Kontakt oss

Byhistorie

Ole Korslund får egen vei

Avatar

Publisert

Tidligere ordfører Ole Korslund får sin egen vei oppkalt etter seg. Det er den mye omtalte – og omstridte – omkjøringsveien.

Saken var oppe politisk i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur onsdag kveld, og det opprinnelige forslaget – Jessheimvegen – ble skjøvet til side da forslaget om “Ole Korslunds veg” kom på bordet.

Innkomne forslag til veinavn er:

  • “Langelandspassasjen” (sendt inn av historielaget) fordi dette vil bli en vei som passerer Langelandsfjellet samt at veien går over mye av eiendommen Langeland.
  • “Ole Korslunds veg” (sendt inn av Høyres Hans Jørgen Borgen) for å hedre tidligere Ap-ordfører Ole Korslund, som i mange år kjempet for denne omkjøringsveien og i egenskap av å ha vært en markant ordfører i to perioder.
  • “Jessheimvegen” (foreslått av administrasjonen) fordi denne omkjøringsveien vil bli en naturlig forlengelse av Jessheimvegen, som strekker seg helt fra Gardermoen til Algarheimsveien. I byutivklingsstrategien vil denne veien i framtiden fungere som en ytre ringvei rundt Jessheim, og administrasjonen mener det vil være naturlig at hele strekningen har samme veinavn.og nevnte “Ole Korslunds veg”.  

Så skjedde ikke, og hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur landet på “Ole Korslunds veg”, selv om det var noen som tok til orde for at Jessheimveien var det beste forslaget – samt at det ble sagt rundt bordet at det ikke er noen vits med veinavn som nevner folk fordi det var totalt uinteressant for vedkommende. 

– Ole Korslund fortjener bedre enn denne omkjøringsveien. Han fortjener en vei med postadresse slik at folk kan bo i veien hans. Denne omkjøringsveien vil ikke få beboere, sa MDGs Eirik Ballestad.

Men Ole Korslunds veg ble vedtatt 7 mot 4 stemmer.

LES: Hvem er det egentlig krise for?

VEIEN: Den mye omtalte omkjøringsveien får navnet “Ole Korslunds veg”. Ole Korslund er tidligere ordfører i Ullensaker. Han gikk bort i 2016.

Markant politiker

Ole Korslund huskes som en markant politiker og ordfører gjennom mange år. Han var ordfører i 10 år og varaordfører i seks år, i tillegg til å være aktiv på fylkesnivå. 

Korslund ble omtalt som hovedflyplassens far på grunn av arbeidet han la ned for å få flyplassen lokalisert til Gardermoen.

En annen fanesak var stoppested for intercity-togene på Jessheim vest – en sak det fortsatt prates om i 2019, men som synes å være langt unna å realisere – for ikke å si helt umulig å realisere.

Ny konstellasjon

I nekrologen som sto i Aftenposten da Ole Korslund gikk bort i 2016 står det – ført i pennen av partikollega Sverre Myrli – skrevet:

Etter kommunevalget i Ullensaker i 1979 så en ny politisk konstellasjon dagens lys i Ullensaker. Det var en av de aller første gangene vi fikk et rødgrønt samarbeid i en kommune. Senterpartiets Magne Hafstad ble ordfører og Ole Korslund fra Arbeiderpartiet ble varaordfører.

Ole var stolt over å ha vært med på denne nyskapningen og var for ettertiden overbevist om at det var riktig for Arbeiderpartiet å søke nye konstellasjoner.

Oles store politiske prosjekt ble å få lokalisert den nye hovedflyplassen til Gardermoen. Med bakgrunn fra oppveksten nord i Eidsvoll og kjennskapen til Innlandet så han at Romerike trengte ny vekst.

FLYPLASSKOMPISER: Ole Korslund og tidligere samferdselsminister Kjell Opseth var begge forkjempere for å legge hovedflyplassen til Gardermoen. 

Gardermoen

Da hovedflyplassaken fikk ny aktualitet på 1970- og -80-tallet, var Ole helt overbevist om at flyplassen burde legges til Gardermoen.

Etter hardt arbeid ble Gardermoen vedtatt i 1992, og det var en stolt Ullensaker-ordfører som sto i første rekke da den nye flyplassen ble åpnet 8. oktober 1998.

Ole var tydelig ideologisk forankret og så de store linjene i politikken. Dette kombinerte han med en usedvanlig evne til handlekraft.

Således ble han en dyktig politisk praktiker og en tillitsmann for sosialdemokratiet av første klasse.

Og nå får han altså sin egen vei på Jessheim.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.