Kontakt oss

Abonnenter

Sonderingene for bruk av Sundbytunet i gang

Avatar

Publisert

En gruppe bestående av folk fra forskjellige deler av det byråkratiske Ullensaker er i gang med sonderingene rundt hva Sundbytunet kan brukes til. Mandatet er at det skal gi noe tilbake til byen.

Det er ikke veldig mange politiske møter igjen før Ullensaker kommune overtar Sundbytunet. Nyheten om at kommunen kjøper den sentrumsnære perlen ble sluppet rett før jul, og det er bestemt at overtakelse blir i juni 2024.

Mandatet – uten at det er lagt føringer for akkurat hva Sundbytunet skal inneholde – er at Sundbytunet skal gi noe tilbake til byen samt at det som kommer på plass der skal bistå og dekke et behov.

Kulturflater?

Det er naturlig å tenke kulturflater i deler av Sundbytunet, ikke minst når det er uttalt et behov for flere kvadratmeter til blant annet kulturskolen og det faktum at Ullensaker Museum er tenkt etablert sentrumsnært i Jessheim by.

Det politiske miljøet er ikke involvert i den kartlegvingsprosessen som pågår nå, men det er ikke veldig lenge før det kommer en orienteringssak om hvilken retning som er tenkt for framtidig bruk av Sundbytunet, får Jessheimpuls opplyst fra ordførerens kontor.

– Det er nødt til å skje ganske kjapt, for det er ikke mange politiske møter igjen før overtakelse i juni, sier Ståle Lien Hansen, som opplyser at kommunens kjøp av Sundbytunet er blitt lagt merke til ute i offentligheten.

– Senest under frokostmøtet til Ullensaker Næringslivsforum var det folk som kom bort og sa at de hadde bitt seg merke i det kjøpet, sier Lien Hansen.

Samstemt politikk

Kjersti Romsaas Sundby la i august i år ut gården som har vært i familiens eie i sju generasjoner for salg. I samråd med familien tok hun den endelige avgjørelsen om å legge livsverket sitt ut for salg for 65 millioner kroner. Nå er det andre enn henne som skal utvikle eiendommen videre.

HØYTIDELIG: Prosessen med å selge har pågått lenge, og mandag kveld var Kjersti Romsaas Sundby helt tydelig på at hun kun er spent på hva som kommer i kommunal regi samt at hun hele veien har ønsket at Ullensaker kommune skulle kjøpe livsverket hennes for å utvikle det videre i rett ånd. 

– Jeg er veldig glad for at det er Ullensaker kommune som kjøper eiendommen. Det var mitt ønske fra første stund, sa en lettere rørt – og ikke minst glad – Romsaas Sundby da handelen ble offentliggjort en snau uke før julaften 2023.

Det har vært flere interessenter på banen, men da Ullensaker kommune tok kontakt så var det ingen tvil, sa Romsaas Sundby.

Til stede under den historiske kunngjøringen var Kjersti Romsaas Sundby med sønnene Kristoffer og Kristian, kommunedirektør Erling S. Kristiansen, Ståle Lien Hansen, Børre Lien Hansen, Thorbjørn Merkesdal, Lars Fjærli Hjetland, Lars Halvor Stokstad Oserud, Tom Staahle, Willy Kvilten, Lisbeth Bettan Lundberg, Lars Vidvei og Britt O. Knutsen.

– Jeg er glad for – og faktisk veldig stolt – at vi som et samlet politisk miljø er enige om viktigheten av denne eiendommen, og jeg er glad for at vi kan sikre området for framtidig bruk til det beste for Jessheim, sa ordfører Ståle Lien Hansen under den samme seansen. Der ble det også sagt at Sundbytunet blir en gave til Ullensakers befolkning.

I desember ble følgende sagt om potensiell bruk av Sundbytunet i framtiden: 

– Det er mulig å legge til rette for arenaer – være seg kultur, kulturskole, museum, et festivalområde eller om et studiesenter kan legge samlinger til Sundbytunet og Jessheim, uten at vi skal stå her og love bort Sundbytunet til noen, sa Lien Hansen.

– Det aller viktigste nå er at vi har skaffet oss et mulighetsrom og handlingsrom. Og vi skal bruke tiden fram mot juni neste år godt, la ordføreren til på vegne av et samlet politisk miljø.

– En unik mulighet som vi ikke kunne la gå fra oss, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland.

Viktig for byen

Dette området blir bare viktigere og viktigere etter hvert som byen Jessheim bygges, men i samråd med familien har Kjersti Romsaas Sundby tatt en avgjørelse om at Sundbytunet skal få utvikles videre av andre enn henne.

Kjersti Romsaas Sundby har realisert visjonen og drømmene hun har jobbet hardt for helt siden tidlig på 1990-tallet. Nå selger hun Sundbytunet til en kjøper som er innstilt på å ta stedet videre.

