Kontakt oss

Folk

Søker etter meddommere

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune søker etter meddommere. Mange har meldt seg til tjeneste, men det er plass til flere. 

Postlistene til Ullensaker kommune viser at mange ønsker å være meddommer, og fristen for å søke er 28. april i år. For meddommere til tingretten og lagmannsretten kreves det ingen spesiell faglig bakgrunn.

For meddommere til jordskifteretten er det ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring fra jord- og skogbruk.

Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem, må du ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

  • verdifastsettelse
  • bruk og drift av fast eiendom
  • plan- og reguleringsprosesser
  • bygg- og anleggsvirksomhet
  • økonomi
  • revisjon og regnskap

Snitt av befolkningen

Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Derfor ønsker vi et mangfold av søkere.

Hvis du velges om meddommer, kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Søknadsskjema

Vi søker etter:

  • Meddommere til tingretten
  • Meddommere til lagmannsretten
  • Meddommere til jordskifteretten
  • I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

DIGITALT SØKNDSSKJEMA HER

Har du spørsmål til skjemaet, eller er det er vanskelig for deg å fylle ut skjemaet digitalt?

Ta kontakt med politisk sekretariat på 928 62 111, eller via e-post.

Svar i juni

Innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer blir gjort i mai. Deretter legges innstillingen ut på offentlig høring. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyremøtet i juni.

Les mer på Ullensaker kommunes hjemmeside: TRYKK HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.