Kontakt oss

Abonnenter

Prosjekt med tung signaleffekt

Avatar

Publisert

Den politiske hverdagen er tilbake, og det nærmer seg konkret lansering for det som vil bli et byggeprosjekt med tung politisk signaleffekt.

Prosjektet er det er snakk om går fra Gotaasalleen og sørover langs Trondheimsvegen – mot Teisengården – og dette blir en inngangsportal til byen Jessheim.

– Vi skal være særlig bevisste på vi tillater i dette prosjektet, sier Lars Halvor Stokstad Oserud, varaordfører og medlem av den nylig nedsatte byutviklingskomiteen.

STORT PROSJEKT: Dette prosjektet vil trolig bli diskutert ganske heftig politisk. Prosjektet strekker seg fra Gotaasalleen og nesten ned til misjonshuset langs Trondheimsvegen. 

– To ord om byutviklingskomiteen sin gjøren og laden og intensjoner?

– En tverrpolitisk komite som skal strekke seg etter de lange linjene for utvikling av byen. Det er ikke sånn at vi der skal behandle enkeltsaker. Det er mer å se de lange linjene som er viktige å jobbe etter, sier Stokstad Oserud.

INNGANGSPORT: Prosjektet “K2” langs Trondheimsvegen kommer muligens opp politisk for første gang i september. Vil det bli høyt og volumist? Det gjenstår å se.

Tungt avtrykk

Prosjektet K2 etterfølger på sett og vis det mye omtalte prosjektet i Gotaasalleen – et prosjekt som har måttet tåle mye støy underveis i behandlingen før vedtak.

– Danner det pågående byggeprosjektet presedens når prosjekt K2 nå skal til politisk behandling?

– Det er klart at det er en viss fare for det ettersom det Gotaasalleen utfordret høydebegrensningene i byplanen. Men – uten at jeg vil være bombastisk på høyder i for det kommende prosjektet – så kommer vi til å ha fokus på det totale volume og fasaden mot Trondheimsvegen, understreker varaordføreren.

STORE PLANER: Det er også store planer for motsatt side av Trondheimsvegen. Dette prosjektet starter der det gamle legesenteret lå. Dette prosjektet strekker seg mot Laachebyen som ligger nederst i Gotaasalleen.

Retning for byen

I mange diskusjoner – og i politiske saker – så har retningen Jessheim skal vokse vært tema.

– Alle peker mot nord, men veldig mye har skjedd sør og sør-øst?

– Jeg  er klar over. Men nå skal vi ikke lenger sør.

SE VIDEOINTERVJU MED VARAORDFØRER HER:

Horisonten

Jessheimpuls hadde en samtale med Fortidsminneforeningens Ola Fjeldheim i forbindelse med den offisielle åpningen av Villa Sole under Jessheimdagene.

Der snakket Fjeldheim om viktigheten av å beholde utsiden mot horisonten og Romeriksåsen – altså at det ikke bygges slik at den utsiden forsvinner – når det kommer byggeprosjekter langs Trondheimsvegen.

– Den utsikten er et særpreg for byen, og det er ekstremt viktig at den ikke bygges i filler, sa Fjeldheim til en lydhør forsamling på Villa Sole.

– Både K2 og det som er tenkt på motsatt side av Trondheimsvegen er presentert for oss, men ingenting er avgjort. Det kommer nok til å bli diskusjoner, men vi skal være særlig bevisste på disse prosjektene, som jeg ga uttrykk for da vi diskuterte dette i byutviklingskomiteen sitt første møte i forrige uke, sier Stokstad Oserud.

VIKTIG: Det er viktige avgjørelser som skal tas for Jessheim by i tiden som kommer. Varaordfører Stokstad Oserud kjenner på ansvaret av å sitte i førersetet.

Fortetting

– Vi hører ofte at “regional areal- og transportplan” sine føringer for at det skal fortettes nær kollektivknutepunkter bli brukt i diskusjoner rundt volum og høyder. Er dette argumenter som ikke lenger behøver å vektlegges all den tid det er regulert for 9.000 boliger i løpet av 2021?

– Dette er også en plan som skal revideres nå, og jeg tror at det for Jessheim sin del ikke er sånn at denne planen bør brukes for å vinne fram med ekstremt volum i prosjekter som kommer, sier Stokstad Oserud.

– Det blir viktigere hva slags byrom prosjektene tar opp i seg, legger han til.

Ny byplan

– Og så skal byplanen revideres?

– Ja, den jobben er som sagt i gang, og jeg tror vi med fordel kan få en byplan som tar utgangspunkt hvor vi befinner oss nå – og hvor vi skal.

– Vi har mer erfaring nå enn i 2014, så jeg tror det er en klar fordel å få byplanen revidert slik at vi blir enda mer presise i de føringene som legges.

– Og like enkel å bryte med som i prosjektet Gotaasalleen?

– Det må være rom for å utvise skjønn, både administrativt og politisk, avslutter varaordføreren.

– Hvilke saker blir viktigst i høst og i vinter?

– Det er vanskelig å rangere, men det er ikke tvil om at det kommer en del viktige byggesaker og store prosjekter, ikke minst om vi får OsloMet hit til Jessheim.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.