Kontakt oss

Kommentar

Skroter slagord for byen

Avatar

Publisert

NYHETSANALYSE

Byråkrater og politikere går inn i sommeren med koffertene fylt opp av planer, strategier og verktøy for å utvikle byen videre. Og tidligere vedtatte slagord for byen blir skrotet.

“Den store veksten i Jessheim krever at kommunen gjennom sin samfunnsplanlegging og sitt strategiske arbeid tilrettelegger for en god overgang til et mer urbant og bærekraftig samfunn.”

Slik lyder ordet fra rådhuset. Og det er brukt mye tid på å finne ut av hvordan å innrette seg slik at det forestående arbeidet med byen skal bli best mulig i tiden som kommer.

Lett spydige tunger vil kanskje si at vi har verktøy, planer og strategier nok til å bygge byen allerede, men at det har vist seg vanskelig å holde seg til disse planene i politiske vedtak.

Flere kokker?

Men så skal alt bli så meget bedre. Mer verktøy – altså målsettinger, prinsipper og planer – er lagt på bordet.

Det er også opprettet en politisk byutviklingskomité som tettere skal følge opp byutviklingsspørsmål.

Et slags bindeledd mellom byråkratene og politikerne, om du vil.

Kanskje det blir et nyttig bindeledd, eller kanskje blir det bare flere kokker. Det gjenstår å se.

Komiteen: Eyvind Schumacher, Lars H. Stokstad Oserud, Tove Kongsvik, Ståle Lien Hansen, Karianne R. Wanggaard.

Felles ambisjoner

På bordet er det også løftet fra et dokument kalt “Bykonseptet”. Hovedfokus her er å jobbe for best mulig sentrumskvalitet, men også:

“ha til hensikt å utvikle et felles ambisjonsnivå og en felles oppfatning av hvilke «kvalitetskriterier» som bør legges til grunn for videre utvikling av byen – på kort og lang sikt. Ved å ta utgangspunkt i stedets kvaliteter, er Bykonseptet først og fremst en øvelse som viser hvilke muligheter som finnes på dette gunstige tidspunktet for byens utvikling, og for å hogge ut en tydelig retning for framtiden.”

Skroter visjon

De to til tre siste årene har det som sagt vært jobbet intenst med kartlegging for å finne ut hva Jessheims identitet skal være, og det har vært vedtatt en visjon for Jessheim.

“Jessheim – Romeriksbyen” og “Ullensaker – Mulighetslandet” er de vedtatte visjonene for byen og kommunen.

Disse foreslås nå skrotet, for disse formuleringene utløste ikke voldsom entusiasme i formannskapet og hos innbyggerne og andre som har interesse på dette feltet.

Rådmannen foreslår – som noe av det siste han gjør i sin stilling – at det jobbes med en ny visjon i tiden som kommer.

Nok å ta av

Det er imidlertid nok å ta av når det kommer til arbeidsoppgaver for å bygge en god by.

Og – som alltid – så blir en av de vanskeligste oppgavene å engasjere folk som bor her.

I tillegg er det også en tøff utfordring å faktisk holde seg til de strategiene og planene som blir lagt.

Kanskje vi klarer det denne gangen.

Men først er det sommerferie.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.