Kontakt oss

Næringsliv

Romerike Revisjon undersøker rundt Jessheimbadet

Avatar

Publisert

Romerike Revisjon er inne og ser på forholdene rundt Jessheimbadet etter en bekymringsmelding før jul i fjor. 

En uke før endelig sluttoppgjør foretas mellom Ullensaker kommune og entreprenøren som står bak det prestisjetunge Jessheimbadet, så knytter det seg interesse til hva en såkalt forundersøkelse som Romerike Revisjon har jobbet med på oppdrag fra styret i det kommunale foretaket Ullensaker svømmehall KF.

Romerike revisjon IKS (RRI) er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. Romerike Revisjon er organisert som et interkommunalt selskap som eies av kommunene på Romerike.

Selskapet utfører følgende tjenester:

  • Regnskapsrevisjon
  • Foretaksrevisjon
  • Selskapskontroll
  • Større undersøkelser/granskninger

Jessheimpuls får opplyst følgende fra Romerike Revisjon:

– Vi har gjennomført en forundersøkelse for styret i denne saken. Rapporten vil bli offentlig så snart vår oppdragsgiver har  gjennomgått rapporten. RRI ble koblet på saken fordi det kom en bekymringsmelding om sluttføring av svømmehallen. Forundersøkelsen er  rettet mot å  avklare om det er behov for å foreta nærmer undersøkelser av saken, skriver revisjonssjef Nina Neset i en e-post til Jessheimpuls.

– Vi tok bekymringsmeldingen fra Ullensaker kommune på alvor, og bestilte en forundersøkelse fra Romerike Revisjon, sier Alisic, styreleder i det kommunale foretaket Ullensaker svømmehall KF.

Les flere saker om veien til svømmehall HER

Daglig leder fratrådt

Ullensaker kommunale svømmehall KF er et kommunalt foretak som skal “bygge, eie og leie ut svømmehall til beste for kommunens innbyggere og i henhold til planer, retningslinjer og målsettinger som vedtas av eierorganet,” som det heter i nøkkelopplysningene  fra enhetsregisteret.

Der står det også at daglig leder har fratrådt.

– Gikk daglig leder av før han skulle?

Daglig leder skulle etter planen gå av 15. februar, men valgte selv å fratre i går, mandag 8. februar, sier styreleder Elisic.

– Ikke dyrere

– Er det vanlig at Romerike Revisjon er inne i slike saker så kort tid før overtakelse?

– Når kommunen får en bekymringsmelding er det vanlig at en ber om bistand fra en uavhengig part til å se på det. Det er ingen dramatikk i dette, påpeker styrelederen.

– Blir badet dyrere enn først antatt, i så fall hvor mye?

– Nei, det er per nå ingen endringer som kan medføre at rammen blir oversteget i forhold til det som er tidligere varslet. Sluttoppgjør ventes ferdig 16. februar.

Lukket møte

En orientering for politikerne i formannskapet for en drøy uke siden. Denne orienteringen ble lukket for offentligheten uten formelt vedtak. Orienteringen sto heller ikke på sakskartet.

– Hvis det ikke er noe dramatikk rundt dette, hvorfor valgte formannskapet å lukke dørene under orienteringen i forrige uke?

Dette handler om et kommunalt byggeprosjekt der det nærmer seg sluttoppgjør. Det handler om kommunens forhandlingsposisjon.

– Var orienteringen varslet på sakskartet?

Det stod ikke på sakskartet, men det ble orientert i starten av møtet om at det var to saker som ville bli orientert om på slutten, og at møtet da ville bli lukket. Formannskapet aksepterte at dagsorden ble endret. Vi ser at vi bør se på rutinene våre rundt akkurat det, er svaret.

Mer ansvar?

– Er det noe som tilsier at Ullensaker kommune pådrar seg ansvar som ville være naturlig at lå hos leverandører i forbindelse med det kommene sluttoppgjøret?

Dette avhenger hva som blir avtalt ved sluttoppgjør.

– Men kan eventuelle avvik – som Romerike Revisjon måtte nevne i sin sluttrapport – ha noe å si for bunnlinja i prosjektet all den tid argumentet for å lukke møtet har med økonomi å gjøre?

Nå må vi vente på rapporten før vi trekker konklusjoner, men slik det ser ut nå har ikke dette noen betydning.

– Når blir rapporten lagt fram for offentligheten?

Gjennomgang av rapporten pågår. Denne må styrebehandles før offentliggjøring. Neste styremøte er planlagt 18. februar, sier Edin Alisic, styreleder i det kommunale foretaket.

Utsatt åpning

Åpningen av Jessheimbadet er utsatt til 1. mars. Dette skal ifølge Ullensaker kommune ikke ha noe å gjøre med den jobben Romerike Revisjon har på bestilling fra Ullensaker kommune.

– Vi hadde planlagt åpning i februar, men det gjenstår noe arbeid med testing av det flotte anlegget før vi kan åpne dørene. Noe av arbeidet skal utføres av vår entreprenør som er avhengig av sine utenlandske arbeidere som for tiden ikke kommer inn i landet. Vi håper nå på åpning rundt 1. mars, sier kommunaldirektør Tveranger til kommunens hjemmeside.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.