Connect with us

Abonnenter

Porten til Gystadmarka er på gang

Avatar

Published

on

Det kan nærme seg konkrete planer for den relativt viktige signaltomten som skal fungere som en synlig inngangsport til den kommende bydelen Gystadmarka. Utbyggerne ønsker et oppstartsmøte med Ullensaker kommune. 

I begynnelsen av september 2022 ble det kjent at Skarpsno AS har solgt eiendommen til Nord-Europas største boligutvikler – Bonava – som ifølge Finansavisen trapper opp satsingen i det norske markedet ved å øke porteføljen på Østlandet med en milliardavtale.

Gystadmarkaporten

Prosjektet har fått navnet Gystadmarkaporten, og ligger sentralt på Jessheim.

Bonava har som mål å utvikle i overkant av 200 boliger og cirka 5.000 kvadratmeter næringsvirksomhet på tomten.

Området skal nå detaljreguleres, og Bonava har som målsetting at de første boligene legges ut for salg i slutten av 2025 med innflytting i løpet av 2027.

Formelt møte

Eiendommen er på i underkant av 10 mål, og i kommunedelplanen er følgende skrevet om hva som er ønsket på denne eiendommen:

 • Næring (min. 20%). Detaljhandel tillates ikke
 • Forretning, kontor, service og tjenesteyting
 • Bolig
 • Byrom/torg
 • Vegetasjonsskjerm
 • Ny bebyggelse skal henvende seg mot gate med utadvendt virksomhet.
 • Variert høyde mellom 15 og 21 meter

Konkrete ambisjoner

Det planlegges å tilrettelegge for en stor andel boligbebyggelse med torg og felles utearealer. Det vil også jobbes med å se på ulike boformer og/eller bofellesskapsløsninger.

I tråd med planprogrammet for Byplan Jessheim 2050, ønskes det å skape et kvartal som bidrar til å skape «Det godt nabolag» med attraktive møteplasser og lekeområder.

Tomten ligger med kort avstand til sentrum, og som portalen inn til Gystadmarka. Det er gangavstand til alle sentrale funksjoner. Eiendommer er ubebygd i dag, og ligger relativt åpent til med gode solforhold.

Koble seg på sentrum

Etablering av et nytt kvartal med et mulig høyhus, vil kunne bidra til å skape både identitet og en mer urban utvikling, som igjen kan bidra til å binde Gystadmarka bedre sammen med Jessheim sentrum.

Temaer som ønskes diskutert i oppstartsmøtet:

 1. Visjon og identitet: Hva kan denne tomten gi til nærområdet og til kommunen?
 2. Hvilke funksjoner bør prosjektet inneholde for å muliggjøre visjonen?• Andel bolig/næring og type næring
  • Boligmiks
  • Utnyttelse og høyder
  • Parkering: sambruk, bilring, mobilitetshus, parkeringsnorm (totalt og for små leiligheter)
 3. Hvordan kan utformingen av bebyggelsen og utearealene bidra til å skape det gode nabolag og styrke identiteten?
  • Plassering av torg, funksjon og størrelse (ønskes plassert mot tilliggende dagligvarer i nord)
  • Høyhus, plassering, utforming og innhold
  • Plassering av eventuell utadrettet virksomhet (ønskes plassert mot nord og nordøst) • MUA, inkludere vegetasjonsskjerm
  • Krav til støy for utsatte leiligheter/ evt. akseptable støyskjermingstiltak/mulighet for svalgang

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.