Connect with us

Byhistorie

Sjeldent mammutfunn på Jessheim

Avatar

Published

on

Jessheim og Ullensaker er et skattkammer på alle måter, men visste du at Jessheim er ett av få steder i Norge der det er funnet spor etter mammut?

Ikke mange steinkastene fra Jessheim sentrum finner vi stedet der gårdbruker Ole Aas i 1930 gjorde et interessant funn i det som da var et grustak i området Gropa. Det aller første funnet etter mammut her til lands ble gjort i Gudbrandsdalen i 1886.

Funnet i 1930

Følgende notis sto å lese i Eidsvold Blad i april 1930: Fra Jessheim meldes at det i et grustak ble gjort et interessant funn fra forhistorisk tid, nemlig tannen av en mammut. Det var 17. februar at gårdbruker Ole Aas fant tannen ved gården Haug ved Jessheim, i et grustak vest for Jessheim stasjon.”.

INFORMASJON: Det er satt opp informasjon om tanna i nærheten av der den ble funnet. Vel verdt en spasertur, våger vi å påstå.

Sentrumsnært

Funnstedet er merket med rødt i dette kartet, og plaketten med informasjon står rett vest for E6 i området Kverndalen.

FUNNSTEDET: Det er fullt mulig å ta seg til funnstedet. Enklest er det nok å gå eller sykle Gropavegen. Det er trangt med bil. 

Funnet ble bragt til universitetet, og den er nå oppbevart hos Naturhistorisk museum i hovedstaden.

Vi siterer fra en artikkel på nettsiden til Naturhistorisk museum:

Kun 20 funn

“Fram til begynnelsen av 1994 har det i Norge blitt gjort 20 funn av tenner og skjelettrester av mammut. Det dreier seg om seks biter av kinntenner, 10 stykker av støttenner og fire deler av skjelettknokler. Alle de norske mammutfunnene består av større eller mindre biter. Disse må først ha blitt brukket fra de hele tennene og knoklene.

Deretter har de blitt rullet, slitt og transportert av rennende vann, før de til slutt er blitt liggende i ro og dekket til av sang og morenemateriale.”

Og videre:

Østlandet

“Alle funn av mammutrester er gjort på Østlandet. Først og fremst i Gudbrandsdalen, dessuten på Skreia og ved Jessheim. Man kan spørre hvorfor vi ennå ikke har funnet noen mammutrester andre steder på Østlandet uten at vi har noe fullgodt svar på dette. Alt tyder nemlig på at vår norske mammut har vært av sibirisk type og må derfor ha vandret inn til Norge østfra.

Fikk du med deg denne?

https://jessheimpuls.no/jp/2020/06/10/dramatisk-sagn-lever-i-naermiljoet/

40.000 år siden

Ved hjelp av dateringer er man kommet frem til at de mammutrestene vi har funnet i Norge kommer fra dyr som levde for mellom 40 000 og 55 000 år siden. På den tiden var det en mildere periode under siste istid og lavlandsområdene var isfrie.

Særlig i dalbunnene kunne det om sommeren sikkert bli ganske lunt og her vokste det nok planter til at mammuten kunne skaffe seg den maten den trengte.

Da klimaet igjen ble kaldere og isbreene vokste og bredte seg utover, kunne ikke mammutene lengere klare å leve i vårt land.”

Les mer om mammuten i Store norske leksikon HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.