjonen og det politiske miljøet i kommunen har konkludert med at estetikken som ligger i bånn for utviklingen av området er med på å heve kvaliteteten på det som bygges – og livet som skal leves i området.

Ferdig i august

Parkområdet er tenkt ferdig i august i år, og prosjektleder Hüls sier det blir spennende å se parken når det blir grønt og mer frodig enn det er i dag.

– Lagt inn en del kroner i dette?

– Det gått med noen millioner for å opparbeide parkområdet, sier Hüls, som sier det er velforeningen i området som – sammen med leietakerne i handelsparken – som får ansvaret for vedlikeholdet av parken.

Utbyggerne av Jessheim Sør har også sagt seg villige til lå bidra med skilt eller annet som kan signalisere at man er i ferd med å ankomme Jessheim by.

Les mer om det her:

Endelig byporter på gang i byen vår?

Koble seg på

Utbyggerne av Jessheim Sør har siden 2017 sagt at de ønsker å bidra til at dette området kobler seg på resten av Jessheim sentrum i form av stier og sykkelveier, og det er dette Hüls og de andre involverte i prosjektet håper skal skje når parken og stien er ferdig.

Bygge bro

Om det lar seg gjøre å bygge en bro over bekkedraget for å koble Jessheim Sør på området Flata, Brinken og Dølihagan gjenstår å se. Det var tidligere ikke ønskelig fra naboene at det skulle skje, men nå har utbyggerne fått andre signaler derfra.

– Det vil i hvert bidra til økt tilgjengelighet hvis det kan bygges en bro over til den andre siden av bekkedraget, sier Hüls

Tanken er også at stien skal strekke seg videre inn i Vesbyen, prosjektet som er i ferd med å reise seg nord for Jessheim Sør.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.