Kjersti går videre

Jessheimpuls snakket i august 2023 med Kjersti Romsaas Sundby om salget av hjertebarnet hennes.

Dette fortalte hun da:

– Jeg har åttende generasjon med meg her i dag, og vi ser fram til det som skal skje med eiendommen i kommunal regi, sier Kjersti.

Tro mot historien

– Jeg ønsket å være tro mot generasjonene før meg, og derfor utviklet jeg Sundbytunet på den måten jeg har gjort, sier hun. Derfor står låven der modernisert og rak i Jessheim sentrum, og derfor er det park og lekeplass og mye luft i parken som kommer til å bli viktigere og viktigere for Jessheim som sted i årene som kommer.

Og i en tid der politikere, byråkrater og faglærte byutviklere snakker mye og varmt om møteplasser, grønne lunger og parker i bybildet, så bestemte bondedatter Kjersti seg tidlig for at det skulle være luftig og mye grønt i det som skulle utvikles på hennes eiendom etter at flyplassvedtaket kom i 1992.

Tok styring sjøl

– Jeg bestemte meg for å ha hånden på rattet i utviklingen av eiendommene våre i Jessheim sentrum veldig tidlig, sier Kjersti til Jessheimpuls.

EN GRØNN DIAMANT: Sundbytunet og Romsaasparken er en viktigere og viktigere del av byens sentrum, ikke minst når det bygges rundt om på alle kanter. Foto: privat

Alternativet var at eiendommen ble ekspropriert og – trolig – bygget ut på en helt annen måte enn den da 30 år gamle visjonæren så for seg i eget hode. Og de verdiene – grønt og luftig – er kvaliteter hun allerede da var overbevist om at kom til å bli viktige for et sted med så stor vekst som Jessheim ville få.

– Er du overrasket over den veksten vi har opplevd?

– Nei, det er bare å se på historien til stedene rundt for eksempel flyplassene Kastrup og Arlanda, så kunne vi se hvordan det ville bli her hos oss, sier Kjersti.

Visjonen

Når man driver gård så er det essensielt å overlate den i litt bedre stand til neste generasjon. Sånn har det vært med familiegården til Romsaas Sundby i sju generasjoner, og dette har hele tiden ligget langt framme i hennes egen bevissthet.

Men en gård som kom til å ligge midt i en by måtte drives på en annen måte enn tradisjonelt jordbruk, ikke minst på grunn av statlige og lokale føringer om fortetting i sentrumsnære strøk.

Les mer om eiendommens historie her:

Gården i sentrum og byens første bensinstasjon

– Jeg har alltid vært opptatt av å ta vare på og synliggjøre det som er gjort av andre som gikk foran oss, og det er også mye av grunnen til at jeg ville utvikle Sundbytunet til å bli det vi ser i dag. Gården er ivaretatt og jeg er litt stolt av hvordan vi har utviklet den videre, sier hun.

Og det er her hele essensen i beslutningen om å selge Sundbytunet  – 9 mål tomt og 2.400 kvadratmeter bygningsmasse – til noen som kan utvikle stedet videre.

– Jeg føler at jeg har realisert den drømmen og visjonen jeg hadde for Sundbytunet, og det føles helt riktig å la andre overta stafettpinnen, sier hun.

Avgjørelsen er tatt sammen med resten av familien, også i tråd med samtaler hun hadde med foreldrene sine for mange år siden.

Har planer

– Men Kjersti Romsaas Sundby er vel ikke skapt for å sitte med hendene i fanget og tvinne tommeltotter?

– Absolutt ikke, og jeg har nok å gjøre framover jeg altså. Blant annet har vi planer for Sundbytunet Eiendom AS, og jeg har en ambisjon om å jobbe mindre enn 200 prosent stilling i framtiden, sier hun.

Ivaretatt

Romsaas Sundby sier til Jessheimpuls at det er viktig å understreke at leietakerne på Sundbytunet er ivaretatt. Alle leieforhold blir med videre når ny eier overtar Sundbytunet, og dette har vært veldig viktig for henne.

– Hvor lenge har du syslet med tanken om å selge?

– Jeg har knadd og funnet ut av dette i eget hode de siste to årene, og jeg er trygg på at dette er den riktige beslutningen – ikke minst fordi det er solid drift her, eiendommen er gjeldfri og det er ingenting som må rustes opp. Jeg overlater et sted i god stand til den som overtar, og jeg som sagt veldig fornøyd med å ha realisert de ideene jeg hadde for eiendommen da det ble bestemt at hovedflyplassen skulle bygges på Gardermoen.

– Og følelsene til stedet?

– Det vil alltid være sterke følelser knyttet til Sundbytunet, men det er også mye av grunnen til at jeg ønsker å overlate til andre å utvikle stedet videre. Jeg har realisert det jeg så for meg, og tiden er inne for andre til å utvikle dette videre.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.